เอกสารทางกฎหมาย

ด้านล่างนี้คุณจะพบเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการWargaming.net

 • กติกาของเกมและของกองทัพสำหรับ World of Warships
 • กติกาของเกมและของกองทัพสำหรับ World of Warships

  ข้อมูลนี้สำคัญ โปรดอ่านอย่างถี่ถ้วน!

  ในการติดตั้ง คัดลอก หรือการใช้เกม “WORLD OF WARSHIPS” ของเราหรือบริการที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม จะถือว่าคุณคุณยอมรับที่จะมีผลผูกพันตามกฎเหล่านี้

  หากคุณไม่เห็นด้วยกับกติกาเหล่านี้ โปรดอย่าดำเนินการลงทะเบียนต่อ แล้วออกจากเว็บไซต์ของเราโดยทันที และโปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้เกม เว็บไซต์ และบริการใดๆของเรา

  1. บทบัญญัติทั่วไป

  1.01. ผู้เล่นทุกคนถือเป็นผู้รับผิดชอบพฤติกรรมของตนในเกมเพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะในการสนทนาสาธารณะหรือการสนทนาระหว่างการรบ ผู้เล่นเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันบัญชีของตนไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้ได้ ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณเลือกรหัสผ่านที่เดายาก และไม่ใช้รหัสเดียวกันกับในเว็บไซต์อื่นเนื่องจากเจ้าของหรือผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าวอาจนำรหัสผ่านมาใช้ได้ เราเองก็ไม่แนะนำให้ผู้ใช้แบ่งปันบัญชีของตนกับผู้อื่น การแบ่งใช้/การขายบัญชีนั้นถือเป็นกฎเหล่านี้และข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (“ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้”) ขั้นร้ายแรง ทาง Wargaming จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการขายหรือการแบ่งใช้บัญชี ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้สูญหายหรือถูกเจาะระบบ โปรดแจ้งฝ่ายสนับสนุนของ Wargaming ในทันทีผ่านทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

  ASIA/APAC
  EU
  NA

  1.02. Wargaming จะไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้เล่นคนใดก็ตาม รวมไปถึงเนื้อหาข้อความของผู้เล่นคนดังกล่าวช่องเกมและการสนทนาในเกมทั้งหมด ผู้เล่นจะเป็นผู้รับผิดชอบพฤติกรรมและเนื้อหาข้อความของตนแต่เพียงผู้เดียว

  1.03. Wargaming ขอสงวนสิทธิในการประเมินเหตุการณ์แต่ละเหตุเป็นรายกรณีไป มาตรการที่เลือกใช้อาจจะผ่อนปรนหรือร้ายแรงมากกว่ามาตรการที่ได้ระบุไว้ในแต่ละประเภท

  1.04. Wargaming อาจระงับ หยุดใช้งาน ปรับแก้ หรือลบบัญชีผู้ใช้ตามข้อกำหนดใน ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ เมื่อใดก็ได้ บัญชีผู้ใช้ที่ถูกยกเลิกโดย Wargaming เนื่องด้วยมีการใช้ไปในทางที่ผิดซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การละเมิดกฎเหล่านี้หรือ ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ จะไม่ถูกเปิดใช้งานใหม่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และเพื่อสร้างความกระจ่างไม่ใช่การสร้างข้อจำกัด การระงับ หยุดใช้งานและ/หรือการลบบัญชีผู้ใช้ส่วนใหญ่นั้นเป็นผลเนื่องมาจากการละเมิดกฎเหล่า การละเมิด ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ หรือนโยบายอื่นๆ ของ Wargaming ผู้เล่นอาจยกเลิกบัญชีที่ตนลงทะเบียนไว้เมื่อใดก็ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งในในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Wargaming ทาง Wargaming อาจหยุดการเสนอให้บริการและ/หรือการสนับสนุนการให้บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้

  1.05. ผู้เล่นที่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเล่นเกมจะถือว่าได้ยอมรับและตกลงกฎเหล่านี้และกฎอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจะปฏิบัติตามกฎและกติกาเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด นอกจากนี้ ผู้เล่นยอมรับด้วยว่ากฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีหรือ ID ผู้ใช้ของ Wargaming ในการอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นเข้าใช้บัญชีของตน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมดด้วยตนเอง (รวมถึงการหยุดใช้งานบัญชีดังกล่าว) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากบุคคลที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวทำการละเมิดกฎที่ระบุไว้เมื่อใดก็ตาม นอกนี้ การอนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บัญชีของตนนั้นถือเป็นการละเมิด ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ อย่างร้ายแรงด้วย ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิในการขอคืนเงินไม่ว่าจะในสกุลเงินหรือในเครดิตรูปแบบใดก็ตาม

  2. การใช้งานที่ต้องห้าม ข้อจำกัดและเงื่อนไขการใช้งาน

  คุณตกลงที่จะไม่ประพฤติดังต่อไปนี้ขณะที่เข้าใช้เกม การสนทนาในเกม และช่องการสื่อสารอื่นๆที่ทาง Wargaming จัดให้ใช้งานดังต่อไปนี้:

  2.01 ทำการส่งหรือช่วยส่งผ่านเนื้อหาใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการข่มขู่ ใช้ในทางที่ผิด กรรโชก ล่วงละเมิด ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ว่าร้าย และอื่นๆที่อาจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนความเป็นส่วนตัวหรือการเป็นสาธารณะของผู้อื่น สร้างความเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือในทางอื่นใดที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ

  2.02 แอบอ้างหรือลอกเลียนว่าเป็นบุคคลากร นิติบุคคล หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ Wargaming ใดๆก็ตามซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการนี้) เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน หรือตัวแทน (หรือเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทนหรือตัวแทนของบริษัทในเครือ ผู้ให้อนุญาตหรือผู้รับอนุญาตของ Wargaming) ผู้นำกระดานสนทนา ผู้แนะนำกระดานสนทนา หรือผู้ให้เช่ากระดานสนทนา หรือการกล่าวอ้างที่ไม่จริงหรือชักนำให้เข้าใจผิดว่าคุณเป็นกับบุคคลากรหรือนิติบุคลใดๆ

  2.03 การเขียนกระทู้ ส่งต่อ หรือช่วยส่งผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่คุณไม่มีสิทธิที่จะส่งผ่านภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยสัญญาหรือการมอบอำนาจ (อาทิ ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล)

  2.04 ส่งผ่านหรือช่วยส่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่มีไวรัส ข้อมูลเสียหาย ม้าโทรจัน บอต ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ หนอนอินเทอร์เน็ต ไวรัสระเบิดเวลา ไวรัสลบข้อมูล หรือชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีเจตนาและ/หรือสร้างความเสียหายจริง แทรกแซงให้เกิดอันตราย ลักลอบสกัดกั้นหรือขุด ขูดหรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

  2.05 ลบสิ่งบ่งชี้ของผู้มีลิขสิทธิ์ตัวจริง การแจ้งทางกฎหมาย หรือการกำหนดหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่คุณอัปโหลดไปยังหรือผ่านทางช่องทางการสื่อสารของ Wargaming

  2.06 ใช้ช่องทางสื่อสารของ Wargaming ในลักษณะที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการมีทรัพยากรให้ผู้อื่นใช้ (อาทิ การตะโกนที่มากเกินควร (โดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) การรุมด้วยข้อความ (โพสต์ข้อความซ้ำกันโดยต่อเนื่อง) หรือการแนบรูปภาพขนาดใหญ่ที่มากเกินจำเป็น)

  2.07 ส่งผ่านหรือช่วยส่งผ่านเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมที่ไม่ได้ร้องขอ “อีเมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือการเชื้อเชิญในรูปแบบอื่นใด

  2.08 ละเมิดกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

  2.09 เขียนกระทู้ ส่งผ่าน หรือช่วยส่งผ่านเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นๆใดก็ตาม

  2.10 ส่งผ่านเนื้อหาผู้ใช้ไปยังช่องการสื่อสารของ Wargaming ซึ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองหรือบุคคลอื่นๆ

  2.11 ส่งผ่านหรือช่วยส่งผ่านเนื้อหาใดไปยังที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่การส่งข้อความสั้น หรือที่อยู่อื่นใดที่ไม่ได้เป็นของคุณหรือที่คุณไม่ได้รับสิทธิอนุญาตให้ใช้โดยไม่ได้ทำการขออนุมัติจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสียก่อน

  2.12 ใช้การโกงหรือการเจาะระบบ ทางเราจะไม่ทำการผ่อนปรนกับการโกงหรือการเจาะระบบใดๆหากเราสรุปจากการประเมินแล้วว่าเกิดจากการกระทำของผู้เล่น ข้อมูลของผู้เจาะระบบซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP จะถูกบันทึกไว้สำหรับอ้างอิงและสอบสวนในอนาคต ในการใช้เกมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและบริการต่าง ๆ จะถือว่าคุณตกลงที่จะรายงาน Wargaming โดยทันทีเกี่ยวกับเครื่องมือเจาะระบบใด ๆ ที่คุณทราบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เกมและเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติม

  2.13 ส่งผ่านเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือการชวนเชื่อที่ไม่ได้ร้องขอ “อีเมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” หรือการร้องขอติดต่อในรูปแบบอื่นใด โฆษณาอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การโพสต์ลิงก์ของเว็บไซต์ซ้ำ ๆ ผ่านวิธีการสื่อสารภายในเกม โดยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ รูป และ/หรือวิดีโออาจถือว่าเป็นโฆษณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม

  2.14 การมิ่นประมาทหรือหลอกลวงพนักงานของ Wargaming พนักงานของ Wargaming นั้นจะแสดงความเป็นกลางและไร้อคติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน Wargaming ผู้เล่นสามารถส่งรายงานไปยังฝ่ายสนับสนุนของ World of Warships ตามลิงก์ข้างต้นเพื่อให้มีการสอบสวนเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ การคุกคามพนักงานของ Wargaming โดยเปิดเผย การไม่เปิดเผยข้อมูล หรือการหลอกหลวงผู้จัดการชุมชนอย่างเปิดเผย ตลอดจนการกระทำที่สวนทางคำพูด การกระทำและการตัดสินของพนักงานอาจนำไปสู่การลงโทษต่าง ๆ กันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การกระทำผิดในประเภทนี้จะมีการไต่สวนพิจารณานอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการตัดสินลงโทษ

  2.15 การปรับแก้ไฟล์ใดๆ ที่ Wargaming ไม่ได้ระบุเจาะจงให้ผู้ใช้แก้ไขได้ ทางเราขอห้ามใช้ข้อมูลที่อยู่ภายใต้สิทธิของผู้อื่นหรือองค์กรอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของสิทธิ การไม่ปฏิบัติตามนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ และผู้กระทำผิดอาจต้องรับผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

  2.16 แสวงประโยชน์จากข้อผิดพลาดในการออกแบบ เนื้อหาที่ไม่ได้มีการบันทึกเป็นรายลักษณ์เอาไว้และ/หรือข้อบกพร่องจากการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่ได้มีให้แต่แรกหรือเพื่อให้ได้รับความได้เปรียบในการแข่งขัน

  2.17 ทำวิศวกรรมย้อนรอย แปลย้อนกลับ หรือแปลย้อนกลับภาษาเครื่องส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเกมและเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

  2.18 การสร้างหรือใช้บัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อการใช้ประโยชน์จากกลไกของเกมและ/หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม เพื่อการหลบหนีการลงโทษ หรือเพื่อละเมิดกฎซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง

  2.19 ทางเราไม่อนุญาตดำเนินขายหรือซื้อบัญชีผู้ใช้ เงินในเกม หรือการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ภาพที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเพือ่แลกเป็นเงินจริงหรือสกุลเงิน/สิ่งของในเกมต่างๆ หากเราพบว่าผู้เล่นกระทำการดังกล่าว เราจะทำการแบนบัญชีผู้ใช้ของผู้เล่นคนนั้นเป็นการถาวร ผู้เล่นที่ประกาศว่าตนมีเจตนาที่จะประพฤติแบบเดียวกันก็จะถูกลงโทษระดับเดียวกับผู้ที่ได้ลงมือทำแล้ว

  3. การห้าม การจำกัด และเงื่อนไขการใช้งาน (สำหรับการสนทนาในเกมและช่องเกมทั้งหมด)

  คุณตกลงที่จะไม่ประพฤติดังต่อไปนี้ขณะใช้งานการสนทนาในเกมหรือช่องเกมของเกมหรือ Wargaming

  3.01. เราไม่สนับสนุนการใช้ถ้อยคำหยาบคายและถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมที่มากเกินควร การใช้ถ้อยคำหยาบคายที่มากเกินไปก็จะถูกลงโทษ

  3.02. ห้ามพิมพ์ข้อมูลในลักษณะที่พยายามจะหลบหลีกตัวกรองคำหยาบ

  3.03. เราจะไม่ยอมรับการดูหมิ่น การโจมตีส่วนตัว การละเมิดหรือการคุกคาม ไม่ว่าจะในระดับใด

  3.04. ห้ามแสดงความเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ หรือรสนิยมทางเพศ

  3.05. ห้ามอ้างอิงถึงความเหนือกว่าของเชื้อชาติหรือสัญชาติ รวมถึงห้ามการโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในระดับใด

  3.06. ห้ามส่งอีเมลขยะหรือส่งข้อความที่ไร้สาระทั้งในเกมและในการสนทนาระหว่างการต่อสู้ในเกม ซึ่งรวมถึงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มากเกินควร และการโพสต์ผลการต่อสู้ที่มากเกินควร

  3.07. ห้ามร้องขอหรือเชื้อเชิญไม่ว่าจะในรูปแบบใดในการสนทนาในเกมและช่องเกมทั้งหมด การร้องขอ/เรียกร้องรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการนี้) การขอให้ผู้เล่นอื่นโอนเงินจริงไปยังกระเป๋าสตางค์เสมือน การขอเงินเพิ่มเติม และการขอให้โอนสกุลเงินในเกม

  3.08. การโฆษณาเพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือทางเลือกอื่น ๆ ทุกประเภทสำหรับการโอนบัญชีจากผู้ใช้คนหนึ่งไปยังผู้ใช้อีกคนหนึ่ง ถือเป็นเป็นการละเมิด ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ และห้ามไม่ให้มีการโฆษณาเช่นนี้ในการสนทนาของเกมและช่องในเกมทั้งหมด

  3.09. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้นั้น ๆ

  3.10. ห้ามไม่ให้ทำการหมิ่นประมาทหรือเขียนข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผู้ใช้คนใดก็ตามในช่องสนทนาในเกมและช่องของเกมทั้งหมด

  3.11. ห้ามพยายามข่มขู่เพื่อดึงข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว

  3.12. ห้ามการสนทนาหรือการทำลิงค์ไปยังพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย อาทิ สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการดังกล่าว) การอ้างอิงถึง หรือการพูดคุยเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหยาบคาย เหยียดเชื้อชาติ ล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย หรือที่มีเนื้อหาอื่นที่ขัดต่อ ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ หรือการทำลิงค์ถึงทรัพยากรที่มีการโฆษณาหรือเนื้อหาในเรื่องดังกล่าว

  3.13. ห้ามพูดคุยหรืออ้างอิงถึงเนื้อหาที่ยังไม่ได้ทำการวางจำหน่าย การโกง การเจาะระบบ ม้าโทรจัน หรือโปรแกรมอันตรายต่าง ๆ หากคุณสงสัยว่ามีการโกงหรือการเจาะระบบ หรือมีปัญหาอื่นหรือข้อกังวลในเรื่องเหล่านี้ โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นกับฝ่ายสนับสนุนของ Wargaming ตามลิงก์ด้านบน

  3.14. ห้ามสนทนา โฆษณา หรือการทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการขายเหรียญกษาปณ์ เงิน รหัสส่งเสริม บริการเพิ่มระดับ หรือบัญชีผู้ใช้

  3.15. ห้ามไม่ให้ทำการข่มขู่ว่าจะทำลายเรือฝ่ายพันธมิตร และการข่มขู่เพื่อเปิดเผยตำแหน่งพันธมิตรให้กับข้าศึกทราบไม่ว่าจะได้กระทำจริงหรือไม่

  3.16. ห้ามไม่ให้ทำการขู่ฆ่าหรือข่มขู่ใช้ความรุนแรงในชีวิตจริงต่อผู้ใช้รายบุคคล ผู้คุมเกมหรือผู้บริหารเกม

  3.17. ห้ามทำการส่งข้อความโฆษณาทุกชนิดในการสนทนาทั่วไปหรือการสนทนาระหว่างรบ เว้นเสียแต่จะเป็นการโฆษณาของ World of Warships อาทิ การสร้างฝ่ายใหม่ การสรรหาผู้ร่วมทีม การสรรหาผู้ร่วมกองทัพ ซึ่งอนุญาตให้ทำได้ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้ ได้แก่ การโฆษณาดังกล่าวต้องมีเนื้อหาไม่เกินสาม (3) บรรทัดในหน้าต่างการสนทนามาตรฐาน และปรากฏขึ้นไม่เกินหนึ่งครั้งทุก ๆ 15 นาทีในการสนทนาในเกมหรือต่อหนึ่งในหนึ่งการรบ

  3.18. การอ้างถึงหรือการสนทนาเกี่ยวกับเกมอื่นนั้นสามารถทำได้ แต่ควรยุติลงหากการสนทนาดังกล่าวกลายเป็นการส่งเสริมโดยตรงให้กับเกมอื่น

  3.19. ห้ามพูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับสังคม ศาสนา การเมือง หัวข้อที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือที่เป็นประเด็นโต้แย้งที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับบุคคลทางศาสนาหรือบุคคลทางการเมือง

  3.20. ห้ามพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินและการลงโทษโดยผู้คุมเกมหรือผู้บริหารระบบของเกมในการสนทนาในเกมและช่องของเกมทั้งหมด

  3.21. ห้ามยุแหย่ให้ผู้เล่นอื่นละเมิดกฎเหล่านี้ ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ และนโยบายอื่นของ Wargaming โดยสิ้นเชิง

  3.22. ห้ามคำกล่าวหรือพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิง และสิ่งเหล่านี้จะถูกปราบปรามอย่างเคร่งครัด

  3.23. ห้ามพยายามสร้างชื่อเล่น กลุ่ม หรือชุมชนผู้เล่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามกับองค์กรที่กระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงการอ้างอิงโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงสัญลักษณ์ ตัวย่อ และผู้นำของนาซีซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี

  3.24. ห้ามใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่มีลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นความลับ หรือมีข้อจำกัดการใช้งาน หรือที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใดก็ตาม รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลหรือสาธารณะ

  4. ชื่อ (ผู้เล่นและกองทัพ) รูปแทน ภาพ/วิดีโอ ลายเซ็น และโลโก้ของกองทัพ

  เนื้อหาเกี่ยวกับชื่อ รูปแทน ภาพ/วิดีโอ ลายเซ็น และโลโก้ของกองทัพบางรายการ ต้องไม่ปรากฏในกระดานสนทนา World of Warships หรือภายในเกมของ World of Warships เนื่องจากเป็นสิ่งที่สร้างความขุ่นเคือง สร้างความรำคาญ หรือมีลักษณะไม่เหมาะสม รายการต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุป แต่ก็จะให้แนวคิดเกี่ยวกับชื่อ ภาพ ลายเซ็น รูปแทน และโลโก้ของกองทัพที่ต้องห้ามในกรอบของ World of Warships ได้แก่

  ชื่อ รูปแทน ภาพ/วิดีโอ ลายเซ็น และโลโก้กองทัพที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  4.01 มีเนื้อหาหยาบคาย รวมถึงในรูปแบบคำย่อ

  4.02 มีเนื้อหาเป็นการดูหมิ่น การโจมตีส่วนตัว การละเมิด หรือการคุกคาม

  4.03 มีถ้อยคำหรือคำย่อที่ไม่สามารถออกตีพิมพ์ได้ หรือที่ไม่น่าดึงดูดและ/หรืออ่านไม่ออก

  4.04 มีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

  4.05 มีการส่อถึง (ในทางใดก็ตาม) การเหยียดเชื้อชาติหรือชาตินิยม หรืออาจมีแนวโน้มในการสร้างความขุ่นเคืองต่อกลุ่มประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์ใด

  4.06 มีเนื้อหาที่อ้างถึงความเหนือกว่าของเชื้อชาติหรือสัญชาติ รวมถึงมีโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในระดับใด

  4.07 มีความเห็นที่เป็นการดูถูกหรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาทางจิต เพศ หรือรสนิยมทางเพศ

  4.08 มีความสัมพันธ์กับเรื่องทางเพศ การทำอนาจารเด็ก การละเมิดทางเพศ หรือการแสดงถึงความหมายโดยนัยในทางที่ส่อถึงเรือนร่างหรือสรีระที่สร้างความขุ่นเคือง

  4.09 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยกาย เนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่อไปในทางเพศอย่างโจ่งแจ้งที่ถือได้ว่าไม่เหมาะสม

  4.10 มีเนื้อหาที่ดุเดือดหรือรุนแรงมากเกินไป หรือลามก/หยาบคาย

  4.11 อ้างถึงสารเสพติดหรือสารที่ผิดกฎหมาย หรือวิธีการใช้สิ่งดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

  4.12 มีโลโก้ สัญลักษณ์ กกุธภัณฑ์ หรือรูปทรงที่เชื่อมโยงทางใดทางหนึ่งกับองค์กรที่ละเมิดหรือเคยละเมิดกฎหมายและกติกาที่มีอยู่ กล่าวคือ สิ่งใดที่อาจสร้างปฏิกิริยาหรือความเชื่อมโยงในแง่ลบอย่างรุนแรง หรือที่ส่งเสริมความเกลียดชังเกี่ยวกับชาติ/ชาติพันธุ์/ศาสนา (ตัวอย่างเช่น การใช้สัญลักษณ์ คำย่อ และเครื่องหมายนาซีในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงคุณสมบัติ ชื่อ และนามสกุลของผู้นำนาซี)

  4.13 อ้างอิงถึงศาสนากระแสหลักปัจจุบันที่อาจสร้างความขุ่นเคือง อาทิ ชื่อพระเจ้า พระเยซู พระอัลลอฮ์ และอื่นๆ

  4.14 เชื่อมโยงกับบุคคลในประวัติศาสตร์หรือในแง่การเมืองที่มีภาพลักษณ์เชิงลบ อาทิ บุคคลที่เคยถูกตัดสินโดยศาลระหว่างประเทศว่าด้วยอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ ผู้ที่เคยปลุกปั่นความรู้สึกของความทุกข์ทรมานหรือความรังเกียจในหมู่คนส่วนมาก รวมถึงสมาชิกขององค์กรก่อการร้ายในปัจจุบัน

  4.15 สร้างภาพเชิงลบให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการหรือฝ่ายบริหาร

  4.16 อ้างอิงถึงบริการเพิ่มระดับหรือการขายบัญชีหรือกิจกรรมทางการค้าอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

  4.16 เรื่องอื่นที่ละเมิด ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ หรือกฎหมายท้องถิ่น
  ถือเป็นเรื่องห้ามปฏิบัติไม่ว่าจะโดยนัยหรือโจ่งแจ้ง (ซึ่งรวมถึงลิงก์ถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาข้างต้น) หากชื่อ (ผู้เล่นหรือกองทัพ) รูปแทน ลายเซ็น ภาพ/วิดีโอ และโลโก้กองทัพภายในกระดานสนทนาหรือภายในเกม ละเมิดกติกาเหล่านี้ เราอาจเปลี่ยนแปลง ลงโทษ หรือพักใช้บัญชีผู้ใช้ดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ดูแลยังสงวนสิทธิที่จะลบ ปรับปรุง หรือปรับแก้ชื่อที่ไม่เหมาะสมใด ๆ (ผู้เล่นหรือกองทัพ) รูปแทน ภาพ หรือโลโก้กองทัพ ที่อยู่ในกระดานสนทนาหรือในเกม

  5. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเกม / ตามหลักการการเล่นอย่างเป็นธรรม

  ห้ามปฏิบัติดังต่อไปนี้ในเกม (และพฤติกรรมที่ใกล้เคียง) ได้แก่

  5.01. จงใจทำให้เรือผู้เล่นในทีมเดียวกันเสียหาย (ความเสียหายของทีม)

  5.02. จงใจทำลายเรือผู้เล่นในทีมเดียวกัน (ฆ่าทีม)

  5.03. จงใจแล่นขวาง (ขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) เรือที่ของผู้เล่นในทีมเดียวกัน

  5.04. จงใจค้ำยัน (หมายถึง การขวางเรือด้านหนึ่งเมื่ออีกด้านหนึ่งของเรือของผู้ใช้แนบอยู่กับสิ่งกีดขวางอยู่นิ่งไม่สามารถทำลายได้ เพื่อกันไม่ให้สามารถเคลื่อนที่ได้) เรือของผู้เล่นในทีมเดียวกัน

  5.05. จงใจแจ้งให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามผ่านทางการสนทนาในการรบหรือการสนทนาเสียงหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นเพื่อเปิดเผยตำแหน่งของเรือผู้เล่นในทีมเดียวกัน

  5.06. จงใจใช้ประโยชน์จากระบบฟิสิกส์ของเกมเพื่อสร้างความเสียหายให้กับเรือพันธมิตร ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การผลักเรือของพันธมิตรให้เข้าไปสู่แนวการยิง หรือการผลักเรือของพันธมิตรไปยังเกาะ และอื่นๆ

  5.07. ใช้บอต คลิกเกอร์ มาโคร เครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวของแป้นพิมพ์และเมาส์ หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเล่นเกมโดยผู้เล่นไม่ต้องมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมแบบไม่มีปฏิกิริยาในสงคราม

  5.08. การเล่นแบบไม่มีปฏิกิริยาซ้ำ ๆ และมากเกินไป

  6. การบังคับใช้กฎกติกา

  ‘ระบบป้องกันการละเมิด’ จะติดตามผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎปัจจุบัน ซึ่งส่งผลในทางลบต่อเกมและทีมทั้งหมด

  6.01 เมื่อผู้ใช้ละเมิดกฎ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ห่างจากแป้นพิมพ์ในการต่อสู้หรือโจมตีพันธมิตร ระบบจะแจ้งผู้ใช้ก่อนให้พิจารณาพฤติกรรมของตนและเริ่มเล่นอย่างยุติธรรมขณะที่ชื่อผู้ใช้กลายเป็นสีชมพู ในการเตือนจะมีแจ้งเหตุที่ว่าทำไมผู้เล่นจึงถูกลงโทษ

  6.02. หากหลังจากการเตือนครั้งแรก ผู้ใช้ยังละเมิดกฎการเล่นอย่างยุติธรรมอีก ขั้นตอนถัดไปของระบบคือการห้ามเข้าสู่การรบทุกประเภท ยกเว้นการรบร่วมมือ การรบกองทัพ และการฝึกรบ ขณะที่ชื่อเล่นของผู้ใช้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแต่เฉพาะภายในท่าเรือเท่านั้น ในการกลับไปสู่การสู้รบกับผู้เล่นอื่นและเข้าถึงการสู้รบประเภทอื่น ผู้ใช้จะต้องมีส่วนร่วมในการสู้รบกับหุ่นยนต์แบบร่วมมือกัน โดยที่ผู้ใช้ยังต้องเคารพกติกาของเกมและมีส่วนในการต่อสู้

  6.03 ทางเราไม่ห้ามผู้กระทำผิดเข้าการรบกองทัพ โดยผู้นำกองทัพจะเป็นผู้ลงโทษพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการรบรูปแบบนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้นำกองทัพสามารถปลดผู้ใช้คนดังกล่าวจากการเข้าร่วมการรบกองทัพ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ในระบบได้ หากผู้ใช้มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตในการสู้รบของกองทัพ แม่ทัพสามารถลบสถานะผู้กระทำผิดได้เพียงเฉพาะในการสู้รบแบบร่วมมือกันเท่านั้น

  6.04 พฤติกรรมที่ไม่สุจริตต่าง ๆ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการกำหนดพฤติกรรมที่ไม่สุจริต ดังนั้น เราจึงขอเตือนคุณเกี่ยวกับเงื่อนไขหลัก ๆ ของการละเมิดในแต่ละกรณี) ได้แก่

  6.04.1 การไม่มีกิจกรรมในการสู้รบ ได้แก่ สำหรับเรือลาดตระเวน เรือพิฆาตและเรือประจัญบาน ระบบจะคำนึงถึง “ตัวระบุความเคลื่อนไหว” โดยเป็นระยะทางขั้นต่ำที่เรือได้แล่น การมีเข้าร่วมในการยึดและการปกป้องพื้นที่สำคัญ และการทำความเสียหายเรือข้าศึกด้วยชุดปืนหลัก ตอร์ปิโด หรือการพุ่งชน ในกรณีนี้ ระยะทางขั้นต่ำที่แล่นจะคำนวณในลักษณะที่หากเรือจอดอยู่นิ่งถูก “ผลัก” ก็จะไม่ถือว่ามีส่วนร่วมในการรบ หากคุณไม่ต้องการให้ระบบเห็นว่าคุณเป็นผู้กระทำผิด คุณต้องบรรลุเงื่อนไขดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งรายการ ทั้งนี้ จะถือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินไม่มีการเคลื่อนไหวหากไม่มีการบรรลุเงื่อนไขดังต่อไปนี้: การทำลายเครื่องบินข้าศึก การทำความเสียหายเรือข้าศึกและเครื่องบินด้วยวิธีใดก็ได้ (ปตอ. ชุดปืนรอง การพุ่งชน) และการสูญเสียเครื่องบินบนเรือ

  6.04.2 การทำให้เรือพันธมิตรเสียหาย/การทำลายเรือพันธมิตร: ความเสียหายที่คำนวณจะเป็นเป็นเปอร์เซนต์ของความทนทานรวมเรือพันธมิตรลำนั้นๆ ถ้าเกิดความเสียหายต่อพันธมิตรหลายลำ ค่าเปอร์เซ็นต์จะถูกรวมเข้าด้วยกัน การยิงตอร์ปิโดใส่เรือพันธมิตรจะถูกพิจารณาตลอด และในกรณีที่ทำลายเรือพันธมิตร ความเสียหายต่อเพื่อนร่วมทีมของคุณอาจจะทำให้คุณถูกจำกัดไม่ให้เข้าร่วมการรบบางชนิดได้ ฉะนั้น อย่าลืมเกี่ยวกับความเสียหายสะท้อนเข้ากับเรือผู้กะรทำผิดภายหลังชื่อดังกล่าวกลายเป็นสีชมพู และกับการลงโทษลดเงินและประสบการณ์ที่ได้รับตามผลของการรบ เราขอเตือนคุรว่า “ความเสียหายสะท้อน” นั้นคือความเสียหายบนเรือคุณที่เกิดจากการที่คุณทำความเสียหายเรือพันธมิตร

  6.04.3 การหลบหนีจากสนามรบ

  การหลบหนีจากสนามรบคือการเล่นอย่างมีส่วนร่วมน้อยกว่า 75% ของระยะเวลาการรบ (ไม่ว่าจะเพราะคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นหรือในกรณีของข้อบกพร่องทางเทคนิค) ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นเข้ารบเป็นเวลา 7.5 นาที ช่วยเหลือเรือ และออกจากสนามรบก่อนที่การสู้รบจะสิ้นสุดลง หากระยะการรบนานกว่า 10 นาที ผู้เล่นจะได้รับการเตือน หรืออาจได้รับการลงโทษหากบัญชีดังกล่าวมีการละเมิดกฎอื่นๆด้วย

  6.05 ในส่วนของระบบต่อต้านการใช้ในทางที่ผิดอัตโนมัติ ต่อไปนี้คือมาตรการกลางสำหรับการจัดการกับผู้กระทำผิด ได้แก่ การแบนเป็นระยะเวลา 5-14 วัน

  6.06 ระบบป้องกันการละเมิดอัตโนมัติไม่ได้มีขึ้นเพื่อทดแทนทีมงานสนับสนุน แต่ระบบนี้มีไว้เพื่อทำให้การทำงานสะดวกขึ้น ดังนั้น กรณีที่ยากที่สุดจะได้รับการแก้ไขเป็นรายกรณีผ่านทีมงานบริการสนับสนุน

  7. การจัดการกองทัพ

  7.01. ฝ่ายบริหารนั้นไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการภายในของกองทัพ
  ผู้นำกองทัพจะเป็นผู้ดูแลในการเลือกสมาชิกกองทัพ (โดยเฉพาะขณะมอบหมายสมาชิกกองทัพให้มีบทบาทสำคัญ อาทิ รองผู้บังคับการหรือเหรัญญิก) Wargaming จะไม่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองภายในของกองทัพ หากผู้ใช้ได้รับสิทธิให้ถอนเหรียญกษาปณ์งและได้ถอนเหรียญกษาปณ์จากกองทัพ หรือผู้เล่นได้รับสิทธิให้ลบผู้เล่นต่าง ๆ และได้ดำเนินการแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการปกติของกองทัพและ Wargaming จะไม่สอบสวนกรณีเหล่านี้

  8. การแก้ไขโปรแกรมลูกข่ายเกม (“ตัวดัดแปลง”)

  การใช้ตัวดัดแปลงใน World of Warships อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามนโยบายตัวดัดแปลงตามลิงก์ต่อไปนี้ :

  ASIA/APAC
  EU
  NA

  9. ภาษาทางการ

  9.01 การสนทนาทั่วไป ภาษาที่แนะนำในการสนทนาในท่าเรือในเกมและห้องโถงบริษัทคือภาษาที่เราสนับสนุน (อังกฤษ สเปน และโปรตุเกส) ผู้เล่นที่ต้องการสื่อสารในภาษาของตนเองสามารถทำได้ในช่องที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับภาษาของตน

  9.02. ในระหว่างการรบ ภาษาที่ควรใช้คือภาษาอังกฤษ แต่ก็สามารถใช้ภาษาอื่นได้ โปรดแสดงความเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้

  10. สิ่งสำคัญ/ปกิณกะ

  10.01. การละเมิดเรื่องใดก็ตามในกฎหรือ ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ หลาย ๆ ครั้ง รวมถึงสิ่งที่ลงรายละเอียดไว้ข้างต้น มักจะส่งผลให้เกิดการหยุดให้การเข้าถึงเกมและ/หรือกระดานสนทนาของคุณเป็นการถาวร

  10.02. นโยบายนี้ไม่มีข้อจำกัดเฉพาะภาษา ภาษาที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้จะมีสามารถได้รับผลตามรายการที่ระบุไว้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใด

  10.03. ผู้เล่นอาจให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงข้อคิดเห็น ๆ ไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Wargaming (รวมถึงการอุทธรณ์การระงับการเข้าถึงเกมและฟอรัม) ตามลิงก์ข้างต้น

  กฏของกองทัพ

  ในการสร้าง/เข้าร่วม และ/หรือจัดการกองทัพ ผู้เล่นของ World of Warships นั้นได้ทำความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงว่ากฎ ข้อตกลง นโยบาย และเอกสารอื่นๆที่ผู้เล่นได้รับเมื่อทำการลงทะเบียน (สร้างบัญชี) ใน World of Warships (ในที่นี้จะอ้างถึงในชื่อ “ข้อตกลงผู้ใช้”) จะมีผลกับการสร้าง การเข้า การจัดการ และการใช้กองทัพในแบบอื่นๆกับเกมที่อ้างถึงในเบื้องต้น

  โปรดทราบว่ากฎและข้อจำกัดนั้นจะไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดและไม่ได้ครอบคลุมพฤติกรรมที่หยาบคายและไม่พึงประสงค์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

  1. การลงทะเบียนกองทัพนั้นมีให้คุณได้เลือกใช้โดยมีค่าธรรมเนียม ค่าการลงทะเบียนจะถูกหักจากบัญชีของผู้เล่นที่ทำการสร้างกองทัพเมื่อทำการลงทะเบียนกองทัพโดยอัตโนมัติ

  2. จำนวนสมาชิกสูงสุดของกองทัพที่สร้างขึ้นใหม่นั้นคือ 30 คน จำนวนนี้อาจจะถูกเพิ่มขึ้นภายหลังโดยใช้วิธีการที่มีให้ในเกมได้

  3. ชื่อกองทัพดังกล่าวประกอบด้วยชื่อเต็มและป้ายชื่อ (ชื่อย่อ)

  4. ชื่อเต็มของกองทัพสามารถประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ของอักษรอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรประจำชาติอื่นๆ ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ หรือสัญประกาศ

  5. ชื่อเต็มกองทัพจะต้องมีความยาวไม่เกิน 70 ตัวอักษร

  6. ป้ายชื่อสามารถประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ขีดคั่น ขีดเส้นใต้ และตัวเลขเท่านั้น

  7. ป้ายชื่อจะต้องมีความยาวตัวอักษรระหว่าง 2 ถึง 5 อักษร

  8. ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อจะเป็นเอกลักษณ์ใน World of Warships ไม่สนว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก แต่ไม่พิจารณาในช่วงการตรวจสอบชื่อ

  9. ผู้สร้างกองทัพสามารถใส่คำอธิบายในช่องที่ระบุไว้ คำอธิบายกองทัพจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไซริลิค และภาษาประจำชาติอื่นๆขนาดใหญ่เล็ก ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และสัญประกาศ(_)ได้ ความยาวสูงสุดของคำอธิบายกองทัพคือ 500 ตัวอักษร

  10. ชื่อเต็ม ชื่อย่อ ป้ายชื่อ และคำอธิบายกองทัพจะต้องไม่:

  10.1. มีการเชื่อมโยงทั้งโดยนัยหรือโจ่งแจ้งกับองค์กรหรือตัวแทนการเมืองหรือประวัติศาสตร์รวมถึงกลุ่มใดๆที่ได้ประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่สร้างปฏิกิริยาเชิงลบกับผู้คนจำนวนมาก หรือตัวแทนหรือชื่อองค์กรผู้ก่อการร้ายรวมถึงองค์กรที่ยังมีอยู่จริง ตัวอย่างการละเมิด: องค์ประกอบใดๆของนาซี คำย่อ หรือสัญลักษณ์แบบใดก็ตาม เช่น “SS” รวมไปถึงชื่อ นามสกุล หรือชื่ออักษรย่อของสมาชิกกลุ่มนาซี

  10.2. มีการอ้างถึงความเหนือกว่าของชาติหรือเชื้อพันธุ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการแบ่งแยกในรูปแบบใดๆก็ตาม

  10.3. แสดงถึงคำเหยียดหยามหรือคำหยาบคายโดยนัยไม่ว่าจะในภาษาใดก็ตาม

  10.4. เกี่ยวข้องกับล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ ความทุพพลภาพ/ไร้สมรรถภาพหรือผลจากการกระทำดังกล่าว

  10.5. คำเหยียดหยามกลุ่มเชื้อชาติหรือเชื้อพันธุ์ใดๆก็ตาม

  10.6. การส่งเสริมหรืออ้างอิงเพศสัมพันธ์หรือความรุนแรงทั้งโดยนัยหรือโจ่งแจ้ง

  10.7. เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยนัยกับการทำงานอวัยวะส่วนล่างและอาการตอบสนองของคนและสัตว์

  10.8. ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย

  10.9. มีองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนหรือจดลิขสิทธิ์เอาไว้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม

  10.10. มีข้อมูลที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพได้ว่าเป็นกองทัพของ Wargaming

  10.11. มีคำพูด ข้อความ หรือคำย่อที่หยาบคาย

  10.12. ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ระหว่างผู้เล่นและ Wargming ในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงการละเมิดกฏบัญญัติของประเทศ

  10.13. มีลิงค์ไปยังแหล่งอินเตอร์เนตอื่นๆ ยกเว้นสำหรับการอ้างอิงถึงแหล่งของ World of Warships

  10.14. มีการระบุหรือบอกโดยนัยว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสมาชิกภาพหากจะเข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกของกองทัพ

  ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อ รวมไปถึงคำขวัญและคำอธิบายกองทัพจะต้องไม่ละเมิดกฏที่ระบุไว้ข้างต้น

  ชื่อเต็มและชื่อย่อ ป้ายชื่อ รวมไปถึงของกองทัพใดๆที่ละเมิดกฎข้างต้นจะต้องถูกเปลี่ยนและการเปลี่ยนดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตามความร้ายแรงของการละเมิดกฎการตั้งชื่อ กองทัพอาจจะได้รับการตักเตือนและถูกขอให้เปลี่ยนรายการที่ละเมิดกฎหรือรายการดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจากทาง Wargaming ในกรณีที่เห็นได้ชัดและร้ายแรงมาก อาจจะมีการดำเนินการยุบกองทัพและบล็อคบัญชีผู้ที่เข้าร่วมกองทัพดังกล่าวจากเกมเป็นการถาวร โดยเฉพาะในกรณีที่มีการร้องเรียนจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ถือสิทธิ ในกรณีดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่ถูกใช้ในการสร้างชื่อเต็มและชื่อย่อ (ป้ายชื่อ) และคำอธิบายกองทัพที่ละเมิดกองทัพจะไม่ถูกชดเชยให้

  Wargaming นั้นจะไม่รับผิดชอบกับการที่กองทัพหลายกองทัพสร้างป้ายชื่อและชื่อกองทัพที่เหมือนกัน จะไม่มีมาตรการใดๆจากฝ่ายบริหารที่จะดำเนินกับกองทัพดังกล่าว

  กองทัพที่ชื่อเต็มหรือชื่อย่อถือว่าละเมิดกฎที่ระบุไว้สามารถถูกยุบได้โดยไม่มีการทำการชดเชยค่าลงทะเบียนใดๆทั้งสื้น Wargaming นั้นมีสิทธิแต่ไม่จำเป็นว่าต้องให้โอกาสกองทัพที่ละเมิดกฎเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อแก้การละเมิดดังกล่าว

  11. การละเมิดกฎใดๆเหล่านี้ก็ตามจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้หรือเอกสารอื่นๆที่ครอบคลุมการใช้เกมดังกล่าวและจะเป็นฐานสำหรับการลงโทษผู้สร้างกองทัพหรือบุคคลอื่นๆที่มีอำนาจในการจัดการกองทัพ

  12. ลักษณะของการละเมิดกรณีพิเศษที่เป็นเฉพาะกองทัพ:

  12.1. จะห้ามไม่ให้มีการขายตำแหน่ง/ช่องในกองทัพสำหรับการได้รับสิ่งของ ความสำเร็จ หรือผลประโยชน์ใดๆของเกม นี่จะรวมถึงชนิดของการเข้าร่วมใดๆหรือค่าสมาชิกภาพซึ่งจะไม่ได้ถูกตั้งขึ้นเอาไว้ในกลไกของเกม

  12.2. จะห้ามไม่ให้ทำการรบที่มีการทำสัญญาใดๆไว้ก็ตาม กล่าวคือ การล้มมวย รวมไปถึงการตั้งใจแพ้เกม หรือพฤติกรรมที่ไม่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในเกมของทั้งสองทีมในทันที (บังคับให้มีการเสมอ)

  13. ในกรณีที่ผู้เล่นหลายคนจากกองทัพที่ทำการละเมิดกฎกองทัพ กฎของเกมหรือข้อตกลงผู้ใช้ซ้ำอีกครั้ง Wargaming มีสิทธิที่จะทำการตั้งความก้าวหน้าของกองทัพในการไต่อันดับใหม่ ลบอาคารในฐานทัพของกองทัพ ลบทรัพยากรของกองทัพและทำการยุบกองทัพโดยไม่มีการชดเชยใดๆให้กับกองทัพและผู้เล่นเป็นรายบุคคล สมาชิกของกองทัพที่ทำการละเมิดข้อที่ 12 อาจจะถูกตัดสิทธิจากสิ่งของหรือความสำเร็จในเกมที่มีการละเมิดกฎหรืออาจจะมีการจำกัดการเข้าถึงบัญชีในเกมรวมไปถึงการแบนเป็นการถาวร

  14. การละเมิดแต่ละกฎกองทัพแต่ละกรณีจะถูกพิจารณาแยกจากกัน ความร้ายแรงของการละเมิดดังกล่าวจะถูกตัดสินโดย Wargaming

  15. คำร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในกองทัพนั้นจะไม่ถูกพิจารณาโดย Wargaming ความรับผิดชอบในการแก้ไขความขัดแย้งนั้นอยู่กับผู้บังคับการของกองทัพนั้นๆ รองผู้บังคับการของกองทัพและนายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา การแต่งตั้งสมาชิกกองทัพให้ประจำตำแหน่งนายทหารหรือตำแหน่งกองทัพอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับการกองทัพยืนยันที่จะมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว และถือว่า สมาชิกคนอื่นๆยอมรับกฎภายในของกองทัพนับตั้งแต่ได้เริ่มเข้ากองทัพ