เอกสารทางกฎหมาย

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • นโยบายเนื้อหาของผู้เล่น
 • นโยบายเนื้อหาของผู้เล่น

  วันที่ีมีผล: 10 เมษายน 2024

  Wargaming เห็นคุณค่าและชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความหลงใหลที่ผู้เล่นของเรามีให้กับเกมของเรา และเราตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ขึ้น แม้ว่าเรายินดีรับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นอย่างยิ่ง แต่เรายังคงต้องตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าเกมและทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ

  นโยบายเนื้อหาของผู้เล่น (“นโยบาย”) มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดให้มีกฎที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมาสำหรับคุณ (“ผู้เล่น” หรือ “คุณ”) ในการสร้างเนื้อหาตามเกม โลโก้ ทรัพย์สิน งานศิลปะ เพลง และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เป็นของเรา ไม่รวมเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยชัดแจ้งซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของบุคคลที่สามกับแฟรนไชส์ ตัวละครแอนิเมชั่น คนดัง บุคคลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ฯลฯ (“Wargaming IP”)

  เนื้อหาของผู้เล่นประกอบด้วยงานศิลปะ ภาพหน้าจอ เพลง เสียง การบันทึก แฟนอาร์ต การบันทึกวิดีโอพร้อมข้อความขณะเล่นและวิดีโอเกมเพลย์ การดัดแปลง เว็บเพจของแฟนคลับ และงานประเภทอื่นที่คุณสร้างจาก Wargaming IP (“เนื้อหาของผู้เล่น”)

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและอัปเดตนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ หากเราอัปเดตนโยบายนี้ เราจะโพสต์เวอร์ชันแก้ไขใน https://legal.asia.wargaming.net/th/

  ก่อนที่คุณจะสร้างและแบ่งปันเนื้อหาของผู้เล่นใด ๆ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากเนื้อหาของผู้เล่นที่ไม่เป็นไปตามกฎเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามและถือเป็นการละเมิด ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“EULA”) นโยบายนี้ใช้กับ Wargaming IP ที่คุณเข้าถึงตาม EULA เท่านั้น หากคุณไม่ยอมรับ EULA คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ที่ได้รับภายใต้นโยบายนี้ หากเนื้อหาของคุณเข้าข่ายเป็นเนื้อหาของผู้เล่นและเป็น UGC ในเวลาเดียวกัน คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในมาตราที่ 6 ของ EULA นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ และคุณให้สิทธิ์เนื้อหาดังกล่าวแก่ Wargaming ตามมาตรา 6.4 ของ EULA

  1. การใช้งาน Wargaming IP ที่ได้รับอนุญาต

  ผู้เล่นที่เข้าถึงเกมของเราภายใต้ข้อกำหนดของ EULA ได้รับอนุญาตให้ใช้ Wargaming IP เพื่อสร้างและแบ่งปันเนื้อหาของผู้เล่น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เล่นดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของ EULA และนโยบายฉบับนี้ ผู้เล่นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งต่อไปนี้:

  1.1. อัปโหลดหรือสตรีมสดเนื้อหาของผู้เล่น เช่น วิดีโอแนะนำ เรียงความ บทวิจารณ์ บทสรุปคำแนะนำ การบันทึกวิดีโอพร้อมข้อความขณะเล่นและวิดีโอเกมเพลย์บนแพลตฟอร์ม เช่น Tik Tok, YouTube และ Twitch

  1.2. สร้าง อัปโหลด และแบ่งปันแฟนอาร์ตทางออนไลน์

  1.3. สร้างเว็บไซต์แฟนคลับหรือแฟนเพจสำหรับเกมของเรา

  1.4. สร้างและดัดแปลงเกมที่มีอยู่ของเราให้เป็นไปตาม EULA

  1.5. ใช้เพลงที่เป็นของเราเพื่อสร้างเนื้อหาของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับ Wargaming IP

  2. ขีดจำกัดและข้อจำกัด

  2.1. ห้ามใช้ Wargaming IP และเนื้อหาของผู้เล่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนดังที่แสดงด้านล่าง

  2.2. คุณได้รับอนุญาตให้สร้างรายได้จากเนื้อหาของผู้เล่นผ่านการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์ม และได้รับอนุญาตให้รับบริจาค (เช่น ผ่าน YouTube และ/หรือ Twitch) โดยมีเงื่อนไขว่าเนื้อหาของผู้เล่นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ EULA และนโยบายฉบับนี้ Wargaming มีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึงเนื้อหาของผู้เล่นที่อยู่หลังเพย์วอลล์ใด ๆ ซึ่งคุณตกลงที่จะให้เข้าถึงได้โดยไม่รอช้าและไม่มีค่าใช้จ่าย

  2.3. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รีมิกซ์หรือใช้เพลงใด ๆ ที่เป็นของเราในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Wargaming IP

  2.4. คุณไม่สามารถสร้างเว็บไซต์แฟนคลับหรือแฟนเพจที่เหมือนกับเว็บไซต์ทางการของเรา เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

  2.5. คุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นพันธมิตรกับคุณ และเราไม่รับรองหรือสนับสนุนเนื้อหาของผู้เล่นของคุณในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง คุณควรรวบรวมและแสดงประกาศต่อไปนี้ควบคู่ไปกับเนื้อหาของผู้เล่นของคุณตามความเหมาะสม:

  งานนี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าและ/หรืองานลิขสิทธิ์ที่เป็นทรัพย์สินของ Wargaming แต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดโดย Wargaming นี่คืองานที่ไม่เป็นทางการและไม่ได้รับการรับรองโดย Wargaming

  2.6. ไม่ควรใช้หรือรวมเนื้อหาของผู้เล่นหรือ Wargaming IP อื่นใดภายในเกม ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของบุคคลที่สาม

  2.7. เนื้อหาของผู้เล่นจะต้องไม่ประกอบด้วยเนื้อหาใด ๆ ที่อาจถือเป็นการล่วงละเมิด การคุกคาม การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต การลดคุณค่า การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง การแสดงความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ สิ่งลามกอนาจาร อันตราย ภาพกราฟิก ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การให้ข้อมูลผิด และ/หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อาจละเมิดสิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัว

  2.8. ห้ามใช้ Wargaming IP เพื่อสร้างสิ่งที่อาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลที่สาม

  2.9. อย่ารวม IP ของ Wargaming เป็นสื่อ “การฝึก” และ/หรือ “อินพุต” ในโมเดล แพลตฟอร์ม เครื่องมือ หรือระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Wargaming

  2.10. หากคุณใช้เครื่องหมายการค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของผู้เล่น คุณต้องปฏิบัติดังนี้

  ก) ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ Wargaming และ Wargaming IP เท่านั้น

  ข) ไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อชื่อเสียงและค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของ Wargaming

  ค) ไม่จดทะเบียนโดเมนใด ๆ ที่เหมือนกันหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ชื่อบริษัท และ/หรือชื่อเกมของเรา เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง และ

  ง) ไม่ดัดแปลงแก้ไขเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเรา

  2.11. เราขอสงวนสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้เล่นและไม่ได้อ้างอิงถึงในนโยบายฉบับนี้อย่างชัดแจ้ง

  2.12. เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เล่นที่ใช้เกมของเราหรือ Wargaming IP อื่นในทางที่ผิด

  2.13. เราสามารถเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้ Wargaming IP เพื่อสร้างและแบ่งปันเนื้อหาของผู้เล่นได้ทุกเมื่อ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  2.14. เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของผู้เล่นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้

  2.15. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือหากคุณต้องการรายงานเนื้อหาของผู้เล่น คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทาง ฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นของ Wargaming (WG)

  2.16. เกมของเราอาจมีเนื้อหา ตัวละคร เพลง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ Wargaming ได้รับสิทธิ์อนุญาตจากผู้ให้สิทธิ์อนุญาตบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น สกินของรถถังที่สร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับแฟรนไชส์ภาพยนตร์ คุณรับทราบว่าการใช้ การทำซ้ำ หรือการแจกจ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้สิทธิ์อนุญาตบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเนื้อหาของผู้เล่นอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ให้สิทธิ์อนุญาตบุคคลที่สามและเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

  3. กรรมสิทธิ์และใบอนุญาต

  3.1. คุณเป็นเจ้าของสิทธิใด ๆ ซึ่งคุณอาจมีในเนื้อหาต้นฉบับของคุณเองที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของผู้เล่น สิทธิของคุณในเนื้อหาของผู้เล่นไม่ขยายไปถึงเกมใด ๆ หรือส่วนใด ๆ ของเนื้อหาของผู้เล่นที่มีหรือรวม Wargaming IP ใด ๆ

  3.2. ในกรณีที่เราต้องการจัดแสดง ส่งเสริม และสนับสนุนงานของคุณ คุณต้องให้ใบอนุญาตแก่เรานับตั้งแต่ช่วงที่ทำการสร้างโดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ ใช้ได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด เป็นการถาวร เพิกถอนไม่ได้ และให้สิทธิ์ช่วงได้อย่างอิสระเพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างและใช้งานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์ แจกจ่าย ส่งต่อ ดำเนินการ แปล โฮสต์ ทำให้พร้อมใช้งาน และสื่อสารเนื้อหาของผู้เล่นของคุณบนแพลตฟอร์มใด ๆ ได้ รวมถึงแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและเชื่อมต่อกับ Wargaming IP