Tài liệu pháp lý

Vui lòng xem lại các tài liệu pháp lý của chúng tôi cho dịch vụ và sản chúng tôi được cung cấp dưới đây.

 • Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối

  Cật nhật lần cuối: 22.08.2015

  1. Thông tin về Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối này

  1.1. Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối này (hay "EULA") chi phối mối quan hệ giữa bạn và công ty Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus hoặc bất kỳ một trong những đơn vị liên kết của công ty về các trò chơi Xbox, gồm cả Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus (“Wargaming”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi”) liên quan đến trò chơi của chúng tôi, "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", “World of Tanks” trên Xbox 360 và Xbox One, hay “World of Tanks Blitz”  (mỗi trò chơi như vậy gọi là một “Trò chơi").

  1.2. EULA này bao gồm các quy tắc và hướng dẫn áp dụng với quá trình sử dụng Trò chơi của bạn ("Luật chơi"). Luật chơi được nêu rõ tại

  http://forum.worldoftanks.asia/index.php?/forum-0/announcement-18-world-of-tanks-game-rules/

  http://forum.worldofwarships.asia/index.php?/forum-0/announcement-14-world-of-warships-game-rules/

  http://forum.wotblitz.asia/index.php?/forum-26/announcement-2-wot-blitz-game-rules/

  và là một phần của EULA này.

  Bạn cũng phải chấp nhận và tuân thủ toàn bộ quy tắc của các nền tảng bên ngoài có thể áp dụng cho một Trò chơi cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quy tắc của Trò chơi Xbox và các dịch vụ Xbox khác, các quy tắc của Appstore và Game Center của Apple, cũng như các quy tắc của Google Play. Bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ nền tảng bên ngoài nào cũng sẽ được được coi là một vi phạm căn bản của bạn đối với Các Điều khoản Dịch vụ.

  EULA này cùng với quy tắc của các bên thứ ba và các tài liệu khác mà bạn chấp nhận sẽ hình thành nên cách cư xử mà chúng tôi mong đợi bạn thể hiện khi chơi Trò chơi. Vui lòng đọc lại các quy tắc và tài liệu đó một cách kỹ lưỡng trước khi chơi Trò chơi

  2. EULA này và Bạn

  2.1 Nếu bạn dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu hợp pháp khác theo luật địa phương, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ xem xét và chấp thuận bản EULA này thay mặt bạn. Nếu bạn dưới độ tuổi nêu trên, bạn không được sử dụng hoặc truy cập Trò chơi khi không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

  2.2 Bạn xác nhận rằng bạn chấp thuận bản EULA này bao gồm Luật chơi qua quá trình cài đặt Trò chơi (nếu áp dụng) hoặc bằng cách sử dụng Trò chơi. Nếu bạn không đồng ý với bản EULA này hoặc Luật chơi, vui lòng không thử cài đặt hoặc sử dụng Trò chơi.

  3. Điều khoản Dịch vụ và Chính sách về Quyền riêng tư

  Bạn xác nhận rằng qua quá trình tạo một tài khoản Wargaming ("Tài khoản") bạn đã đọc và đồng ý với Điều khoản Dịch vụChính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

  4. Các sửa đổi đối với bản EULA này và Luật chơi

  4.1 Vào từng thời điểm chúng tôi có thể cần phải sửa đổi bản EULA, chẳng hạn như để phản ánh các tính năng và chức năng mới của Trò chơi hoặc vì thay đổi về luật pháp. Phiên bản mới nhất của EULA sẽ luôn có sẵn trên trang web Wargaming ("Trang web"). Bất kỳ phiên bản mới vào của EULA đều sẽ có hiệu lực: (i) ngay từ ngày đăng tải lên Trang web khi các thay đổi đối với bản EULA này liên quan đến các thay đổi không đáng kể và không làm giảm các quyền lợi của bạn; hoặc (ii) không ít hơn 30 ngày sau ngày đăng tải lên Trang web khi các thay đổi đối với bản EULA này có thể làm giảm các quyền lợi của bạn. Vui lòng đảm bảo kiểm tra các cập nhật đối với bản EULA này mỗi lần bạn sử dụng Trò chơi. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi quan trọng đối với bản EULA này và luật áp dụng yêu cầu phải có sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trò chơi sau khi một phiên bản mới của EULA có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem là bạn đã chấp thuận phiên bản mới nhất của EULA. (Phần này không áp dụng với các thay đổi trong Luật chơi, chúng sẽ được nói tới trong phần 4.2).

  4.2 Vào từng thời điểm chúng tôi có thể cần phải sửa đổi Luật chơi, chẳng hạn để giải quyết các vấn đề có thể nảy sinh trong Trò chơi hoặc phương thức chơi Trò chơi và để đảm bảo rằng Trò chơi tiếp tục mang lại niềm vui cho tất cả người chơi. Phiên bản mới nhất của Luật chơi sẽ luôn có sẵn trên Trang web. Bất kỳ phiên bản mới nào của Luật chơi đều sẽ có hiệu lực ngay sau ngày đăng tải lên Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trò chơi sau khi một phiên bản mới của Luật chơi có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem là bạn đã chấp thuận Luật chơi đã sửa đổi.

  5. Sử dụng Trò chơi

  5.1 Để đổi lại sự chấp thuận của bạn đối với bản EULA này, chúng tôi cấp cho bạn quyền cá nhân (được gọi là "giấy phép") để tải về, cài đặt và chơi Trò chơi.

  5.2 Giấy phép này là:

  • 'không độc quyền' (nghĩa là chúng tôi có thể cấp cùng giấy phép đó cho những người khác);
  • 'có thể hủy bỏ' (nghĩa là chúng tôi có thể hủy bỏ giấy phép này trong một số trường hợp cụ thể, chúng sẽ được giải thích thêm dưới đây);
  • 'cá nhân' (nghĩa là bạn không được sử dụng Trò chơi vì bất kỳ mục đích thương mại nào);
  • 'không thể chuyển nhượng' (nghĩa là giấy phép này chỉ được cấp cho bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc cấp lại bất kỳ quyền nào chúng tôi đã cấp cho bạn cho bất kỳ người nào khác); và
  • 'có giới hạn' (nghĩa là bạn chỉ được sử dụng Trò chơi cho các mục đích chúng tôi đã nêu ra trong EULA ); và
  • tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn đối với bản EULA này.

  6. Yêu cầu Kỹ thuật

  Bằng cách sử dụng Trò chơi bạn đồng ý rằng bạn có phần cứng, phần mềm và khả năng cần thiết (bao gồm một kết nối Internet phù hợp) bắt buộc để sử dụng Trò chơi. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ đặc điểm nào của hệ thống bạn không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Trò chơi.

  7. Các Bản vá, Cập nhật và Thay đổi

  7.1 Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể cần phải:

  • triển khai hoặc cung cấp các bản vá, cập nhật, nội dung bổ sung hoặc các điểu chỉnh khác đối với Trò chơi (chẳng hạn như để cải thiện trải nghiệm chơi trực tuyến, để bổ sung các tính năng mới hoặc để giải quyết các lỗi phần mềm); và
  • hủy bỏ hoặc đình chỉ quyền truy cập vào một số tính năng cụ thể, nội dung hoặc các phần khác của Trò chơi.

  7.2 Chúng tôi cần tự động thực hiện các hành động được đề cập trong phần 7.1 nhằm giữ cho Trò chơi hoạt động hiệu quả. Vì thế sẽ không khả thi nếu chúng tôi xin sự chấp thuận của bạn hay thậm chí là chỉ thông báo cho bạn biết trước khi thực hiện những hành động này và bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thực hiện những hành động này mà không xin sự chấp thuận của bạn hay thông báo cho bạn trước.

  8. Sở hữu Trí tuệ

  8.1 Trò chơi, bao gồm mật mã, hình đồ họa, cách chơi, giao diện người dùng, âm thanh và các nội dung khác, có chứa thông tin và tài liệu độc quyền được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác bao gồm nhưng không giới hạn ở luật sở hữu trí tuệ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép tất cả các thông tin và tài liệu độc quyền này và bạn không được sử dụng hay khai thác nó mà không có sự cho phép của chúng tôi.

  8.2 "World of Tanks”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” и “Wargaming” và các logo ương ứng là các thương hiệu hay thương hiệu đã đăng ký của Wargaming (ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác). Bạn không được sử dụng hay trưng bày các thương hiệu đó theo bất kỳ phương thức nào, ngoại trừ theo cách được nêu rõ trong bản EULA này. Tất cả các thương hiệu và thương hiệu dịch vụ bên thứ ba xuất hiện trong Trò chơi là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng và tất cả các quyền đối với chúng đều được bảo toàn.

  9. Luật chơi

  9.1 Luật chơi nêu rõ cách chúng tôi mong bạn sẽ hành xử khi chơi Trò chơi. Vui lòng xem kỹ phần Luật chơi trước khi chơi Trò chơi. Vui lòng lưu ý rằng 'nhập vai' không phải là một lý do để bào chữa cho việc vi phạm Luật chơi.

  9.2 Nếu bạn vi phạm Luật chơi, thì chúng tôi có thể, tùy theo quyết định hợp lý của chúng tôi dựa vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và không cần thông báo trước cho bạn, thực hiện một số hoặc tất cả những hành động sau:

  • đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tính năng 'trò chuyện trong khi chơi" trong một khoảng thời gian ngắn;
  • đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tính năng 'trò chuyện trong khi chơi" trong một khoảng thời gian dài hơn; và
  • đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn như đã nêu trong phần Điều khoản Dịch vụ, và
  • trong từng trường hợp Wargaming sẽ có toàn quyền xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và bạn đồng ý sẽ không kháng nghị lại các quyết định của Wargaming.

  9.3 Nếu chúng tôi đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tính năng 'trò chuyện trong khi chơi', thì trong thời gian đình chỉ bạn sẽ có thể chơi Trò chơi và đọc 'trò chuyện' của những người chơi khác, nhưng sẽ không được tham gia 'trò chuyện'.

  9.4 Nếu bạn phát hiện một người dùng khác vi phạm bất kỳ Luật chơi nào, vui lòng báo cáo lại hành vi này cho Wargaming bằng cách sử dụng các tính năng "Trợ giúp" hoặc "Báo cáo Vi phạm" trong Trò chơi nếu có, hoặc nếu không thì liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng tại https://asia.wargaming.net/support/.

  10. Cảnh báo về chứng động kinh

  Một số người có thể bị co giật động kinh hoặc bất tỉnh khi tiếp xúc với một số loại ánh sáng flash trong đời sống hàng ngày. Những người này có thể bị co giật khi xem một số hình ảnh trên màn hình hoặc chơi một số trò chơi video cụ thể. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi người đó không có tiền sử bị bệnh động kinh hoặc chưa có bất kỳ cơn co giật động kinh nào. Nếu bạn hoặc bất kỳ người nào trong gia đình bạn đã từng có các triệu chứng liên quan đến bệnh động kinh (co giật hoặc bất tỉnh) khi tiếp xúc với ánh sáng flash, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chơi. Chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh nên giám sát quá trình chơi trò chơi video của con mình. Nếu bạn hoặc con bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào sau đây: chóng mặt, mờ mắt, giật mắt hoặc giật cơ, bất tỉnh, mất định hướng, bất kỳ cử động không tự chủ hay co giật nào, trong lúc chơi một trò chơi video, NGAY LẬP TỨC ngừng chơi và hỏi ý kiến bác sĩ. Cũng vui lòng lưu ý rằng khi chơi trò chơi video, bạn nên thực hiện một số biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn tiêu chuẩn, bao gồm tránh chơi trò chơi khi mệt và thiếu ngủ, nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút mỗi giời, ngồi ở một khoảng cách hợp lý so với màn hình, và chơi ở nơi đủ ánh sáng.

  11. Cam kết và Trách nhiệm đối với Trò chơi

  11.1 Chúng tôi cam kết rằng:

  • chúng tôi có quyền ký vào bản EULA này và cấp phép cho bạn sử dụng Trò chơi như được nêu ra trong phần 5;
  • chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý để cấp cho bạn quyền truy cập vào Trò chơi; và
  • chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để tuân thủ với các luật áp dụng trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo bản EULA này.

  11.2 Chúng tôi cung cấp Trò chơi vì mục đích giải trí cá nhân và theo nguyên trạng. Điều này nghĩa là chúng tôi không đảm bảo rằng Trò chơi không có lỗi và chúng tôi không đưa ra đảm bảo nào về các tính năng, nội dung hay các phần khác của Trò chơi.

  11.3 Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với tổn thất hay hư hại mà bạn phải chịu khi tổn thất hay hư hại đó là kết quả dự đoán được của hành vi vi phạm EULA hay sự sơ suất của chúng tôi, trong giới hạn được nêu rõ trong phần 11.4. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay hư hại nào không dự đoán được. Tổn thất hay hư hại dự đoán được nếu chúng là hậu quả hiển nhiên của hành vi vi phạm của chúng tôi hoặc nếu chúng được dự tính bởi chúng tôi và bạn tại thời điểm bạn chấp nhận bản EULA này.

  11.4 Khoản tiền tối đa mà chúng tôi có thể bồi thường cho bạn liên quan đến Trò chơi cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm lý do sơ suất) hay vì các lý do khác, trong mọi trường hợp là €100 hoặc hơn bốn lần so với khoản phí mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi liên quan đến Trò chơi, bất kể khoản nào lớn hơn. Phần này không áp dụng với các loại trách nhiệm được nêu trong phần 11.5.

  11.5 Không phần nào trong bản EULA này sẽ giới hạn hay loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với:

  • trường hợp tử vong hay thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi;
  • gian lận hay xuyên tạc; hoặc
  • bất kỳ trách nhiệm nào khác mà theo luật chúng tôi không thể giới hạn hay loại trừ.

  12. Trường hợp bất khả kháng

  Bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự không thực hiện nghĩa vụ nào theo bản EULA này và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố hỏng hóc nào hoặc chịu trách nhiệm làm cho Trò chơi khả dụng để tải về, cài đặt hay sử dụng, nếu sự cố đó là hậu quả của một sự kiện ngoài dự kiến và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở: mất kết nối Internet, mất liên lạc, hacking, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh hoặc thiên tai.

  13. Luật điều chỉnh và Khu vực tài phán

  13.1 Bản EULA này và bất kỳ tranh chấp, kháng nghị hay nghĩa vụ nào (cho dù theo hợp đồng hay không theo hợp đồng) phát sinh từ hay liên quan đến nó hoặc nội dung hay cấu phần của nó đều sẽ tuân theo sự điều chỉnh của luật pháp nước Cộng hòa Síp.

  13.2 Trừ khi được chỉ định khác theo luật pháp của quốc gia bạn cư trú, chúng tôi và bạn sẽ tuân theo sự xét xử của các tòa án Cộng hòa Síp.

  14. Chung

  14.1 Bản EULA này chi phối mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn. Nó không tạo ra bất kỳ quyền lợi nào cho bất kỳ người nào khác, trừ khi được nói rõ trong bản EULA này.

  14.2 Nếu bất kỳ phần nào của bản EULA này được xem là không thể thực hiện được thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tính bắt buộc thi hành của bất kỳ phần nào khác của EULA. Ngoài ra, chúng tôi và bạn đồng ý diễn giải phần còn lại của EULA theo cách sao cho nó phản ánh đúng nhất có thể ý định của bạn và chúng tôi trong EULA.

  14.3 Nếu bạn hoặc chúng tôi không thực hiện (hoặc trì hoãn thực hiện) bất kỳ quyền nào bạn hoặc chúng tôi có thể có theo bản EULA này, điều đó không có nghĩa là chúng tôi hay bạn mất đi quyền đó. Nếu chúng tôi hoặc bạn chỉ thực hiện một phần hoặc một lần một quyền lợi cụ thể, điều đó sẽ không ngăn bạn hoặc chúng tôi thực hiện nó một lần nữa trong tương lai.

  15. Liên hệ với chúng tôi

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hay bình luận nào về bản EULA này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://asia.wargaming.net/support/.

 • Chính sách Quyền riêng tư và Cookie

  Cật nhật lần cuối: 17.01.2014

  1. Giới thiệu

  1. Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư và Cookie ("Chính sách") miêu tả cách chúng tôi xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập về bạn qua:
   • Trang web của chúng tôi, bao gồm trang worldoftanks.asia, worldofwarplanes.com, www.worldofwarships.com và bất kỳ trang Wargaming nào khác mà Chính sách này được đăng tải trên đó ("Trang web").
   • Sự tạo và sử dụng tài khoản Wargaming của bạn trên bất kỳ Trang web nào ("Tài khoản"). Để biết thêm thông tin về các Tài khoản và cách tạo Tài khoản vui lòng xemĐiều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
   • Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ trò chơi di động hay trực tuyến nào của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, "World of Tanks", "World of Warplanes""World of Warships" ("Trò chơi"). Sự sử dụng từng Trò chơi của bạn sẽ phải tuân theo Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối ("EULA") và luật chơi ("Luật chơi") liên quan đến Trò chơi đó. Bạn có thể tìm đường dẫn đến EULA và Luật chơi của các Trò chơi của chúng tôi trong phần Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
   • Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ diễn đàn nào chúng tôi vận hành cho Trò chơi ("Diễn đàn Trò chơi"). Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào sẽ phải tuân theo các quy tắc và hướng dẫn áp dụng với các Diễn đàn Trò chơi ("Quy tắc Diễn đàn"). Các Quy tắc Diễn đàn được đặt ra tạihttp://forum.worldoftanks.asia/index.php?/forum-5/announcement-3-forum-rules-and-guidelines,và là một phần của các Điều khoản Dịch vụ.
   • Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ sản phầm và dịch vụ nào khác của chúng tôi (bao gồm các dịch vụ hỗ trợ) mà có thể truy cập được qua một nền tảng bên thứ ba, ứng dụng web hoặc dịch vụ mạng xã hội (gọi chung là "Dịch vụ Phụ thuộc").
   • Trong Chính sách này chúng tôi gọi chung các Trang web, Tài khoản, Trò chơi và Dịch vụ Phụ thuộc là "Dịch vụ".

  2. Khi nói đến thông tin chúng tôi đang đề cập đến cả thông tin cá nhân (nghĩa là thông tin mà có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với thông tin khác để nhận dạng bạn) và cả thông tin ẩn danh (nghĩa là thông tin không trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn và không thể sử dụng để nhận dạng bạn).
  3. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này. Nếu bạn muốn tại một Tài khoản trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi, bạn sẽ cần phải chấp nhận Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và Chính sách này. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, lưu trữ hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc không muốn chấp nhận Chính sách này vì bất kỳ lý do nào khác, vui lòng không tạo Tài khoản. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ privacy@wargaming.net.

  2. Giới thiệu về chúng tôi

  Chúng tôi là công ty Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus ("Wargaming", "chúng tôi", và "của chúng tôi"). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo các luật áp dụng về quyền riêng tư.

  3 .Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn

  Khi bạn sử dụng các Dịch vụ chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

  • Thông tin bạn cung cấp khi tạo một Tài khoản, có thể bao gồm tên và họ, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, ID mạng xã hội, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể chọn cung cấp một số thông tin tùy chọn khác về bạn.
  • Thông tin về vị trí gắn liền với địa chỉ IP của bạn khi bạn truy cập vào các Trang web của chúng tôi hay sử dụng một Trò chơi, khi chúng tôi được phép thu thập thông tin đó theo pháp luật.
  • Thông tin mà bạn đăng lên bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào.
  • Thông tin được gửi qua tính năng "trò chuyện trong khi chơi" trong các Trò chơi, khi chúng tôi được phép thu thập thông tin đó theo pháp luật.
  • Thông tin bạn cung cấp khi bạn yêu cầu thông tin hoặc hỗ trợ từ phía chúng tôi hoặc mua một sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin cần thiết để xử lý đơn hàng của bạn với nhà thanh toán liên quan mà trong đó có thể có khoản tiền giao dịch nhưng sẽ không có thông tin tài chính của bạn, thông tin này sẽ chỉ được gửi trực tiếp cho nhà thanh toán qua các giao thức bảo mật.
  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi tham gia vào các cuộc thi, giải đấu và trả lời khảo sát.
  • Khi chúng tôi xin sự chấp thuận của bạn, thông tin kỹ thuật về bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng khi bạn truy cập các Trang web hay sử dụng một Trò chơi, bao gồm Media Access Control (MAC), Unique Device Identifier (UDID) hay mã thiết bị tương đương, địa chỉ ID của bạn và trình duyệt bạn đang sử dụng.
  • Thông tin liên quan đến hồ sơ của bạn trên các trang mạng xã hội để tham gia vào các trang mạng xã hội đó.
  • Thông tin liên quan đến sự sử dụng của bạn đối với các Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về thời gian và cách thức bạn sử dụng các Dịch vụ và lưu lượng dữ liệu.
  • Các tệp nhật ký và số liệu thống kê liên quan đến các hành động thực hiện trên các Trang web của chúng tôi và trong các Trò chơi.

  4 .Cookie

  1. Các Trang web sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để phân biệt bạn với những người dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt khi bạn truy cập vào các Trang web và sử dụng các Dịch vụ.
  2. Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ số và số mà một trang web đặt vào máy tính hay thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Bạn đã được cung cấp cơ hội để đồng ý với việc sử dụng cookies khi bạn truy cập vào các Trang web của chúng tôi (để đến được đây, bạn phải đã đồng ý hoặc từ chối sử dụng chúng). Nếu bạn từ chối, chúng tôi chỉ lưu một cookie ''tuân thủ' vĩnh viễn để cho chúng tôi biết rằng bạn không muốn sử dụng bất kỳ cookie nào khác. Để biết thêm thông tin về cookie, chúng tôi đề nghị bạn truy cập vào www.allaboutcookies.org.
  3. Các cookie có thể được sử dụng trên các Trang web sẽ thuộc về các loại được miêu tả dưới đây. Những miêu tả này có thể giúp bạn quyết định xem bạn có muốn tương tác với các Trang web và các dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi hay không và bạn muốn tương tác như thế nào:
   • Các cookie đặc biệt cần thiết
   • Các cookie này là thiết yếu để bạn có thể điều hướng trong các Trang web và sử dụng một số tính năng cụ thể. Nếu không có những cookie đặc biệt cần thiết này, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ trực tuyến mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như giỏ hàng hoặc tạo hóa đơn khi thanh toán. Chúng tôi không cần phải có sự chấp thuận của bạn đối với các cookie thiết yếu này vì chúng tôi cần chúng để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu.

   • Cookie hoạt động
   • Các cookie hoạt động của chúng tôi thu thập các thông tin ẩn danh về cách bạn sử dụng các Trang web và các tính năng của chúng. Ví dụ, các cookie hoạt động của chúng tôi thu thập thông tin về các trang được truy cập nhiều nhất trên các Trang web, [nếu bạn mở hoặc đọc các thông báo chúng tôi gửi, các quảng cáo bạn xem hoặc tương tác trên các Trang web hoặc các trang web khác mà quảng cáo của chúng tôi xuất hiện] và nếu bạn nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào. Các cookie hoạt động của chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, tuy nhiên, nếu bạn có Tài khoản với chúng tôi, thông tin mà chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng các cookie hoạt động có thể được liên kết với Tài khoản của bạn.

    [Bên cạnh đó, ngôn ngữ mã hóa được dùng để viết Trang web cũng sử dụng các cookie phiên. Các cookie này được xóa đi mỗi lần bạn đóng trình duyệt của mình. Các cookie này không lưu bất kỳ thông tin nào về khách ghé thăm khi trình duyệt đã được đóng.]

   • Cookie phân tích
   • Các Trang web sử dụng các cookie phân tích của Google. Các cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách các khách ghé thăm sử dụng Trang web. Thông tin được thu thập một cách ẩn danh, và được sử dụng để báo cáo về số lượng khách ghé thăm các Trang web, nơi xuất phát của họ, và các trang họ truy cập. Bạn có thể tìm thêm thông tin về chúng tại:

    http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html, và:

    http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

   • Các cookie tính năng
   • Các cookie tính năng được sử dụng để ghi nhớ các lựa chọn mà bạn thực hiện (ví dụ như tùy chọn ngôn ngữ, quốc gia, và các thiết lập trực tuyến khác) và thu thập các thông tin ẩn danh.

   • Các cookie nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo
   • Các cookie quảng nhắm mục tiêu của bên thứ ba có thể được đặt lên thiết bị của bạn bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba, mạng quảng cáo, trao đổi dữ liệu, phân tích tiếp thị và các nhà cung cấp dịch vụ khác.

    Các cookie quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba thu thập các thông tin về hoạt động duyệt của bạn trên các trang web và dịch vụ trực tuyến nhằm cung cấp cho bạn các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm về các trang web và dịch vụ trực tuyến của các bên thứ ba. Các mạng quảng cáo có thể chia sẻ thông tin này với các nhà quảng cáo sử dụng mạng của họ. Thông tin thu thập được qua các cookie quảng cáo của bên thứ ba không nhận dạng cá nhân bạn.

  4. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối các cookie. Do phương thức để bạn thực hiện điều này khác nhau giữa các trình duyệt, vui lòng truy cập menu "Help" (Trợ giúp) của trình duyệt web của bạn để biết thêm chi tiết. Vui lòng lưu ý rằng, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến một số tính năng của các Trang web và Dịch vụ.

  5. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập về bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp cho bạn các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm và về các ưu đãi và khuyến mại, nếu bạn đã chọn nhận thông tin như vậy. Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể từ chối vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào đường dẫn hủy đăng ký ở cuối mỗi email.
  • Cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba đã được chọn lựa cẩn thận để họ có thể cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, nếu bạn đã đồng ý để chúng tôi làm như vậy.
  • Giám sát, cải thiện, hoặc điều chỉnh các Dịch vụ và hoạt động của chúng tôi.
  • Phát hiện, điều tra và ngăn ngừa các hoạt động phi pháp, hoặc vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc Luật chơi, hoặc vi phạm EULA hoặc Luật chơi của bất kỳ Trò chơi nào.

  6. Chia sẻ thông tin của bạn

  Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ người nào khác trừ khi bạn đã đồng ý để chúng tôi thực hiện điều này, ngoại trừ trong một số tình huống bao gồm những tình huống sau:

  • Khi các công ty thứ ba thực hiện các dịch vụ, ví dụ như gửi email, lưu trữ và xử lý thanh toán, nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Tuy nhiên, các công ty này sẽ chỉ được sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ theo yêu của chúng tôi hoặc của luật pháp.
  • Trong phạm vi mà chúng tôi phải thực hiện điều đó theo yêu cầu của luật áp dụng, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thi hành luật, hoặc vì mục đích ngăn ngừa hành vi phạm tội.
  • Nếu chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hay tài sản nào, trong trường hợp này chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tương ứng theo các luật bảo vệ dữ liệu áp dụng, hoặc nếu một bên thứ ba mua lại toàn bộ (hoặc gần như toàn bộ) công ty và/hoặc các tài sản của chúng tôi, trong trường hợp này chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba đó liên quan đến việc mua lại.
  • Khi cần phải thực hiện các Điều khoản Dịch vụ hoặc Quy tắc Diễn đàn, hay EULA hoặc Luật chơi của bất kỳ Trò chơi nào, để bảo vệ sự an toàn của các người dùng và bên thứ ba, để bảo vệ các quyền lợi và tài sản của chúng tôi và của các người dùng và bên thứ ba, hoặc trong các trường hợp khác nếu chúng tôi thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin ẩn danh và thông tin tổng hợp (nghĩa là thông tin về các nhóm và loại người dùng, bao gồm các con số thống kê về trò chơi và hành vi, nhưng không nhận dạng và không thể dùng để nhận dạng một người dùng cá nhân) với các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà quảng cáo của chúng tôi thu thập thông tin ẩn danh và thông tin tổng hợp trong các Dịch vụ và sau đó họ có thể chia sẻ thông tin đó với chúng tôi. Các nhà quảng cáo của chúng tôi có thể thu thập thông tin này bằng cách sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie và web beacon. Điều này cho phép các nhà quảng cáo của chúng tôi phát triển và phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu trong các Dịch vụ và trên các trang web của các bên thứ ba, để họ có thể thử cung cấp cho bạn quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Các nhà quảng cáo cũng sẽ sử dụng thông tin này để giám sát, cải thiện, hoặc điều chỉnh các hoạt động của họ.

  7. Trẻ nhỏ

  Chúng tôi công nhận rằng chúng tôi có một nghĩa vụ đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được từ các trẻ nhỏ. Chúng tôi sẽ không cố tình thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ trẻ nhỏ nào nếu không được sự đồng ý của phụ huynh. Trong Chính sách này, trẻ nhỏ nghĩa là bất kỳ cá nhân nào dưới độ tuổi 13 (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu để đồng ý với việc thu thập vào xử lý thông tin cá nhân nếu độ tuổi này cao hơn theo luật áp dụng).

  8. Bảo mật

  1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn sự thất thoát, sử dụng sai hoặc thay đổi đối với thông tin cá nhân của bạn. Các nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi có thể được cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập, nhưng họ sẽ chỉ được sử dụng nó để thực hiện các nhiệm vụ của họ nhằm hỗ trợ bạn sử dụng các Dịch vụ. Những nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi mà có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bị buộc phải bảo mật thông tin đó và không được phép sử dụng nó vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích nêu trên hoặc để xử lý các yêu cầu mà bạn gửi cho chúng tôi.
  2. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật, quản trị và an ninh hợp lý để bảo mật thông tin của bạn. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi cố hết sức để bảo vệ thông tin của bạn khỏi sự truy cập, tiết lộ và điều chỉnh trái phép, nhưng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật cho thông tin của bạn, và không có giao thức truyền thông tin nào qua Internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn, do đó chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật cho bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn truyền đi qua mạng Internet cho chúng tôi.

  9. Các trang web bên thứ ba

  Các Dịch vụ có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác được vận hành và các dịch vụ khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm những nhà bán lẻ giao dịch với bạn. Vui lòng lưu ý rằng Chính sách này chỉ áp dụng với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập qua các Dịch vụ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân mà các bên thứ ba có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng qua các trang web hay dịch vụ của họ. Bạn luôn luôn nên đọc kỹ chính sách về quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

  10. Truyền tin

  Chúng tôi hoạt động trên toàn cầu và có thể truyền thông tin cá nhân của bạn đến các công ty trong tập đoàn Wargaming hoặc các bên thứ ba ở các địa điểm trên khắp thế giới nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu vì các mục đích được miêu tả trong Chính sách này. Vui lòng lưu ý rằng các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu có thể không cung cấp mức bảo vệ như các quốc gia ở Châu Âu, nhưng chúng tôi sẽ luôn thực hiện các biên pháp hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sự thu thập, lưu trữ và sử dụng của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục bị chi phối bởi Chính sách này.

  11. Các lựa chọn của bạn

  Bạn có thể, tùy vào luật pháp địa phương, đưa ra các lựa chọn sau:

  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn các bản sao của thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn vào bất kỳ thời điểm nào, có tính phí theo luật.
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật và sửa đổi miễn phí bất kỳ thông tin cá nhân nào đã lạc hậu hoặc không chính xác mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
  • Nếu bạn đã chọn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác và về các ưu đãi và khuyến mại, bạn có thể chọn ngừng nhận thêm bất kỳ thông tin nào như vậy sau này.

  Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ lựa chọn nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@wargaming.net. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân về bạn thì chúng tôi có thể giữ một bản sao lưu trữ của thông tin này nếu được yêu cầu bởi luật pháp.

  12. Các thay đổi đối với Chính sách này

  Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này vào từng thời điểm vì các lý do khác nhau, chẳng hạn như để phản ánh các thay đổi về luật lệ, thay đổi về các thông lệ trong ngành và các phát triển công nghệ. Phiên bản mới nhất của Chính sách sẽ luôn có sẵn trên Trang web. Bất kỳ phiên bản mới nào của Chính sách này đều sẽ có hiệu lực (i) ngay từ ngày đăng tải lên Trang web khi các thay đổi đối với Chính sách này liên quan đến các thay đổi không đáng kể và không làm giảm các quyền lợi của bạn; hoặc (ii) không ít hơn 30 ngày sau ngày đăng tải lên Trang web khi các thay đổi đối với Chính sách này có thể làm giảm các quyền lợi của bạn. Vui lòng đảm bảo kiểm tra các cập nhật đối với Chính sách này mỗi lần bạn sử dụng các Dịch vụ.

  13. Câu hỏi và nhận xét

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay nhận xét nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@wargaming.net.

 • Điều khoản Dịch vụ

  Cật nhật lần cuối: 22.08.2015

  1. Giới thiệu

  1.1 Công ty Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus, hoặc bất kỳ một trong những đơn vị liên kết của công ty về các trò chơi Xbox, gồm cả Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus ("Wargaming", "chúng tôi", và "của chúng tôi") liên quan đến:

  • các trang web của chúng tôi http://worldoftanks.asia, http://worldofwarplanes.asia, http://www.worldofwarships.asia, http://console.worldoftanks.com, http://wotblitz.asia/ (mỗi trang web như vậy gọi là một "Trang web");
  • bất kỳ trò chơi di động hay trực tuyến nào của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, , "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", “World of Tanks” trên Xbox 360 và Xbox One, hay “World of Tanks Blitz” (mỗi trò chơi như vậy gọi là một "Trò chơi"); và
  • bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác của chúng tôi (bao gồm các dịch vụ hỗ trợ) mà có thể truy cập được qua một nền tảng bên thứ ba, ứng dụng web hoặc dịch vụ mạng xã hội (gọi chung là "Dịch vụ Phụ thuộc").

  1.2 Các Điều khoản Dịch vụ này cũng chi phối mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi liên quan đến sự sử dụng của bạn đối với bất diễn đàn nào chúng tôi vận hành cho các Trò chơi ("Diễn đàn Trò chơi"). Các quy tắc và hướng dẫn áp dụng cho các Diễn đàn Trò chơi ("Quy tắc Diễn đàn") được đặt ra tạihttp://forum.worldoftanks.asia/index.php?/forum-0/announcement-17-world-of-tanks-forum-rules/,và là một phần của các Điều khoản Dịch vụ này.

  1.3 Trong các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi gọi chung các Trang web, Trò chơi, Diễn đàn Trò chơi và Dịch vụ Phụ thuộc là "Dịch vụ".

  2. Những người dùng dưới độ tuổi 13

  2.1 Nếu bạn dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu hợp pháp khác theo luật địa phương, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ đọc và chấp thuận các Điều khoản Dịch vụ này thay mặt bạn trước khi bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn (hoặc cha mẹ hay người giám hộ của bạn, nếu áp dụng) không đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn không được sử dụng hay truy cập các Dịch vụ.

  2.2 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố tình cho phép bất kỳ cá nhân nào dưới độ tuổi 13 hoặc độ tuổi tối thiểu hợp pháp khác theo các yêu cầu pháp lý địa phương sử dụng hay truy cập các Dịch vụ mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

  3. Các sửa đổi đối với các Điều khoản Dịch vụ và Quy tắc Diễn đàn

  3.1 Vào từng thời điểm chúng tôi có thể cần phải sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này, chẳng hạn như để phản ánh các sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc vì thay đổi về luật pháp. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và, nếu luật áp dụng yêu cầu, chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi không đáng kể đối với các Điều khoản Dịch vụ này mà không làm giảm các quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ đăng phiên bản mới của các Điều khoản Dịch vụ này lên các Trang web và phiên bản mới của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ có hiệu lực ngày từ ngày đăng. Phiên bản mới nhất của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ luôn có sẵn trên các Trang web, vì thế chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các cập nhật đối với các Điều khoản Dịch vụ này mỗi lần bạn sử dụng các Dịch vụ. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi phiên bản mới của các Điều khoản Dịch vụ này đã có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem là bạn đã chấp nhận phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ (ngoại trừ đối với các thay đổi quan trọng, trong trường hợp này chúng tôi cần có sự đồng ý của bạn). (Phần này không áp dụng với các thay đổi trong Quy tắc Diễn đàn , chúng sẽ được nói tới trong phần 3.2).

  3.2 Vào từng thời điểm chúng tôi có thể cần phải sửa đổi Quy tắc Diễn đàn, chẳng hạn như để đảm bảo rằng các Diễn đàn Trò chơi vận hành suôn sẻ và để phản ánh các nhu cầu của cộng đồng sử dụng các Diễn đàn Trò chơi. Phiên bản mới nhất của Quy tắc Diễn đàn sẽ luôn có sẵn trên Trang web. Bất kỳ phiên bản mới nào của Quy tắc Diễn đànđều sẽ có hiệu lực ngay sau ngày đăng tải lên Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Diễn đàn Trò chơi sau khi một phiên bản mới của Quy tắc Diễn đàn có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem là bạn đã chấp thuận Quy tắc Diễn đàn đã sửa đổi.

  4. Điều khoản Dịch vụ, Chính sách về Quyền riêng tư và Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối

  4.1 Chính sách về Quyền riêng tư đặt ra cách chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được qua các Dịch vụ.

  4.2 Để truy cập và sử dụng bất kỳ Trò chơi nào, bên cạnh việc chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này và Chính sách về Quyền riêng tư, bạn cũng phải chấp nhận Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối ("EULA") cũng như các luật chơi ("Luật chơi") áp dụng đối với Trò chơi liên quan. Chúng tôi đưa ra các đường dẫn sau đến EULA và Luật chơi trong từng Trò chơi của chúng tôi:

  EULA

  Bạn cũng phải chấp nhận và tuân thủ toàn bộ quy tắc của các nền tảng bên ngoài có thể áp dụng cho một Trò chơi cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quy tắc của Trò chơi Xbox và các dịch vụ Xbox khác, các quy tắc của Appstore và Game Center của Apple, cũng như các quy tắc của Google Play. Bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ nền tảng bên ngoài nào cũng sẽ được được coi là một vi phạm căn bản của bạn đối với Các Điều khoản Dịch vụ.

  4.3 Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách về Quyền riêng tư, bạn không được sử dụng hay truy cập bất kỳ Dịch vụ nào. Nếu bạn không chấp nhận EULA và Luật chơi áp dụng với một Trò chơi, bạn không được tải về hay sử dụng Trò chơi đó.

  5. Tài khoản Wargaming của bạn

  Tạo một Tài khoản

  5.1 Để sử dụng các Dịch vụ, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản Wargaming ("Tài khoản").

  5.2 Để tạo một Tài khoản, bạn phải có một địa chỉ email và sẽ được yêu cầu phải cung cấp một số thông tin cụ thể. (Chi tiết của thông tin mà bạn cần cung cấp được nêu ra trongChính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi). Điều quan trọng là bạn phải cung cấp thông tin này một cách trung thực và chính xác để chúng tôi có được các thông tin chính xác về bạn và Tài khoản của bạn.

  5.3 Khi tạo một Tài khoản bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp một 'tên người dùng' và/hoặc nhân vật đại diện cho bạn trong một Trò chơi và trên các Trang web của chúng tôi. Tên người dùng và nhân vật đại diện được liên kết với Tài khoản của bạn (nghĩa là không thể chuyển nhượng chúng cho bất kỳ người nào khác). Bạn không được sử dụng tên người dùng hay nhân vật đại diện mà đã được một người nào khác sử dụng, thô tục hay phản cảm, hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn có thắc mắc về đăng ký Tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://asia.wargaming.net/support/.

  5.4 Cụ thể, để sử dụng các Dịch vụ dành cho các Trò chơi Xbox 360 hoặc Xbox One, bạn sẽ cần truy cập vào trang web và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập ID Microsoft Xbox Live của bạn. Tài khoản sẽ tự động được tạo ra với các thông tin đăng nhập ID Microsoft Xbox Live của bạn (email và biệt danh (gamertag)).

  Trong một số trường hợp, gồm một số Trò chơi cho iOS và Android, bạn cũng có thể đăng nhập thông qua hệ thống của bên thứ ba nào đó, nếu điều đó được cho phép rõ ràng trong Trò chơi.

  5.5 Nếu có sự cho phép rõ ràng của Wargaming, có thể lập “tài khoản chơi thử” trong một số Trò chơi nhất định. Trong trường hợp này, bạn sẽ không nhận được tên người dùng hay mật khẩu riêng biệt. Cấp phép vào Trò chơi được thực hiện qua thiết bị kỹ thuật cụ thể mà bạn sử dụng (như điện thoại di động, máy tính bảng, v.v…)

  Tuy nhiên, một lời khuyên chắc chắn dành cho bạn là nên lập một Tài khoản chuẩn theo các quy định nêu trên. Nếu một “tài khoản dùng thử” được sử dụng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm lưu giữ tiến độ của bạn trong Trò chơi, đảm bảo tính khả dụng của các vật phẩm cũng như Hàng hóa ảo trong trò chơi hoặc sự an toàn cho bất kỳ khoản tiền hay tài sản giá trị nào trong Tài khoản. Những trường hợp có thể bị mất hoàn toàn một Tài khoản cùng tất cả tài sản đi liền bao gồm: mất thiết bị kỹ thuật, mất mật khẩu hoặc bất kỳ sửa đổi trái phép nào đối với hệ điều hành (“jailbreaking - chiếm quyền điều khiển”) hoặc phần mềm.

  Chia sẻ Tài khoản

  5.6 Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến Tài khoản của mình. Bạn không nên tiết lộ ID tài khoản hay mật khẩu, câu hỏi bí mật hay câu trả lời cho bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều này bao gồm bạn bè, người thân, cha mẹ, bạn đời, đồng nghiệp, bạn cùng clan và người đứng đầu clan.

  5.7 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hành động được thực hiện qua Tài khoản của bạn và những hành vi vi phạm các Điều khoản Sử dụng từ Tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào phát sinh từ bất kỳ sự sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của bạn hay bất kỳ sự truy cập, sử dụng, sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc tiết lộ trái phép nào đối với thông tin cá nhân của bạn.

  Bảo mật Tài khoản của bạn

  5.8 Bạn phải đảm bảo rằng bạn bảo vệ Tài khoản, máy tính, điện thoại di động hay thiết bị khác của bạn khỏi sự truy cập của bên thứ ba. Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức tại https://asia.wargaming.net/support/ nếu bạn phát hiện thấy:

  • bất kỳ sự sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của bạn hay bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào; hoặc
  • bất kỳ công cụ bẻ khóa nào được sử dụng hay có thể được sử dụng liên quan đến các Dịch vụ.

  5.9 Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thực tế, điện tử và quản lý nhằm giúp bảo vệ và ngăn ngừa sự truy cập, sử dụng, thay đổi, điều chỉnh và/hoặc tiết lộ trái phép đối với thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực trong phạm vi hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân của bạn, các giao thức truyền tin trên hoặc qua Internet và thông tin cá nhân lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng rất dễ bị tấn công và không thể được đảm bảo là an toàn. Bên cạnh đó, các thông tin được gửi qua email không được bảo vệ bởi mã hóa và dễ bị chặn trong khi truyền.

  6. Phí và Thanh toán

  6.1 Bạn không phải thanh toán bất kỳ khoản phí đăng ký nào để tạo Tài khoản. Tuy nhiên, một số Dịch vụ có thể yêu cầu bạn trả phí. Nếu bạn quyết định đăng ký sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào như thế, bạn phải đảm bảo rằng:

  • bạn phải trên độ tuổi 13 hoặc nếu bạn dưới độ tuổi 13 thì cha mẹ hay người giám hộ của bạn đã gửi tất cả các thông tin giao dịch và đã đọc và chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này thay mặt bạn;
  • bạn là chủ Tài khoản hợp lệ của Tài khoản mà bạn dùng để đăng ký sử dụng Dịch vụ;
  • bạn được ủy quyền sử dụng thẻ tín dụng được nêu hay phương thức thanh toán khác đã được chấp nhận;
  • tất cả thông tin mà bạn gửi là đúng và chính xác; (điều này bao gồm, không giới hạn, số thẻ tín dụng của bạn và ngày hết hạn, vì thế điều quan trọng là bạn phải giữ cho các chi tiết này luôn cập nhật); và
  • bạn đồng ý trả tất cả các khoản phí phát sinh, bao gồm tất cả các khoản phí đăng ký lặp lại nào, trừ khi và cho đến khi bạn hủy Tài khoản của bạn hoặc hủy đăng ký sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào theo phần 14 của Điều khoản Dịch vụ.

  6.2 Bất kỳ khoản phí áp dụng nào đều phải thanh toán trước và không được hoàn lại. Vào từng thời điểm chúng tôi có thể điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung các khoản phí và phương thức thanh toán của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi này lên phần tương ứng của (các) Trang web liên quan.

  6.3 Vui lòng nhớ rằng Tài khoản là của riêng bạn và không thể chuyển nhượng hay bán lại cho bất kỳ người dùng nào khác.

  6.4 NẾU BẠN ĐANG CHƠI CÁC TRÒ CHƠI CỦA CHÚNG TÔI TRÊN CÁC NỀN TẢNG BÊN NGOÀI NHƯ MICROSOFT XBOX, APPLE IOS HAY GOOGLE ANDROID, BẠN CŨNG PHẢI TUÂN THỦ TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DO CÁC NỀN TẢNG BÊN THỨ BA ĐÓ ĐẶT RA. VIỆC TÍNH PHÍ VÀ THANH TOÁN TRONG CÁC TRÒ CHƠI ĐÓ PHỤ THUỘC VÀO QUY TẮC CỦA CÁC NỀN TẢNG NÓI TRÊN. WARGAMING SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NỀN TẢNG ĐÓ.

  7. Nội dung

  7.1 Các Dịch vụ có chứa rất nhiều nội dung. Nội dung này bao gồm phần mềm, công nghệ, văn bản, các bài viết trên diễn đàn, tin nhắn trò chuyện, hồ sơ cá nhân, công cụ, tin nhắn, đường dẫn, email, âm nhạc, âm thanh, hình đồ họa, hình ảnh hoặc video về các Dịch vụ, cũng như thiết kế và giao diện của các Trang web và Trò chơi của chúng tôi. Các Dịch vụ cũng có thể cho phép bạn truy cập nội dung trực tuyến và không mở khóa được, quyền sử dụng sẽ gắn liền với các khóa hay mã mở khóa, mã sê-ri và/hoặc xác thực trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào và các thành tích đạt được trong trò chơi. Trong các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi đề cập tới tất cả nội dung có trong các Dịch vụ bằng từ "Nội dung".

  7.2 Nội dung và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Nội dung đều thuộc sở hữu của chúng tôi (hoặc các công ty con và đối tác của chúng tôi nếu áp dụng). Tuy nhiên, chúng tôi cấp cho bạn quyền cá nhân (được gọi là "giấy phép") để sử dụng Nội dung khi bạn truy cập và sử dụng các Dịch vụ. Giấy phép này là:

  • 'không độc quyền' (nghĩa là chúng tôi có thể cấp cùng giấy phép đó cho những người khác);
  • 'có thể hủy bỏ' (nghĩa là chúng tôi có thể hủy bỏ giấy phép này trong một số trường hợp cụ thể, chúng sẽ được giải thích thêm dưới đây);
  • 'cá nhân' (nghĩa là bạn không được sử dụng Nội dung vì bất kỳ mục đích thương mại nào);
  • 'không thể chuyển nhượng' (nghĩa là giấy phép này chỉ được cấp cho bạn và bạn không được chuyển nhượng hoặc cấp lại bất kỳ quyền nào chúng tôi đã cấp cho bạn cho bất kỳ người nào khác);
  • 'có giới hạn' (nghĩa là bạn chỉ được sử dụng Nội dung cho các mục đích chúng tôi đã nêu ra trong các Điều khoản Dịch vụ này ); và
  • tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản Dịch vụ này

  7.3 Trừ khi và trong phạm vi chúng tôi đã ủy quyền cho bạn rõ ràng bằng văn bản, bạn không được:

  • sao chép hoặc tải về bất kỳ Nội dung nào từ một Dịch vụ (trừ khi đây là một phần của quá trình sử dụng hay hoạt động đúng cách của Dịch vụ đó);
  • phân phối, trình diễn hay trưng bày công khai, cho thuê, bán, truyền, chuyển nhượng, đăng tải, chỉnh sửa, sao chép, tạo sản phẩm phát sinh, cấp phép lại, tháo rời, đảo mã hoặc sử dụng Nội dung một cách trái phép theo cách khác;
  • sử dụng Nội dung vì bất kỳ mục đích thương mại (vì lợi nhuận) nào; hoặc
  • gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi các thông báo về bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, hoặc các quyền sở hữu khác được gắn với Nội dung.

  7.4 Wargaming sẽ cố hêt sức để cung cấp Nội dung cho bạn sử dụng trong quá trình sử dụng Dịch vụ, nhưng điều này sẽ phải tuân theo một số quy tắc mà chúng tôi cần đặt ra để đảm bảo vận hành các Dịch vụ một cách có hiệu quả:

  • chúng tôi chỉ có thể cung cấp Nội dung cho bạn sử dụng nếu việc bạn truy cập vào Nội dung đó ở quốc gia bạn cư trú là hợp pháp;
  • bạn chỉ được lấy Nội dung từ chúng tôi (hoặc từ bất kỳ người nào chúng tôi ủy quyền) và bạn không được lấy Nội dung từ bất kỳ người nào khác hoặc cố gắng làm như vậy;
  • chúng tôi giữ quyền từ chối (các) yêu cầu của bạn về việc lấy Nội dung, và chúng tôi cũng giữ quyền giới hạn hoặc chặn bất kỳ yêu cầu cào về việc lấy Nội dung vì bất kỳ lý do nào;
  • chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ làm cho bất kỳ Nội dung nào khả dụng vào mọi thời điểm, ở tất cả các quốc gia và/hoặc khu vực địa lý, hay tại bất kỳ thời điểm xác định nào hoặc chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một Nội dung cụ thể trong bất kỳ khoảng thời gian nào (trừ khi chúng tôi đã nói vậy một cách rõ ràng trong quá trình cung cấp Dịch vụ);
  • khi bạn đã mua hoặc kích hoạt Nội dung, bạn sẽ không thể trả lại hoặc đổi nó lấy Nội dung khác hoặc tiền mặt, hay các hàng hóa và dịch vụ khác; và
  • chúng tôi có thể phải thay đổi hay cập nhật Nội dung vào từng thời điểm, nhưng chúng tôi sẽ đăng chi tiết của bất kỳ thay đổi nào lên phần tin tức của (các) Trang web liên quan.

  8. Hàng hóa và Đồng tiền ảo

  8.1 Các Dịch vụ có thể cho phép bạn mua các hàng hóa hay đồng tiền ảo. (Trong các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi gọi các hàng hóa và đồng tiền ảo bằng cái tên chung là"Hàng hóa ảo").

  8.2 Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc áp dụng với các Hàng hóa ảo dưới đây:

  • (a) Hàng hóa ảo không có giá trị bằng tiền thật và không phải là đồng tiền hay hàng hóa thật dưới bất kỳ hình thức nào; tuy nhiên, nếu và trong phạm vi Pháp luật quy định Hàng hóa ảo này là đồng tiền hay tài sản thật, thì chúng sẽ là tài sản của Wargaming;

  • (b) Bạn chỉ có thể đổi Hàng hóa ảo lấy Hàng hóa ảo khác nếu được cho phép trong các Dịch vụ;
  • (c) khi bạn đã mua Hàng hóa ảo, bạn không thể trả lại hoặc đổi chúng (bất kể bạn đã sử dụng chúng hay chưa);
  • (d) Hàng hóa ảo không thể bán hay chuyển nhượng cho bất kỳ ai, nhưng bạn có thể mua Hàng hóa ảo cho một người dùng khác trong một Trò chơi qua gian hàng quà tặng của Trò chơi đó;
  • (e) Bạn không thể đổi Hàng hóa ảo lấy tiền mặc hay bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác (ngoại trừ các Hàng hóa ảo như đã được cho phép trong các Dịch vụ);
  • (f) Để mua được các Hàng hóa ảo, bạn cần thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong các Dịch vụ; điều này có thể bao gồm thực hiện thanh toán và cung cấp các thông tin cá nhân và tài chính (bạn phải đảm bảo những thông tin này là hoàn chỉnh và chính xác);
  • (g) giá phải trả cho các Hàng hóa ảo (bao gồm bất kỳ thuế giá trị gia tăng hay các loại thuế nào khác) sẽ bằng với giá được quy định trên các Trang web của chúng tôi hay trong các Dịch vụ (nếu áp dụng), nhưng chúng tôi có toàn quyền thay đổi giá của Hàng hóa ảo vào bất kỳ thời điểm nào;
  • (h) chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về cách thức và thời điểm Hàng hóa ảo có thể khả dụng và có thể cập nhật hoặc thay đổi Hàng hóa ảo vào bất kỳ thời điểm nào;
  • (i) bạn chỉ được mua Hàng hóa ảo từ chúng tôi (hoặc từ bất kỳ người nào mà chúng tôi ủy quyền) hoặc từ một người dùng khác trong một Trò chơi dưới hình thức quà tặng trong gian hàng quà tặng của Trò chơi đó, và bạn không được mua Hàng hóa ảo từ bất kỳ người nào khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác hoặc cố gắng làm như vậy; và
  • (j) chúng tôi có thể giới hạn hoặc chặn yêu cầu mua Hàng hóa ảo vì bất kỳ lý do nào.

  8.3 Chúng tôi sẽ chuyển Hàng hóa ảo cho bạn chỉ khi bạn đã thanh toán và bạn có thể bắt đầu sử dụng Hàng hóa ảo ngay khi bạn đã hoàn tất giao dịch mua. Vì thế bạn không có quyền hủy bất kỳ giao dịch mua Hàng hóa ảo nào sau khi đã hoàn tất giao dịch và được cấp quyền tải về Hàng hóa ảo.

  8.4 Các quy tắc sau áp dụng với các món quà tặng thực hiện qua Gian hàng Cao cấp:

  • Theo các Điều khoản Dịch vụ cập nhật mới nhất, quà tặng chỉ có trong World of Tanks và World of Warplanes. Vui lòng xem các thông tin cập nhật.
  • Vui lòng lưu ý rằng chỉ có thể thực hiện tặng quà trong cùng một khu vực của máy chủ trò chơi, nghĩa là quà tặng từ một tài khoản trên máy chủ Châu Âu sẽ không thể tặng cho những người chơi trên máy chủ Bắc Mỹ.
  • Trong vòng 24 giờ sau khi một món quà được gửi đi, người nhận sẽ nhận được một thông báo qua email. Để nhận quà tặng, người nhận phải vào trang My Gifts (Quà tặng của tôi) trong Gian hàng Cao cấp và chấp nhận món quà.
  • Người nhận có thể chấp nhận hay từ chối một món quà. Một người nhận có 30 ngày để chấp nhận một món quà. Nếu món quà không được chấp nhận trong thời gian này, tài khoản người gửi sẽ tự động nhận được đền bù dưới dạng tiền tệ trong trò chơi tương đương với giá của món quà tại thời điểm mua.
  • Trong vòng 24 giờ sau khi người nhận chấp nhận hay từ chối một món quà, người gửi sẽ nhận được một thông báo qua email.
  • Nếu người nhận một món quà đã sở hữu một chiếc xe có trong món quà, thì toàn bộ giá bằng vàng của chiếc xe đó tại thời điểm mua trong Gian hàng Cao cấp sẽ tự động được đền bù cho người nhận. Chiếc xe sẽ không được chuyển vào tài khoản của người nhận.
  • Bất kỳ chiếc xe nào được gửi tặng dưới dạng món quà sẽ được chuyển cùng với một Suất trong Garage.
  • Nếu người gửi món quà hủy thanh toán hoặc không thanh toán được sau khi người nhận chấp nhận món quà, cả hai tài khoản sẽ bị chặn đến khi sự việc được làm rõ. Vui lòng không chấp nhận quà tặng từ những người gửi mà bạn không biết.

  9. Các trang web hâm mộ

  9.1 Phần này nói về bất kỳ trang web người hâm mộ nào mà bạn có thể tạo cho bất kỳ Trò chơi nào của chúng tôi ("Trang web hâm mộ").

  9.2 Trên một số Trang web của chúng tôi chúng tôi chỉ định rõ ràng một số Nội dung như các hình ảnh, hình đồ họa hay hình vẽ nghệ thuật liên quan đến Trò chơi và các thương hiệu là "để sử dụng trên trang web hâm mộ" (để biết ví dụ hãy vào trang: http://worldoftanks.asia/en/content/docs/world-tanks-fansite-kit/). Trong các Điều khoản Dịch vụ này chúng tôi gọi Nội dung được chỉ định cụ thể này là "Nội dung Trang web hâm mộ".

  9.3 Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, có thể hủy bỏ, cá nhân, không thể chuyển nhượng và giới hạn (những thuật ngữ này được định nghĩa ở phần 7.2 ở trên) để tái tạo và phân phối lại Nội dung Trang web hâm mộ trên các Trang web hâm mộ. Giấy phép này tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ với những điều khoản sau:

  • bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi lưu giữ quyền sở hữu đối với Nội dung Trang web hâm mộ và có quyền sửa đổi, xóa, bổ sung hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của nó theo cách khác vào bất kỳ thời điểm nào;
  • bạn đồng ý đưa vào các thông báo về thương hiệu, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của Wargaming khi hiển thị Nội dung Trang web hâm mộ nếu chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy và theo cách chúng tôi yêu cầu;
  • bạn đồng ý tuân thủ với bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn vào từng thời điểm;
  • bạn không được gỡ bỏ hay chỉnh sửa bất kỳ thông tin nhận diện hay thông tin quản lý bản quyền nào được cung cấp cùng với các bản sao Nội dung Trang web hâm mộ, bao gồm dưới hình thức kỹ thuật số, cũng không được nghi ngờ quyền sở hữu của Wargaming (hay quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào) đối với Nội dung Trang web hâm mộ;
  • bạn không được sử dụng bất kỳ thương hiệu nào có thể giống với bất kỳ Nội dung Trang web hâm mộ nào và gây nhầm lẫn;
  • Trang web hâm mộ không được đăng nội dung gièm pha, trái pháp hoặc vi phạm các quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc hủy hoại (hoặc có thể hủy hoại) danh tiếng của Wargaming hay của bất kỳ Trò chơi nào;
  • trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản Dịch vụ, bạn không được cho thuê, tái tạo, chỉnh sửa, dịch Nội dung Trang web hâm mộ, hoặc chuyển thể (bao gồm nhưng không giới hạn tiểu thuyết và nghệ thuật thị giác), hoặc tận dụng bất kỳ phần nào của Nội dung theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi bằng văn bản; và
  • bạn không được sử dụng, hoặc tìm cách sử dụng, Nội dung Trang web hâm mộ vì mục đích thương mại hay lợi nhuận (chẳng hạn như bán đăng ký trên Trang web hâm mộ của bạn) mà không được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

  9.4 Nếu bạn không tuân thủ với bất kỳ điều khoản nào được đặt ra trong phần này, chúng tôi giữ quyền hủy giấy phép của bạn đối với Nội dung Trang web hâm mộ và đóng Tài khoản của bạn.

  9.5 Về tính hoàn chỉnh, Trang web hâm mộ không được là 'sản phẩm của nhiều tác giả' (như được định nghĩa trong phần 10(1) của Đạo luật về Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế năm 1988) hoặc một sản phẩm chung, tập thể hay cộng tác theo bất kỳ luật áp dụng nào khác.

  10. Nội dung của Người dùng

  10.1 Một số Dịch vụ cho phép bạn tạo hoặc tải lên nội dung mà bạn tạo ra (trong Điều khoản Dịch vụ chúng tôi gọi nội dung này là "Nội dung của Người dùng" hay "UGC"). UGC bao gồm, chẳng hạn như: Nhân vật đại diện cho Tài khoản, bài đăng trong diễn đàn, tin nhắn trò chuyện, tin nhắn thoại, các tính năng của trình nhắn tin, nội dung hồ sơ cá nhân và bất kỳ Nội dung nào khác do người dùng đóng góp vào hoặc trong các Dịch vụ.

  10.2 Người dùng các Dịch vụ phải chịu mọi rủi ro trong quá trình tạo, tải về và sử dụng Nội dung của Người dùng.

  10.3 Đối với bất kỳ Nội dung của Người dùng nào mà bạn tạo ra hoặc muốn cung cấp cho người dùng khác sử dụng, bạn đồng ý và tuân thủ với những điều khoản và điều kiện sau:

  • bất kỳ UGC nào là một phần của hoặc có chứa bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi vẫn sẽ là tài sản của chúng tôi và chúng tôi sẽ sở hữu UCG mà bạn tạo ra;
  • bạn không được tải lên bất kỳ UGC nào thuộc sở hữu của bất kỳ người nào khác trừ khi bạn được họ ủy quyền làm như thế;
  • bạn không được tải lên bất kỳ UGC nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư hay bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào khác hoặc bất kỳ UGC nào trái pháp hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này;
  • bạn từ bỏ và đồng ý không đòi bất kỳ quyền đạo đức hay quyền tương tự nào mà bạn có thể có trong UGC;
  • bạn cấp cho các người dùng khác của các Dịch vụ một giấy phép miễn phí, không độc quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới và không thể hủy bỏ để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, hiển thị, thực hiện, tạo sản phẩm chuyển thể, và phân phối UGC của bạn theo cách khác trên hoặc qua các Dịch vụ liên quan;
  • bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với UGC của bạn; chúng tôi không sàng lọc trước tất cả UGC và không ủng hộ, phê duyệt, hay sàng lọc bất kỳ UGC nào mà bạn và các người dùng khác có thể đóng góp cho các Dịch vụ;
  • bạn không được tuyên bố hay ngụ ý theo bất kỳ cách nào rằng bất kỳ UGC nào đó được ủng hộ hay kiểm định bởi chúng tôi;
  • UGC phải tuân thủ với tất cả các luật liên quan và không được chứa bất kỳ nội dung nào mà có thể bị xem là phản cảm, phỉ báng, trái pháp hoặc có thể làm tổn hại danh dự hoặc mất uy tín của chúng tôi;
  • nếu bạn tạo bất kỳ UGC nào, bạn sẽ chịu trách nhiệm với nó; chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với UGC và cũng không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho UGC;
  • nếu chúng tôi tin rằng sự sử dụng hay tải lên UGC của bạn vi phạm bất kỳ điều kiện nào trong số này, Wargaming có thể gỡ bỏ, chặn, chỉnh sửa, di chuyển hoặc tắt UGC đó; và
  • nếu bạn vi phạm bất kỳ điều kiện nào trong số này, chúng tôi giữ quyền đình chỉ hoặc vĩnh viễn gỡ bỏ UGC của bạn và thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác mà chúng tôi xem là phù hợp.

  11. Phản hồi và Ý tưởng của người dùng

  11.1 Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe các người dùng của chúng tôi và hoan nghênh các bình luận cụ thể về các Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, điều không may là chính sách lâu đời của công ty chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hay xem xét các ý tưởng sáng tạo, đề xuất hay nội dung khác ngoài những thứ chúng tôi yêu cầu cụ thể. Mục đích của chính sách này là nhằm tránh khả năng có hiểu lầm trong tương lai khi một số người có thể cho rằng các dự án do chúng tôi phát triển giống với sản phẩm sáng tạo của họ. Theo đó, chúng tôi rất tiếc phải yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ đề xuất, ý tưởng, ghi chép, bản vẽ của riêng bạn hay bất kỳ thông tin nào khác như ý tưởng về trò chơi hay tác phẩm nghệ thuật ("Ý tưởng của người dùng").

  11.2 Bất kỳ và tất cả các Ý tưởng mà bạn gửi cho chúng tôi, cho dù do chúng tôi yêu cầu hay mặc dù chúng tôi đã yêu cầu bạn không làm như vậy, sẽ được xem là, và sẽ là, tài sản của chúng tôi kể từ thời điểm bạn tải lên hay gửi đến chúng tôi.

  11.3 Theo đó, bạn nhượng lại cho Wargaming (bao gồm cả nhượng lại những quyền trong tương lai) tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Ý tưởng mà bạn gửi cho chúng tôi trong phạm vi các quyền mà bạn sở hữu. Nếu vì bất kỳ lý do nào sự nhượng lại này không có hiệu lực. thì bạn đồng ý rằng Wargaming sẽ có một giấy phép không thể hủy bỏ và miễn phí tác quyền để thực hiện bất kỳ hành động nào bị giới hạn bởi bản quyền của các Ý tưởng này (theo định nghĩa của thuật ngữ đó trong phần 16(1) của Đạo luật Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế năm 1988), để sử dụng và tận dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các Ý tưởng này và để ủy quyền cho người khác làm như vậy, trên khắp thế giới hoặc vì bất kỳ mục đích nào hay theo bất kỳ phương cách nào. Trong phạm vi cho phép bởi luật áp dụng, bạn cũng từ bỏ bất kỳ quyền đạo đức nào hay các quyền tương tự mà bạn có thể có đối với các Ý tưởng bạn gửi lên chúng tôi.

  12. Quy tắc Diễn đàn

  12.1 Quy tắc Diễn đàn nêu rõ cách chúng tôi mong bạn sẽ hành xử khi sử dụng bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào. Vui lòng xem kỹ Quy tắc Diễn đàn trước khi sử dụng bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào.

  12.2 Nếu bạn vi phạm Quy tắc Diễn đàn, chúng tôi có thể thực hiện một số hoặc tất cả các hành động sau (tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm) mà không cần thông báo tới bạn:

  • chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập của bạn vào các Diễn đàn Trò chơi thành 'chỉ được đọc' trong một khoảng thời gian ngắn;
  • chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập của bạn vào các Diễn đàn Trò chơi thành 'chỉ được đọc' trong một khoảng thời gian dài hơn;
  • chúng tôi có thể vĩnh viễn giới hạn quyền truy cập của bạn vào các Diễn đàn Trò chơi thành 'chỉ được đọc'; và
  • chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn như đã nêu trong phần 13 và

  trong từng trường hợp Wargaming sẽ có toàn quyền xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và bạn đồng ý sẽ không kháng nghị lại các quyết định của Wargaming.

  12.3 Nếu chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào các Diễn đàn Trò chơi thành 'chỉ được đọc', thì trong thời gian bị giới hạn bạn sẽ có thể xem các Diễn đàn Trò chơi nhưng không sẽ được đăng các bài bình luận trên các Diễn đàn Trò chơi.

  12.4 Nếu bạn phát hiện một người dùng khác vi phạm bất kỳ Quy tắc Diễn đàn nào, vui lòng báo cáo lại hành vi này cho Wargaming bằng cách sử dụng các tính năng "Trợ giúp" hoặc "Báo cáo Vi phạm" trong Diễn đàn Trò chơi tương ứng nếu có, hoặc nếu không thì liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng tại https://asia.wargaming.net/support/.

  13. Đình chỉ và Chấm dứt Tài khoản của bạn

  13.1 Nếu bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ, thì chúng tôi có thể, tùy theo quyết định hợp lý của chúng tôi dựa vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và không cần thông báo trước cho bạn, thực hiện một số hoặc tất cả những hành động sau:

  • (a) đình chỉ Tài khoản của bạn trong một thời gian ngắn;
  • (b) đình chỉ Tài khoản của bạn trong một thời gian dài hơn; và
  • (c) có thể đóng Tài khoản của ban; và

  trong từng trường hợp Wargaming sẽ có toàn quyền xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và bạn đồng ý sẽ không kháng nghị lại các quyết định của Wargaming.

  13.2 Nếu chúng tôi đình chỉ Tài khoản của bạn, thì trong thời gian bị đình chỉ bạn sẽ không vào được Tài khoản của bạn hay sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào. Nếu chúng tôi đóng Tài khoản của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ vào được Tài khoản của bạn và chúng tôi cũng có thể cấm bạn truy cập hay sử dụng các Dịch vụ trong tương lai.

  13.3 Chúng tôi sẽ chỉ đóng Tài khoản của bạn trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng mà chúng tôi xem việc đình chỉ là chưa đủ. Ví dụ, điều này có thể bao gồm một trường hợp vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản Dịch vụ, Quy tắc Diễn đàn, EULA, Luật chơi hoặc Chính sachs về Quyền riêng tư hoặc khi bạn đã vi phạm Điều khoản Dịch vụ,Quy tắc Diễn đàn, EULA, Luật chơi, Chính sách về Quyền riêng tư nhiều lần.

  13.4 Nếu bạn hủy Tài khoản của bạn theo phần 14 của Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi có thể gỡ bỏ toàn bộ Hàng hóa ảo khỏi Tài khoản đó và bạn sẽ không được bồi hoàn bất kỳ khoản tiền nào.

  13.5 Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã sai trong việc đình chỉ hoặc hủy Tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng tại https://asia.wargaming.net/support/.

  14. Quyền hủy Tài khoản của bạn

  14.1 Bạn có thể hủy Tài khoản hoặc hủy đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng tạihttps://asia.wargaming.net/support/.

  14.2 Nếu bạn hủy Tài khoản của bạn, chúng tôi có thể gỡ bỏ toàn bộ Hàng hóa ảo khỏi Tài khoản đó và bạn sẽ không được bồi hoàn bất kỳ khoản tiền nào.

  15. Cập nhật và Tạm dừng Dịch vụ

  15.1 Vào từng thời điểm chúng tôi có thể cần phải cập nhật, đặt lại, tạm dừng hoặc ngừng cung cấp một số hoặc tất cả các Dịch vụ. Bất kỳ hành động nào trong số này có thể khiến bạn tạm thời không truy cập được vào các Dịch vụ và/hoặc khiến bạn phải tạm dừng Trò chơi hoặc các phần khác của Dịch vụ. Vui lòng nhớ rằng đôi khi những hành động này là cần thiết để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ.

  15.2 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng (bao gồm bất kỳ Hàng hóa ảo, tài khoản, số liệu thống kê, xếp hạng người dùng hay thông tin hồ sơ cá nhân nào) bị tạm dừng hoặc không khả dụng vì bất kỳ lý do nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

  16. Các đường dẫn đến các trang web bên thứ ba

  Các Dịch vụ có thể có chứa các đường dẫn đến các trang web được vận hành bởi các bên thứ ba bao gồm các nhà quảng cáo và các nhà cung cấp nội dung khác. Các trang web đó có thể thu thập dữ liệu hoặc thông tin cá nhân từ bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web như thế, và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách về quyền riêng tư, hay đối với sự thu thập, sử dụng hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà các trang đó có thể thu thập.

  17. Các thử nghiệm beta

  17.1 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội để thử nghiệm beta các trò chơi và tính năng mới của các Trang web. Sự tham gia của bạn với vai trò là người thử nghiệm beta phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện sau đây.

  17.2 Các thử nghiệm beta test đóng là thông tin mật. Các trò chơi beta, bao gồm thông tin về các tính năng và chức năng được cung cấp trong trò chơi, là thông tin mật. Nếu bạn tham gia vào một thử nghiệm beta đóng, bạn phải bảo vệ và ngăn ngừa sự truy cập, sao chép, tiết lộ, và sử dụng trái phép đối với các trò chơi beta. Bạn sẽ tự mình thực hiện thử nghiệm và không cung cấp quyền truy cập các trò chơi beta cho bất kỳ người nào khác. Nghĩa vụ bảo mật thông tin về các trò chơi beta của bạn sẽ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi phân phối công khai, hoặc công bố rộng rãi mà không phải do lỗi của bạn, từng trò chơi và nội dung mà bạn thử nghiệm.

  17.3 Là người thử nghiệm beta, bạn được mời chơi các trò chơi beta vì mục đích duy nhất là đánh giá trò chơi và phát hiện lỗi. Không phần nào trong Điều khoản Dịch vụ hay các Trang web sẽ mang ý nghĩa cấp cho bạn bất kỳ quyền lợi hay đặc quyền nào đối với các trò chơi beta. Các trò chơi beta được cung cấp cho thử nghiệm dưới dạng "nguyên trạng" và chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với bạn.

  17.4 Khi chơi một số trò chơi beta cụ thể, bạn có thể thu thập kho báu, điểm kinh nghiệm, đồ chơi hay các giá trị hoặc chỉ số cấp bậc khác. Chúng tôi có thể đặt lại dữ liệu này khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm trò chơi liên quan hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thử nghiệm. Trong trường hợp này, tất cả lịch sử và dữ liệu của người chơi sẽ bị xóa và mỗi người chơi sẽ quay về cấp bậc ban đầu.

  17.5 Bằng cách bắt đầu chơi một trò chơi beta, bạn đồng ý rằng:

  • bạn phải chịu mọi rủi ro trong quá trình chơi các trò chơi beta và bạn biết rằng trò chơi có thể có chứa các lỗi đã biết hoặc chưa biết;
  • bất kỳ giá trị hay chỉ số cấp bậc nào mà bạn đạt được trong quá trình chơi có thể bị xóa vào bất kỳ thời điểm nào;
  • chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp các trò chơi này miễn phí trong bất kỳ khoảng thời gian nào, cũng như không có nghĩa vụ cung cấp trò chơi này để chơi;
  • các trò chơi này có thể chỉ chơi được nếu bạn đăng ký khi giai đoạn thử nghiệm đã kết thúc hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai;
  • các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng với quá trình sử dụng trò chơi của bạn trong giai đoạn thử nghiệm; và
  • nếu thử nghiệm beta là một thử nghiệm đóng; bạn sẽ giữ bí mật tất cả thông tin về các trò chơi beta như đã nêu ở trên và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ người nào khác.

  18. Cảnh báo về chứng động kinh

  Một số người có thể bị co giật động kinh hoặc bất tỉnh khi tiếp xúc với một số loại ánh sáng flash trong đời sống hàng ngày. Những người này có thể bị co giật khi xem một số hình ảnh trên màn hình hoặc chơi một số trò chơi video cụ thể. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi người đó không có tiền sử bị bệnh động kinh hoặc chưa có bất kỳ cơn co giật động kinh nào. Nếu bạn hoặc bất kỳ người nào trong gia đình bạn đã từng có các triệu chứng liên quan đến bệnh động kinh (co giật hoặc bất tỉnh) khi tiếp xúc với ánh sáng flash, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chơi. Chúng tôi khuyên các bậc phụ huynh nên giám sát quá trình chơi trò chơi video của con mình. Nếu bạn hoặc con bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào sau đây: chóng mặt, mờ mắt, giật mắt hoặc giật cơ, bất tỉnh, mất định hướng, bất kỳ cử động không tự chủ hay co giật nào, trong lúc chơi một trò chơi video, NGAY LẬP TỨC ngừng chơi và hỏi ý kiến bác sĩ. Cũng vui lòng lưu ý rằng khi chơi trò chơi video, bạn nên thực hiện một số biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn tiêu chuẩn, bao gồm tránh chơi trò chơi khi mệt và thiếu ngủ, nghỉ ngơi từ 10 đến 15 phút mỗi giời, ngồi ở một khoảng cách hợp lý so với màn hình, và chơi ở nơi đủ ánh sáng.

  19. Cam kết và Trách nhiệm đối với Dịch vụ

  Cam kết của chúng tôi

  19.1 Chúng tôi cam kết rằng:

  • chúng tôi có quyền ký vào Điều khoản Dịch vụ này và cấp phép cho bạn sử dụng Dịch vụ như được nêu ra trong phần 7;
  • chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý để cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ; và
  • chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để tuân thủ với các luật áp dụng trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Dịch vụ.

  Trách nhiệm của chúng tôi

  19.2 Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ vì mục đích giải trí cá nhân và theo nguyên trạng. Điều này nghĩa là chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ không có lỗi và chúng tôi không đưa ra đảm bảo nào về các tính năng, nội dung hay các phần khác của Dịch vụ.

  19.3 Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với tổn thất hay hư hại mà bạn phải chịu khi tổn thất hay hư hại đó là kết quả dự đoán được của hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ hay sự sơ suất của chúng tôi, trong giới hạn được nêu rõ trong phần 19.4. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay hư hại nào không dự đoán được. Tổn thất hay hư hại dự đoán được nếu chúng là hậu quả hiển nhiên của hành vi vi phạm của chúng tôi hoặc nếu chúng được dự tính bởi chúng tôi và bạn tại thời điểm bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này.

  19.4 Khoản tiền tối đa mà chúng tôi có thể bồi thường cho bạn liên quan đến các Dịch vụ cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm lý do sơ suất) hay vì các lý do khác, trong mọi trường hợp là €100 hoặc hơn bốn lần so với khoản phí mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ, bất kể khoản nào lớn hơn. Phần này không áp dụng với các loại trách nhiệm được nêu trong phần 19.5.

  19.5 Không phần nào trong các Điều khoản Dịch vụ này sẽ giới hạn hay loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với:

  • trường hợp tử vong hay thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi;
  • gian lận hay xuyên tạc; hoặc
  • bất kỳ trách nhiệm nào khác mà theo luật chúng tôi không thể giới hạn hay loại trừ.

  20. Luật điều chỉnh và Khu vực tài phán

  20.1 Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ tranh chấp, kháng nghị hay nghĩa vụ nào (cho dù theo hợp đồng hay không theo hợp đồng) phát sinh từ hay liên quan đến nó hoặc nội dung hay cấu phần của nó đều sẽ tuân theo sự điều chỉnh của luật pháp nước Cộng hòa Síp.

  20.2 Trừ khi được chỉ định khác theo luật pháp của quốc gia bạn cư trú, chúng tôi và bạn sẽ tuân theo sự xét xử của tòa án Cộng hòa Síp.

  21. Thông báo về Bản quyền và Thương hiệu

  “World of Tanks”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net” và “Wargaming” cùng các logo ương ứng là các thương hiệu hay thương hiệu đã đăng ký của Wargaming (ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác). Bạn không được sử dụng hay trưng bày các thương hiệu đó theo bất kỳ phương thức nào, ngoại trừ theo cách được nêu rõ trong Điều khoản Dịch vụ này. Tất cả các thương hiệu và thương hiệu dịch vụ bên thứ ba xuất hiện trong Trò chơi là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng và tất cả các quyền đối với chúng đều được bảo toàn.

  22. Liên hệ với chúng tôi

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hay bình luận nào về Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://asia.wargaming.net/support/.

 • Quy định Tạo Clan

  Bằng việc tạo/gia nhập và/hoặc quản lý một Clan, người chơi của World of Tanks và World of Warplanes hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với mọi quy định, thỏa ước, điều khoản, cũng như tất cả các văn kiện khác đã được người chơi chấp thuận khi đăng ký (tạo tài khoản) trong World of Tanks và World of Warplanes (từ đây được gọi tắt là "Thỏa thuận Người dùng") sẽ áp dụng cho quá trình tạo, tiếp nhận, quản lý và các hình thức sử dụng Clan khác trong những game đề cập tới ở trên.

  Vui lòng chú ý rằng các quy định và giới hạn này không bao hàm được hết mọi hành vi lạm dụng hay vi phạm.

  1. Bạn phải trả một khoản phí để đăng ký clan. Phí sẽ tự động trừ vào tài khoản của người tạo ngay lúc đăng ký.
  2. Số lượng thành viên của một Clan không được quá 100 người.
  3. Tên của Clan bao gồm tên đầy đủ và tag (tên rút gọn).
  4. Tên Clan đầy đủ có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_).
  5. Tên đầy đủ của Clan không được quá 70 ký tự.
  6. Tag của Clan chỉ có thể chứa các những ký tự Latin viết hoa và số.
  7. Tag phải dài từ 2 đến 5 ký tự.
  8. Cả tên đầy đủ và tag phải là độc nhất trong dự án. Trong quá trình xác nhận tên không phân biệt viết hoa và viết thường.
  9. Người tạo Clan có thể thêm Khẩu hiệu tại ô tương ứng. Khẩu hiệu của Clan có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_). Độ dài tối đa của Khẩu hiệu Clan là 100 ký tự.
  10. Người tạo Clan có thể nhập Mô tả trong ô tương ứng. Mô tả Clan có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_). Độ dài tối đa của Mô tả Clan là 1000 ký tự.
  11. Tên đầy đủ, tên rút gọn, các khẩu hiệu và mô tả của Clan không được phép:
   • Rõ ràng hoặc trực tiếp liên quan đến bất kỳ tổ chức, nhân vật chính trị, lịch sử, bao gồm cả những kẻ đã bị xét xử về các tội ác chống lại loài người mà khi nhắc đến đều khơi dậy phản ứng tiêu cực cho đại đa số người nghe, hoặc bất kỳ đại diện hay tên của các tổ chức khủng bố, kể cả những tổ chức đang hoạt động. Ví dụ vi phạm: Các biểu tượng, tên rút gọn của Phát xít dưới bất kỳ dạng nào, như "SS", cũng như ký tự nhận dạng, tên, họ của các nhân vật Phát xít.
   • Có chứa ngụ ý, ám chỉ, bóng gió về sức mạnh tối thượng của một quốc gia hoặc chủng tộc, cũng như tuyên truyền về vấn đề phân biệt đối xử dưới mọi cấp độ
   • Ám chỉ bất kỳ hình thức sỉ nhục hay tục tĩu, khiêu dâm
   • Liên quan đến ấu dâm, tàn tật hay hậu quả của việc quấy rối
   • Lăng mạ, sỉ nhục một chủng tộc hoặc nhóm tôn giáo nhất định dưới mọi hình thức
   • Liên quan trực tiếp hoặc ám chỉ rõ ràng tới hành vi giao cấu hoặc bạo lực
   • Quảng cáo, tuyên truyền hoặc sử dụng rõ ràng hay trực tiếp các chất gây nghiện, rượu bia
   • Chứa những yếu tố đã được bảo vệ bản quyền hoặc đăng ký dấu thương mại, dù là một phần hay toàn bộ
   • Chứa thông tin có thể dẫn đến việc hiểu sai, lầm tưởng đây là Clan của đội ngũ Quản trị
   • Chứa các cụm từ, biểu hiện hay chữ viết tắt tục tĩu
   • Vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận Bản quyền giữa Người chơi và Đơn vị Quản lý Dự án dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả luật pháp được ban hành bởi quốc gia của Dự án
   • Có chứa liên kết tới các tài nguyên Internet khác, ngoại trừ nguồn tham khảo của Dự án hoặc những tài nguyên đã được chấp nhận bởi đội ngũ Quản trị.
   • Cả tên đầy đủ, tag (tên rút gọn), khẩu hiệu và mô tả của Clan đều không được vi phạm các điều trên.
  12. Các thành viên Quản trị Dự án sẽ giám sát, đảm bảo người chơi tuân thủ đúng quy định và có hành động cụ thể đối với các vi phạm. Những Clan có tên, khẩu hiệu sai luật có thể sẽ bị giải tán mà không hoàn lại phí đăng ký. Bên quản lý cũng có quyền, nhưng không bắt buộc, cho phép Clan có 24 giờ để sửa đổi sai phạm.
  13. Mọi hành vi vi phạm các Quy định này đều đồng nghĩa với việc vi phạm Thỏa thuận Người dùng hoặc những điều khoản quản lý trò chơi tương ứng khác, làm cơ sở ban hành các hình thức trừng phạt người tạo Clan hoặc bất kỳ ai đang giữ quyền quản trị Clan.
 • Các Quy Định Về Clan Trong World of Tanks Blitz

  Dưới đây là các quy định đối với việc tạo, gia nhập và quản lý một Clan trong World of Tanks Blitz. Các quy định về clan là một phần của Luật chơi Game này.

  Vui lòng chú ý rằng các quy định và giới hạn này không bao hàm được hết mọi hành vi lạm dụng hay vi phạm.

  1. Bạn phải trả một khoản phí để đăng ký clan. Phí sẽ tự động trừ vào tài khoản của người tạo ngay lúc đăng ký.
  2. Số lượng thành viên của một Clan không được quá 50 người.
  3. Tên của Clan bao gồm tên đầy đủ và tag (tên rút gọn).
  4. Tên Clan đầy đủ có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_).
  5. Tên đầy đủ của Clan phải gồm 2-25 ký tự.
  6. Tag của Clan chỉ có thể chứa các những ký tự Latin viết hoa, dấu gạch nối (-), gạch dưới (_), và số.
  7. Tag phải dài từ 2 đến 5 ký tự.
  8. Cả tên đầy đủ và tag phải là độc nhất trong dự án. Trong quá trình xác nhận tên không phân biệt viết hoa và viết thường.
  9. Người tạo Clan có thể thêm Khẩu hiệu tại ô tương ứng. Khẩu hiệu của Clan có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_). Độ dài tối đa của Khẩu hiệu Clan là 100 ký tự. Phải điền phần khẩu hiệu này để có thể thực hiện tiếp.
  10. Người tạo Clan có thể nhập Mô tả trong ô tương ứng. Mô tả Clan có thể chứa các ký tự thường hoặc in hoa thuộc bảng chữ cái Latin, Kirin (Cyrillic) và những chữ cái của quốc gia khác; khoảng trắng, số, gạch nối (-) và gạch dưới (_). Độ dài tối đa của Mô tả Clan là 1000 ký tự.
  11. Tên đầy đủ, tên rút gọn, các khẩu hiệu và mô tả của Clan không được phép:
   • Rõ ràng hoặc trực tiếp liên quan đến bất kỳ tổ chức, nhân vật chính trị, lịch sử, bao gồm cả những kẻ đã bị xét xử về các tội ác chống lại loài người mà khi nhắc đến đều khơi dậy phản ứng tiêu cực cho đại đa số người nghe, hoặc bất kỳ đại diện hay tên của các tổ chức khủng bố, kể cả những tổ chức đang hoạt động. Ví dụ vi phạm: Các biểu tượng, tên rút gọn của Phát xít dưới bất kỳ dạng nào, như "SS", cũng như ký tự nhận dạng, tên, họ của các nhân vật Phát xít.
   • Có chứa ngụ ý, ám chỉ, bóng gió về sức mạnh tối thượng của một quốc gia hoặc chủng tộc, cũng như tuyên truyền về vấn đề phân biệt đối xử dưới mọi cấp độ
   • Ám chỉ bất kỳ hình thức sỉ nhục hay tục tĩu, khiêu dâm
   • Liên quan đến ấu dâm, tàn tật hay hậu quả của việc quấy rối
   • Lăng mạ, sỉ nhục một chủng tộc hoặc nhóm tôn giáo nhất định dưới mọi hình thức
   • Liên quan trực tiếp hoặc ám chỉ rõ ràng tới hành vi giao cấu hoặc bạo lực
   • Quảng cáo, tuyên truyền hoặc sử dụng rõ ràng hay trực tiếp các chất gây nghiện, rượu bia
   • Chứa những yếu tố đã được bảo vệ bản quyền hoặc đăng ký dấu thương mại, dù là một phần hay toàn bộ
   • Chứa thông tin có thể dẫn đến việc hiểu sai, lầm tưởng đây là Clan của đội ngũ Quản trị
   • Chứa các cụm từ, biểu hiện hay chữ viết tắt tục tĩu
   • Vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận Bản quyền giữa Người chơi và Đơn vị Quản lý Dự án dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả luật pháp được ban hành bởi quốc gia của Dự án
   • Có chứa liên kết tới các tài nguyên Internet khác, ngoại trừ nguồn tham khảo của Dự án hoặc những tài nguyên đã được chấp nhận bởi đội ngũ Quản trị.
   • Cả tên đầy đủ, tag (tên rút gọn), khẩu hiệu và mô tả của Clan đều không được vi phạm các điều trên.
  12. Các thành viên Quản trị Dự án sẽ giám sát, đảm bảo người chơi tuân thủ đúng quy định và có hành động cụ thể đối với các vi phạm. Những Clan có tên, khẩu hiệu sai luật có thể sẽ bị giải tán mà không hoàn lại phí đăng ký. Bên quản lý cũng có quyền, nhưng không bắt buộc, cho phép Clan có 24 giờ để sửa đổi sai phạm.
  13. Mọi hành vi vi phạm các Quy định này đều đồng nghĩa với việc vi phạm Thỏa thuận Người dùng hoặc những điều khoản quản lý trò chơi tương ứng khác, làm cơ sở ban hành các hình thức trừng phạt người tạo Clan hoặc bất kỳ ai đang giữ quyền quản trị Clan.
 • Clan Rules for World of Tanks on Console

  Below you can find the rules for creating, joining and managing a clan in World of Tanks on Console. The Clan rules are part of the set Game Rules.

  Please note that the rules and restrictions are not exhaustive and do not cover all possible offensive or abusive behavior therefore please refer to the game rules and EULA for a more comprehensive view.

  1. Clan registration is offered to you on a fee basis. The registration fee will be automatically charged from the account of the player creating a clan at the moment of registration.
  2. The number of clan members must not exceed 100 people. 
  3. The clan name consists of the full name and tag (abbreviation).
  4. The full clan name can contain lowercase and uppercase characters of the Latin, Cyrillic, and other national alphabets, spaces, digits, hyphens (-) and underscores (_).
  5. The full clan name must include 2-25 characters.
  6. The tag can contain only uppercase Latin characters, hyphens (-), underscores (_) and digits.
  7. The tag must be from 2 to 5 characters in length.
  8. Both the full name and tag are unique within the project. During name verification the case is not considered.
  9. Certain content for names, avatars, images/video, signatures & clan logos, have no place on the forums or within the Game, due to their extremely offensive, annoying or inappropriate nature. The following list is only a summary, but it gives some idea of names, images, signatures, avatars and clan logos which are not accepted with the Game environment:
  10. Names, Avatars, Images/Video, Signatures & Clan logos:
   • That contains profanity, including its abbreviated form.
   • That contains insults, personal attacks, abuse or harassment.
   • Which either in whole or partly contain copyrighted or registered trade mark elements.
   • Which have (in any way) racist or nationalistic implications which may create offense to a certain nation, ethnic, religious or racial group.
   • That contains an allusion of racial or national supremacy, as well as discriminative propaganda on any level.
   • Which contain insults or derogatory comments based on race, nationality, religion, culture, mental stature, sex, or sexual preference.
   • Which have an association with sexuality, pedophilia, sexual abuse, or have an offensive connection to the human body or bodily functions.
   • Which contain nudity, sexually explicit material or content that is otherwise deemed inappropriate.
   • Which contain excessive gore or violence, or are obscene/vulgar.
   • Which make reference to addictive or illegal substances or their use, or any other illegal activities.
   • That contains logotypes, symbols, emblems or figures connected in one way or another with organizations, which violate or were violating existing laws and rules; i.e. anything that may provoke strong negative reaction/association or promote national/ethnic/religious hatred. (For example, using different variations of Nazi symbolic, abridgments and signs [88, 14, 420, SS], or similar stylizing [such as, 55] as well as credentials, names and surnames of Nazi leaders.)
   • That contains reference to current mainstream religions that may create offense, i.e. names such as God, Jesus, Allah, etc.
   • That are connected with negative historical or political personalities, first of all those who are judged by international courts for crimes against humanity, those that generally arouse feelings of suffering or disgust in the majority of people, as well as members of currently existing terrorist organizations;
   • That negatively portrays the projects staff, or administration.
   • Which in any other manner violates the End User License Agreement or local laws, either implicitly or explicitly are prohibited. (This also contains links to websites containing the above).
  11. If names (Clan or Tag), avatars, signatures, images/video, clan logos within the forums or within the game violate these rules the offending account may be changed and/or the accounts may be sanctioned or suspended. Moreover, the administration reserves the right to delete, update or modify any names (Clan or Tag) and avatars, images or clan images which are considered inappropriate on the forums or within the game environment.
  12. If Wargaming has determined that a Clan Commander’s account has been inactive after 6 months, the entire Clan will be deemed as Inactive.
   • When a Clan is deemed Inactive, the Clan Commander will be sent a ticket via the Customer Support Center.  The Clan Commander will have 30 days to respond to the ticket and remove the Inactive status.
   • If a Clan Commander is aware that he/she will become Inactive, they can submit a ticket to the Customer Support Center requesting the name and tag be kept for an additional 6 months up to a year.
   • If a Clan Commander is deemed Inactive, their title and rank will be given to the highest ranking member of the Clan or tenure.
   • If there are two members of the same rank, the player who has been in the clan the longest will receive priority
  13. 12. The Project Administration monitors players' compliance with the rules and dispenses disciplinary action specific to each case at their discretion. The clan whose full or abbreviated name is deemed violating the rules can be disbanded without reimbursement of the registration fee. The Administration has the right but is not obliged to give the clan violating the rules up to 24 hours to eliminate the violation.
  14. 13. Any violation of these Rules automatically entail the violation of the User Agreement or other similar document governing the use of the respective game and shall give grounds for sanctions against the clan creator or other person having the authority to manage the clan.
 • Thông tin Pháp lý cho World of Warships

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE INCLUDE THE FOLLOWING COPYRIGHTED MATERIAL, THE USE OF WHICH IS HEREBY ACKNOWLEDGED:

  This Software product includes Autodesk ® Scaleform ™ software, © 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.
  Portions of this Software utilize SpeedTree ® technology (© 2013 Interactive Data Vizualization, Inc. All rights reserved).
  Powered by Wwise © 2006-2015 Audiokinetic Inc. All rights reserved.
  Uses Gloox by © 2012 Jakob Shroter. All rights reserved.
  Powered by BigWorld Technology ™, © 2013 BigWorld Pty Limited. All rights reserved.

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  OPENSSL-1.0.0D
  Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
  This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
  This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

  EXPAT-2.1.0
  Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
  Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LIBPNG 1.6.2.
  Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson.
  Contributing Authors: Cosmin Truta, Simon-Pierre Cadieux, Eric S. Raymond, Gilles Vollant, Tom Lane, Glenn Randers-Pehrson, Willem van Schaik, John Bowler, Kevin Bracey, Sam Bushell, Magnus Holmgren, Greg Roelofs, Tom Tanner, Andreas Dilger, Dave Martindale, Guy Eric Schalnat, Paul Schmidt, Tim Wegner.
  The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this source code must not be misrepresented.
  2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
  3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
  The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
  There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

  ZIP-1.2.8
  Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

  PCRE-8.21
  Copyright © 2009-2015 Zoltan Herczeg. All rights reserved.
  1. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  2. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  3. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  4. Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  TINYXPATH
  www.sourceforge.net/projects/tinyxpath
  Copyright © 2002-2006 Yves Berquin (yvesb@users.sourceforge.net)
  This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  PYTHON_2.7.
  Copyright © 2001-2014 Python Software Foundation; All Rights Reserved.
  Licensed details available at: https://docs.python.org/2/license.html.

  NEDALLOC
  Copyright © 2008 Niall Douglas.
  Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
  The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  CURL-7.29.0
  Copyright © 1996 - 2015, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved.
  Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

  JPEG-8.4
  This software is copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified on http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2.
  This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
  Copyright © Ark Performance / Shonengahosha, Arpeggio partners
  Copyright © 2008-2015 Marshall A. Greenblatt.
  Portions Copyright © 2006-2015 Google Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of Google Inc. nor the name Chromium Embedded Framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  RESIL
  This software uses code of RESIL (Resilient Image Library) licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/ResIL.

  GETTEXT
  This software uses code of GNU gettext runtime licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/gettext/tree/master/gettext-runtime.

  REACT SOFTWARE
  React software is distributed under the BSD license.
  Copyright © 2013-present, Facebook, Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  CHEERIO
  Cheerio is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Matt Mueller.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  DOMREADY
  Domready is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2013 Dustin Diaz.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ENZYME
  Enzyme is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Airbnb, Inc.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ES6-PROMISE
  Es6-promise is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  I18NEXT
  i18next is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ISOMORPHIC-FETCH
  isomorphic-fetch is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Matt Andrews.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JSON-LOADER
  json-loader is distributed is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LODASH
  Copyright JS Foundation and other contributors https://js.foundation/.
  Based on Underscore.js, copyright Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors http://underscorejs.org/.
  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/lodash/lodash.
  The following license applies to all parts of this software except as documented below:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code displayed within the prose of the documentation.
  CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
  Files located in the node modules and vendor directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  MOMENT.JS
  Moment.js is distributed under The MIT License.
  Copyright © JS Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-DOM
  react-dom is distributed under the BSD license.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  REACT-I18NEXT
  React-i18license is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-REDUX
  react-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER
  react-router is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015-present, Ryan Florence, Michael Jackson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER-REDUX
  react-router-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 James Long.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE

  REDUX
  Redux is distributed under The MIT License.
  Copyright (c) © 2015-present Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REDUX-THUNK
  Redux-thunk is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ROBOTO CONDENSED
  Copyright © 2011 Christian Robertson.
  Roboto Condensed font is distributed under the Apache License, version 2.0 available at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  CLASSNAMES
  Classnames is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Jed Watson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TINYCOLOR
  TinyColor is distributed under The MIT License.
  Copyright © Brian Grinstead, http://briangrinstead.com.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  MATCHMEDIA() POLYFILL

  Test a CSS media type/query in JS.
  matchMedia() polyfill is distributed under The MIT License and BSD license.
  Copyright © 2012, Scott Jehl, Paul Irish, Nicholas Zakas, David Knight.
  The MIT License:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  The BSD license:
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  HAMMER.JS - V2.0.7 - 2016-04-22
  http://hammerjs.github.io/
  Hammer.JS - v2.0.7 - 2016-04-22 is distributed under the MIT license.

  Copyright © 2016 Jorik Tangelder
  > Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY MOUSEWHEEL 3.1.13
  jQuery Mousewheel 3.1.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  http://jquery.org/license
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE.JS V1.0.21
  Vue.js v1.0.21 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUEX V0.8.2
  Vuex v0.8.2 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE-ROUTER V0.7.13
  vue-router v0.7.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TETHER 1.3.7
  es6-promise - a tiny implementation of Promises/A+.
  tether 1.3.7 is distributed under The MIT license.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors (Conversion to ES6 API by Jake Archibald).
  See https://raw.githubusercontent.com/jakearchibald/es6-promise/master/LICENSE.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SCRIPT.JS
  script.js JS loader & dependency manager.
  https://github.com/ded/script.js.
  script.js is distributed under The MIT license.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY JAVASCRIPT LIBRARY V2.2.3
  http://jquery.com/
  Includes Sizzle.js. http://sizzlejs.com/.
  jQuery JavaScript Library v2.2.3 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SIZZLE CSS SELECTOR ENGINE V2.2.1
  http://sizzlejs.com/
  Sizzle CSS Selector Engine v2.2.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY COOKIE PLUGIN V1.4.1
  https://github.com/carhartl/jquery-cookie
  jQuery Cookie Plugin v1.4.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2013 Klaus Hartl.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Thông tin Pháp lý cho Cổng Clan

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  Roboto

  Copyright © Christian Robertson

  Roboto is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  Nodeenv

  Copyright © 2011, Eugene Kalinin. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  d3

  Copyright © 2010-2015, Michael Bostock. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The name Michael Bostock may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MICHAEL BOSTOCK BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  jquery-mousewheel

  Copyright jQuery Foundation and other contributors https://jquery.org/.

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-mousewheel.

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  jqueryui

  Copyright © 2007, 2014, jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-ui

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code contained within the demos directory.

  URI.js

  Copyright © 2011, Rodney Rehm.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  moment

  Copyright © 2011-2015, Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  underscore

  Copyright © 2009-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery

  Copyright © jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  backbone

  Copyright © 2010-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  html5shiv

  Copyright © 2014, Alexander Farkas (aFarkas).

  This software is licensed under a dual license system (MIT or GPL version 2). This means you are free to choose with which of both licenses (MIT or GPL version 2) you want to use this library.

  The license texts of the MIT license and the GPL version 2 are as follows:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  The text of the GNU GPL version 2 license is provided at the end of this file.

  jQuery.highlightRegex

  Copyright © 2007 Johann Burkard, http://johannburkard.de.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Respond

  Copyright © 2012, Scott Jehl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery-cookie

  Copyright © 2014, Klaus Hartl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  malihu-custom-scrollbar-plugin

  Copyright © Manos Malihutsakis, http://manos.malihu.gr

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  selection.js

  Copyright © 2011- 2012, Tim Cameron Ryan.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jsonschema

  Copyright © 2013, Julian Berman.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  alabaster

  Copyright © 2015, Jeff Forcier.

  Based on original work copyright (c) 2011, Kenneth Reitz and copyright (c) 2010, Armin Ronacher.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the theme, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS THEME IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

  simplejson

  simplejson is dual-licensed software. It is available under the terms of the MIT license, or the Academic Free License version 2.1. The full text of each license agreement is included below. This code is also licensed to the Python Software Foundation (PSF) under a Contributor Agreement.

  MIT License

  Copyright © 2006, Bob Ippolito

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Academic Free License v. 2.1

  Copyright © 2006, Bob Ippolito. All rights reserved.

  This Academic Free License (the "License") applies to any original work of authorship (the "Original Work") whose owner (the "Licensor") has placed the following notice immediately following the copyright notice for the Original Work:

  Licensed under the Academic Free License version 2.1

  1) Grant of Copyright License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license to do the following:

  a) to reproduce the Original Work in copies;

  b) to prepare derivative works ("Derivative Works") based upon the Original Work;

  c) to distribute copies of the Original Work and Derivative Works to the public;

  d) to perform the Original Work publicly; and

  e) to display the Original Work publicly.

  2) Grant of Patent License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license, under patent claims owned or controlled by the Licensor that are embodied in the Original Work as furnished by the Licensor, to make, use, sell and offer for sale the Original Work and Derivative Works.

  3) Grant of Source Code License. The term "Source Code" means the preferred form of the Original Work for making modifications to it and all available documentation describing how to modify the Original Work. Licensor hereby agrees to provide a machine-readable copy of the Source Code of the Original Work along with each copy of the Original Work that Licensor distributes. Licensor reserves the right to satisfy this obligation by placing a machine-readable copy of the Source Code in an information repository reasonably calculated to permit inexpensive and convenient access by You for as long as Licensor continues to distribute the Original Work, and by publishing the address of that information repository in a notice immediately following the copyright notice that applies to the Original Work.

  4) Exclusions From License Grant. Neither the names of Licensor, nor the names of any contributors to the Original Work, nor any of their trademarks or service marks, may be used to endorse or promote products derived from this Original Work without express prior written permission of the Licensor. Nothing in this License shall be deemed to grant any rights to trademarks, copyrights, patents, trade secrets or any other intellectual property of Licensor except as expressly stated herein. No patent license is granted to make, use, sell or offer to sell embodiments of any patent claims other than the licensed claims defined in Section 2. No right is granted to the trademarks of Licensor even if such marks are included in the Original Work. Nothing in this License shall be interpreted to prohibit Licensor from licensing under different terms from this License any Original Work that Licensor otherwise would have a right to license.

  5) This section intentionally omitted.

  6) Attribution Rights. You must retain, in the Source Code of any Derivative Works that You create, all copyright, patent or trademark notices from the Source Code of the Original Work, as well as any notices of licensing and any descriptive text identified therein as an "Attribution Notice." You must cause the Source Code for any Derivative Works that You create to carry a prominent Attribution Notice reasonably calculated to inform recipients that You have modified the Original Work.

  7) Warranty of Provenance and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that the copyright in and to the Original Work and the patent rights granted herein by Licensor are owned by the Licensor or are sublicensed to You under the terms of this License with the permission of the contributor(s) of those copyrights and patent rights. Except as expressly stated in the immediately proceeding sentence, the Original Work is provided under this License on an "AS IS" BASIS and WITHOUT WARRANTY, either express or implied, including, without limitation, the warranties of NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY OF THE ORIGINAL WORK IS WITH YOU. This DISCLAIMER OF WARRANTY constitutes an essential part of this License. No license to Original Work is granted hereunder except under this disclaimer.

  8) Limitation of Liability. Under no circumstances and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, shall the Licensor be liable to any person for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or the use of the Original Work including, without limitation, damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses. This limitation of liability shall not apply to liability for death or personal injury resulting from Licensor's negligence to the extent applicable law prohibits such limitation. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.

  9) Acceptance and Termination. If You distribute copies of the Original Work or a Derivative Work, You must make a reasonable effort under the circumstances to obtain the express assent of recipients to the terms of this License. Nothing else but this License (or another written agreement between Licensor and You) grants You permission to create Derivative Works based upon the Original Work or to exercise any of the rights granted in Section 1 herein, and any attempt to do so except under the terms of this License (or another written agreement between Licensor and You) is expressly prohibited by U.S. copyright law, the equivalent laws of other countries, and by international treaty. Therefore, by exercising any of the rights granted to You in Section 1 herein, You indicate Your acceptance of this License and all of its terms and conditions.

  10) Termination for Patent Action. This License shall terminate automatically and You may no longer exercise any of the rights granted to You by this License as of the date You commence an action, including a cross-claim or counterclaim, against Licensor or any licensee alleging that the Original Work infringes a patent. This termination provision shall not apply for an action alleging patent infringement by combinations of the Original Work with other software or hardware.

  11) Jurisdiction, Venue and Governing Law. Any action or suit relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction wherein the Licensor resides or in which Licensor conducts its primary business, and under the laws of that jurisdiction excluding its conflict-of-law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any use of the Original Work outside the scope of this License or after its termination shall be subject to the requirements and penalties of the U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. § 101 et seq., the equivalent laws of other countries, and international treaty. This section shall survive the termination of this License.

  12) Attorneys Fees. In any action to enforce the terms of this License or seeking damages relating thereto, the prevailing party shall be entitled to recover its costs and expenses, including, without limitation, reasonable attorneys' fees and costs incurred in connection with such action, including any appeal of such action. This section shall survive the termination of this License.

  13) Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

  14) Definition of "You" in This License. "You" throughout this License, whether in upper or lower case, means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License. For legal entities, "You" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with you. For purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

  15) Right to Use. You may use the Original Work in all ways not otherwise restricted or conditioned by this License or by law, and Licensor promises not to interfere with or be responsible for such uses by You.

  This license is Copyright (C) 2003-2004 Lawrence E. Rosen. All rights reserved. Permission is hereby granted to copy and distribute this license without modification. This license may not be modified without the express written permission of its copyright owner.

  snowball_py

  Copyright © 2013, Yoshiki Shibukawa. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  factory_boy

  Copyright © 2010, Mark Sandstrom.

  Copyright © 2011-2015, Raphaël Barrois

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  pytest-cov

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  markupsafe

  Copyright © 2010, by Armin Ronacher and contributors. See AUTHORS for more details.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  raven-python

  Copyright © 2015, Functional Software, Inc. and individual contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of the Raven nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  sqltap

  Copyright © 2014, Alan Shreve.

  sqltap is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

  django-queryinspect

  Copyright © 2014 -2015, Good Code and Django Query Inspector contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  kafka-python

  Copyright © 2015, David Arthur

  kafka-python is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  pyflakes

  Copyright © 2005-2011, Divmod, Inc. Copyright (c) 2013-2014, Florent Xicluna.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  HTTPretty

  Copyright © 2011-2015, Gabriel Falcão gabriel@nacaolivre.org

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  python-dateutils

  dateutil - Extensions to the standard Python datetime module.

  Copyright © 2003-2011, Gustavo Niemeyer gustavo@niemeyer.net.

  Copyright © 2012-2014 , Tomi Pieviläinen tomi.pievilainen@iki.fi.

  Copyright © 2014, Yaron de Leeuw me@jarondl.net.

  All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  py-amqp

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  py-amqplib

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp lib is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  check-manifest

  Copyright © 2013, Marius Gedminas and contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  mccabe

  Copyright © Ned Batchelder.

  Copyright © 2011-2013, Tarek Ziade tarek@ziade.org.

  Copyright © 2013, Florent Xicluna florent.xicluna@gmail.com.

  Licensed under the terms of the Expat License.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  cov-core

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  sqlalchemy-utils

  Copyright © 2012, Konsta Vesterinen. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-mimeparse

  Copyright © DB Tsai.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  teamcity-messages

  Copyright © JetBrains.

  teamcity-messages is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  billiard

  Copyright © 2006-2008, R Oudkerk and Contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of author nor the names of any contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  celery

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal, Inc. All rights reserved.

  Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, Ask Solem, and individual contributors. All rights reserved.

  Celery is licensed under The BSD License (3 Clause, also known as the new BSD license). The license is an OSI approved Open Source license and is GPL-compatible. The license text can also be found here: http://www.opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

  kombu

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal Inc & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2009-2012, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of Ask Solem nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Ask Solem OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-openid

  Copyright © JanRain.

  python-openid is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  itsdangerous

  Copyright © 2011, by Armin Ronacher and the Django Software Foundation. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  spin.js

  The MIT License Copyright © 2011-2015, Felix Gnass fgnass@gmail.com.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  OwlCarousel2

  Copyright © 2014, Owl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jinja2

  Copyright © 2009, the Jinja Team, see AUTHORS for more details. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  virtualenv

  Copyright © 2007, Ian Bicking and Contributors.

  Copyright © 2009, Ian Bicking, The Open Planning Project.

  Copyright © 2011-2015, The virtualenv developers.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  django-admin-tools

  copyright © 2010, David JEAN LOUIS.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Holiday Ops Campaign Rules for World of Tanks

  PREAMBLE

  THESE RULES (“CAMPAIGN RULES”) ESTABLISH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THIS CAMPAIGN (“CAMPAIGN”) HELD ON ASIAN CLUSTER (SINGAPORE, THAILAND, TAIWAN, INDONESIA, MALAYSIA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, PHILIPPINES) IN MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE GAME “WORLD OF TANKS”. THE CAMPAIGN RULES CONSIST OF GENERAL RULES (PART A) AND SPECIFIC RULES (PART B).

  END USER LICENSE AGREEMENT IS ADDITIONALLY APPLIED TO THIS CAMPAIGN. IN CASE PROVISIONS OF END USER LICENSE AGREEMENT CONTRADICTS CAMPAIGN RULES, CAMPAIGN RULES SHALL PREVAIL.

  GENERAL CAMPAIGN RULES

  Part A

  1. Sponsor

  This Campaign – Holiday Ops – is organized by Wargaming Group Limited, (the “Sponsor”), 105 Agion Omologiton Avenue Nicosia 1080 Cyprus.

  2. Eligibility

  (a) Participation in this Campaign is open only to individuals who enter in accordance with these Campaign Rules. Each individual, who meets these requirements and takes part in the Campaign, is the Participant.

  (b) Notwithstanding the foregoing, the following are NOT ELIGIBLE to participate in this Campaign: (i) employees, officers, directors and agents of Sponsor, Sponsor’s licensees and their respective affiliates and agents (the “Sponsor Parties”); (ii) parents, spouses, children, brothers and sisters of Sponsor Parties; and (iii) individuals living in the same household as Sponsor Parties.

  (c) Participants shall have Wargaming accounts created at asia.wargaming.net (Wargaming ID) and shall accept End User License Agreement. All participants must be 18 years old or older at the time of participation. An eligible minor should have a parent’s or legal guardian’s permission to participate. Each Participant is responsible for providing a corresponding permission if Sponsor requires. Participant is ineligible to participate in the Campaign if he/she does not provide the required permission or permission provided is false, incomplete or deceptive.

  3. Grant of Rights with respect to Participants

  By accepting these Campaign Rules, each Participant grants Sponsor and its licensees the right to use his/her participation results information for promotional, advertising and/or publicity purposes with respect to the Campaign in any media, throughout the world and in perpetuity, without compensation or notice to, or with further consent of, the Participant.

  4. Waiver and Release of Liability by Participant

  (a) The liability of the Sponsor and/or Sponsor Parties is unlimited for damages arising out of death, injury to body or health based as well as for damages that arouse from the lack of a guaranteed characteristic or in case of fraudulent intent.

  (b) The liability of Sponsor and/or Sponsor Parties is unlimited for damages caused by the Sponsor or Sponsor Parties by intent or gross negligence.

  (c) In case of a slight negligent breach of a contractual core duty Sponsor and/or Sponsor Parties shall, except in the cases pursuant to clause 4 (a) and 4 (d), only be liable to the amount of the typically foreseeable damage. Contractual core duties abstractly are such duties whose accomplishment enables proper fulfilment of the contract in the first place and whose fulfilment a contractual party regularly may rely on.

  (d) Liability stipulated by applicable law remains unaffected.

  (e) The limitation period for claims for damages shall be one (1) year, except in case of clause 4 (a), 4 (b) and 4 (d) where the statutory statute of limitations shall apply.

  5. Tampering

  (a) Sponsor reserves the right to disqualify and prohibit from participating any person, who is or is attempting to: (i) tamper with Sponsor’s website and/or any part of the Campaign; (ii) attempting to undermine the legitimate operation of the Campaign by cheating, deception, or other unfair playing practices, (iii) intending to annoy, abuse, threaten or harass any other Participants or Sponsor’s Parties; and/or (iv) otherwise violating these Campaign Rules or the End User License Agreement (EULA) of Sponsor, if applicable.

  (b) ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE SPONSOR’S WEBSITE OR ANY OF SPONSOR’S GAMES (OR ANY PART OF EITHER) OR UNDERMINE THE OPERATION OF THIS CAMPAIGN MAY BE A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS. SHOULD ANY SUCH ATTEMPT BE MADE, SPONSOR AND ITS LICENSEES (IF ANY) RESERVE THE RIGHT TO SEEK DAMAGES AND ANY OTHER AVAILABLE REMEDIES FROM ANY SUCH PERSON(S) RESPONSIBLE FOR ANY SUCH ATTEMPT TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. EACH PARTICIPANT (OR, IF THE PARTICIPANT IS NOT OF AGE OF MAJORITY IN HIS/HER STATE OF RESIDENCE, THE LEGAL GUARDIANS THEREOF) AGREES TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS SPONSOR, SPONSOR PARTIES AND AFFILIATES FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, LOSSES, DAMAGES AND/OR LIABILITIES (INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS' FEES AND EXPENSES) THAT MAY BE ASSERTED AGAINST OR INCURRED BY ANY OF THEM AT ANY TIME, IN CONNECTION WITH PARTICIPANT’S ENTRY MATERIALS, OR THE USE THEREOF, AND/OR BY PARTICIPANT’S BREACHES OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY OR COVENANTS ASSOCIATED WITH THIS CAMPAIGN.

  6. Sponsor’s Right to Void Participation and Terminate this Campaign

  If there is any actual evidence of fraud, electronic or non-electronic tampering or unauthorized intervention with any portion of this Campaign, or if fraud or technical difficulties of any sort (e.g., computer viruses, bugs, server errors) compromise the integrity of the Campaign, the Sponsor reserves the right to void suspect participation of Participants and/or terminate the Campaign in its sole discretion. The use of any automated launching or entry software or any other mechanical or electronic means that permits the Participant to automatically participate is prohibited. In the event of a dispute as to the identity of a Participant based on an email address, the Participant may be disqualified.

  7. General Terms

  (a) This Campaign is subject to these Campaign Rules and is governed by the laws of the Republic of Cyprus. To the extent that the local law deprives the Participant of the protection afforded to him/her by provisions that cannot be derogated by virtue of the law of the country where the Participant has his/her habitual residence, the law of that country applies. The provisions of these Campaign Rules do not exclude, limit or otherwise restrict the rights vested with the consumers upon relevant provisions of the applicable law nor may be construed by anyone in this way. By entering, each Participant agrees (or under the age of majority in his/her state of residence, his/her parent and/or legal guardian agrees) to comply with these Campaign Rules, and the End User License Agreement (EULA) of Sponsor, if applicable.

  (b) The invalidity or unenforceability of any provision of these Campaign Rules shall not affect the validity or enforceability of any other provision. In the event that any provision is determined to be invalid or otherwise unenforceable or illegal, these Campaign Rules shall otherwise remain in effect and shall be construed in accordance with their terms as if the invalid or illegal provision were not contained herein.

  SPECIFIC CAMPAIGN RULES

  Part B

  1. Content of the Campaign. How to participate.

  To participate in the Campaign each Participant shall go to the Campaign page:  https://asia.wargaming.net/shop/2017. On pressing the button “To Buy a Present” the Participant is able to choose one of crates which is available. The Participant can purchase the crate either for himself/herself or for another player. On pressing one of the buttons “Buy a present for myself” and “Buy a present for a friend” and fulfilling required actions, the Participant will be forwarded to the website page of payment method, the Participant has chosen, to complete the payment.

  Types of crates:

  1. A Box with a Level V Garland  (available from December 30, 2016 until January 16, 2017)
  2. A Box with a Level V Tree Topper (available from December 30, 2016 until January 16, 2017)
  3. A Box with a Level V Tree Skirt Decoration (available from December 30, 2016 until January 16, 2017)
  4. A Box with a Level V Tree Decoration (available from December 30, 2016 until January 16, 2017)
  5. A Box with a Level V Camouflage (available from December 30, 2016 until January 16, 2017)
  6. A Box with a Level V Side Decoration (available from December 30, 2016 until January 16, 2017)
  7. A Box with a Level V Turret Decoration  (available from December 30, 2016 until January 16, 2017)
  8. A Box with a Level V Front Decoration (available from December 30, 2016 until January 16, 2017)
  9. A Box with All Level V Decorations (available from December 16, 2016 until January 16, 2017)

  Box content:

  1. Type of a crate: A Box with a Level V Garland. Guaranteed content: 940 Gold, Purple Festive Decoration (Level 5): Tree Garland. Unguaranteed content (one of the following additional rewards may be in the crate): 1000 gold, Pz.Kpfw. B2 740 (f)) + slot, 30 dpa, M46 Patton KR + slot. Price of a crate, $: 3.75.
  2. Type of a crate: A Box with a Level V Tree Topper. Guaranteed content: 1875 Gold, Purple Festive Decoration (Level 5): Tree Topper. Unguaranteed content (one of the following additional rewards may be in the crate): 1000 gold, Pz.Kpfw. B2 740 (f)) + slot, 30 dpa, M46 Patton KR + slot. Price of a crate, $: 7.5.
  3. Type of a crate: A Box with a Level V Tree Skirt Decoration. Guaranteed content: 940 Gold, Purple Festive Decoration (Level 5): Tree Skirt Decoration. Unguaranteed content (one of the following additional rewards may be in the crate): 1000 gold, Pz.Kpfw. B2 740 (f)) + slot, 30 dpa, M46 Patton KR + slot. Price of a crate, $: 3.75.
  4. Type of a crate: A Box with a Level V Tree Decoration. Guaranteed content: 275 Gold, Purple Festive Decoration (Level 5): Tree Decoration. Unguaranteed content (one of the following additional rewards may be in the crate): 275 gold, 550 gold, LTP + slot, 14 dpa. Price of a crate, $: 1.07.
  5. Type of a crate: A Box with a Level V Camouflage. Guaranteed content: 1875 Gold, Purple Festive Decoration (Level 5): Camouflage for a Snowitzer. Unguaranteed content (one of the following additional rewards may be in the crate): 1000 gold, Pz.Kpfw. B2 740 (f)) + slot, 30 dpa, M46 Patton KR + slot. Price of a crate, $: 7.5.
  6. Type of a crate: A Box with a Level V Side Decoration. Guaranteed content: 1875 Gold, Purple Festive Decoration (Level 5): Side Decoration for a Snowitzer. Unguaranteed content (one of the following additional rewards may be in the crate): 1000 gold, Pz.Kpfw. B2 740 (f)) + slot, 30 dpa, M46 Patton KR + slot. Price of a crate, $: 7.5.
  7. Type of a crate: A Box with a Level V Turret Decoration. Guaranteed content: 1875 Gold, Purple Festive Decoration (Level 5): Turret Decoration for a Snowitzer. Unguaranteed content (one of the following additional rewards may be in the crate): 1000 gold, Pz.Kpfw. B2 740 (f)) + slot, 30 dpa, M46 Patton KR + slot. Price of a crate, $: 7.5.
  8. Type of a crate: A Box with a Level V Front Decoration. Guaranteed content: 1875 Gold, Purple Festive Decoration (Level 5): Front Decoration for a Snowitzer. Unguaranteed content (one of the following additional rewards may be in the crate): 1000 gold, Pz.Kpfw. B2 740 (f)) + slot, 30 dpa, M46 Patton KR + slot. Price of a crate, $: 7.5.
  9. Type of a crate: A Box with All Level V Decorations. Guaranteed content: 12 500 Gold, Purple Festive Decorations (Level 5): Tree Garland; Tree Topper; Tree Skirt Decoration; Tree Decoration; Camouflage for a Snowitzer; Side Decoration for a Snowitzer; Turret Decoration for a Snowitzer; Front Decoration for a Snowitzer. One of the following additional rewards: 2500 gold, 30 dpa, M46 Patton KR + slot, Rheinmetall Skorpion G + slot, Pz. 58 Mutz + slot, AMX M4 mle. 49 + slot. Price of a crate, $: 60.

  Price of a crate is expressed in USD. Please, be aware that the final price of crates may vary depending on the selected payment method. Please, check the final cost that will be shown on the payment method page before completing the transaction.

  All transactions and refunds are governed by End User License Agreement.

  Recipient of the crate is either the Participant or another player, indicated by the Participant.

  If the Participant purchases a crate for himself/herself, the crate content will be credited to the Participant’s account with a corresponding notification. If the Participant buys a present for another player, the recipient of the present will receive a notification about this present. The present will be credited to the account of the recipient only after recipient accepts the present. The Participant, who makes a present, will also receive a notification with information whether the recipient accepts or denies the present.

  Specific terms and conditions of making presents are governed by End User License Agreement.

  TO RECEIVE PURPLE FECTIVE DECORATIONS FOR A TREE OR A SNOWITZER THE RECEIVER OF A PURCHASED CRATE SHALL LOG IN THE GAME AFTER THE TRANSACTION IS SUCCESSFULLY COMPLETED BEFORE THE CAMPAIGN IS OVER. PURPLE FECTIVE DECORATIONS FOR A TREE AND A SNOWITZER ARE AVAILABLE ONLY WITHIN THE  CAMPAIGN PERIOD.

  TO RECEIVE THE OTHER CONTENT OF A PURCHASED CRATE (GOLD, PREMIUM DAYS, TANKS, SLOTS) THE RECEIVER SHALL LOG IN THE GAME BEFORE EXPIRATION OF A ONE MONTH PERIOD FROM THE END OF THE CAMPAIGN.

  2. Campaign Dates

  The Campaign will begin on December 16, 2016 06:00 AM UTC and end January 16. 2017 06:00 AM UTC.

  PARTICIPATION WILL BE ACCEPTED ONLY during this specific time frame (the “Campaign Period”).