เอกสารทางกฎหมาย

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • กฎกติกาของเกม World of Tanks Blitz
 • กฎกติกาของเกม World of Tanks Blitz

  มีผลตั้งแต่: 1 มิถุนายน 2562

  นี่คือคำแปลของเอกสารต้นฉบับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ หากมีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นฉบับอ้างอิง

  ข้อกำหนดทั่วไป

  กฎกติกาเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ World of Tanks Blitz (“เกม“) ทุกคน นอกเหนือจากกฎกติกาของเกม ผู้ใช้ยังต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“EULA“) ที่เกี่ยวข้อง และกฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming อีกด้วย การปฏิบัติตามกฎกติกาของเกมจะได้รับการตรวจสอบโดย Wargaming และตัวแทนที่ได้รับอนุญาต (ร่วมกัน – “ฝ่ายบริหาร“) และผู้ดูแลระบบ

  โปรดทราบว่ารายการการละเมิดกฎกติกาเหล่านี้ไม่ใช่รายการโดยละเอียด Wargaming ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดสำหรับการละเมิดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎกติกาเหล่านี้หากจำเป็น โดยการเปลี่ยนแปลงกลไกเกมหรือกฎหมายเกม และหากผู้ใช้คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบหรือผลประโยชน์ในเกมที่ไม่เป็นธรรม

  Wargaming ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงเกม ฟอรัม และแหล่งข้อมูลเกมอื่น ๆ ของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎกติกาของเกม, ข้อตกลง EULA, หรือกฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming ในกรณีดังกล่าว อาจมีการกำหนดข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ในเกม ฟอรัม และแหล่งข้อมูลเกมอื่น ๆ พร้อมกัน ตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

  ฝ่ายบริหารอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลใด ๆ ที่ลงประกาศซึ่งละเมิดกฎกติกาของเกม, ข้อตกลง EULA, หรือกฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming

  อาจมีการกำหนดข้อจำกัดต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้ในกรณีที่มีการละเมิด

  • การเปิดใช้งานโหมดอ่านอย่างเดียว – การปิดกั้นความสามารถในการส่งข้อความภายในเกม ในฟอรัม และการส่งผ่านช่องทางของเกมในช่วงเวลาใดก็ตาม ตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงการปิดกั้นถาวร (ไม่มีกำหนด)
  • การจำกัดการเข้าถึงเกม ฟอรัม หรือบัญชีทั้งหมดในช่วงเวลาใดก็ตาม ตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงการปิดกั้นถาวร (ไม่มีกำหนด)
  • การลบเนื้อหาในเกม ผลงานในเกม พร้อมทั้งการปฏิเสธสิทธิ์ในคุณสมบัติเพิ่มเติม รวมถึงสิทธิ์ในการใช้สกุลเงินในเกม รถถังพรีเมียม และบัญชีพรีเมียมโดยไม่ต้องมีค่าตอบแทน (รวมถึงการกู้คืนบัญชีให้กลับสู่สถานะก่อนการละเมิดที่เกี่ยวข้อง) หากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นได้ละเมิดกฎกติกาของเกม, ข้อตกลง EULA, กฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming หรือข้อกำหนดการแข่งขันและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

  โปรดทราบว่าการละเมิดซ้ำและการละเมิดหลายครั้งจะส่งผลให้มีข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงการปิดกั้นถาวร (ไม่มีกำหนด) หากมีการกำหนดข้อจำกัดไว้ การมีบัญชีพรีเมียมไม่ได้ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อได้เปรียบใด ๆ หากมีการกำหนดข้อจำกัดสำหรับบัญชี บัญชีพรีเมียมจะไม่ถูกระงับหรือได้รับเงินคืน

  1. ข้อห้ามในเกม

  การกระทำต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในเกม เกมทั่วไป และช่องทางอื่น ๆ

  1.1 การใช้คำหยาบ การใช้คำหยาบแอบแฝง คำสบถอื่น ๆ หรือภาษาที่ไม่เหมาะสม (ดูถูก) ในการสนทนากับบุคคลอื่น

  การใช้คำหยาบแอบแฝงนั้นถือว่าเท่ากับคำสบถ รวมถึงคำอุทานที่หยาบคาย คำสบถและวลีที่สะกดผิดไวยากรณ์หรือแทนด้วยคำอื่นโดยจงใจ หรือการแบ่งแยก หรือการลบตัวละครในเกม ภาษาที่หยาบคาย ดูหมิ่น และไม่เหมาะสม ซึ่งอยู่นอกเหนือการสื่อสารที่สุภาพถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม

  1.2. การโพสต์ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ใช้จากหัวข้อการสนทนาและเกม (การกระจายข้อมูล) คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการกระจายข้อมูลมีอยู่ในกฎกติกาของเกมในข้อ 2.2

  1.3. การเรียกร้อง/การร้องขอ (การขอโอนเงินจริง ทองในเกม สินทรัพย์ในเกม ฯลฯ) ในรูปแบบใด ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้รายบุคคลหรือผู้ใช้ทั้งหมด

  1.4. การใช้บัญชีของผู้ใช้รายอื่น การขาย การโอน การซื้อบัญชี รวมถึงการแลกเปลี่ยนหรือให้เป็นของขวัญ

  ห้ามโพสต์ข้อมูล รวมถึงข้อมูลในช่องทางเกมต่าง ๆ คำอธิบายของบริษัทรถถังและห้องฝึก โดยมีเจตนาที่จะถ่ายโอนข้อมูล ขายข้อมูลให้แก่ผู้ใช้รายอื่น หรือซื้อบัญชีหรือคุณสมบัติเพิ่มเติม สิทธิ์ในการใช้สกุลเงินในเกม รถถังพรีเมียม และบัญชีพรีเมียม ข้อห้ามนี้จะมีผลบังคับใช้ในการขายและการซื้อของกองทัพ

  1.5. การใช้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมหรือการวิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ

  1.6. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น รวมถึงที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง โดยไม่ได้รับความยินยอม

  1.7. การโพสต์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเกม ฝ่ายบริหาร ผู้ดูแลระบบ และบุคคลอื่น

  1.8. การรับหรือการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้รายอื่น รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่บัญชี หรืออีเมล

  ห้ามมิให้โพสต์ข้อมูลในลักษณะใด ๆ ที่จะทำให้สามารถเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ รวมถึงการหลอกลวงทางการเงิน และการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

  • การโพสต์ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกซึ่งแฝงเป็นแหล่งข้อมูลทางการของ Wargaming
  • การส่งข้อความส่วนบุคคลไปยังผู้ใช้รายอื่นในนามของฝ่ายบริหารและผู้ดูแลระบบ รวมถึงข้อเสนอใด ๆ ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือติดตั้งซอฟต์แวร์
  • การสวมรอยเป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารหรือผู้ดูแลระบบ

  1.9. การใส่ภาพอนาจารและสื่อเร้าอารมณ์ หรือลิงก์ไปยังสื่อดังกล่าวลงในเกม

  1.10. การส่งเสริมการขายหรือการอ้างถึงยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

  1.11. ภัยคุกคามต่อผู้ใช้ ฝ่ายบริหาร ผู้ดูแลระบบ หรือบุคคลอื่น ๆ

  1.12. การโพสต์ข้อความโฆษณาทุกประเภท รวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับรหัสโบนัสและคุณสมบัติเพิ่มเติม ตลอดจนสกุลเงินในเกม รถถังพรีเมียม และบัญชีพรีเมียม การเพิ่มระดับบัญชี ความช่วยเหลือในเกม ฯลฯ นอกจากนี้ การละเมิดดังกล่าวจะรวมถึงการโพสต์ข้อมูลในรูปแบบของการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต ยกเว้นการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลของ Wargaming หรือแหล่งข้อมูลแฟนคลับที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร อาจใส่โฆษณาสำหรับแหล่งข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติ ซึ่งได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารในช่องทางเกม โดยไม่เกินหนึ่งครั้งทุกห้านาที ไม่อนุญาตให้กล่าวถึงหรือสนทนาเกี่ยวกับเกมอื่น ๆ

  1.13. การสนทนาประเด็นทางการเมืองร่วมสมัยเป็นการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งโดยเจตนา นอกจากนี้ยังถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพื่อลดการสนทนาเรื่องประวัติศาสตร์ทางการทหาร ไปจนถึงการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองปัจจุบัน

  1.14. การดูถูกฝ่ายบริหารหรือผู้ดูแลระบบ และการสนทนาเรื่องการกระทำของบุคคลดังกล่าวในทุกรูปแบบ

  1.15. การยั่วยุหรือกระตุ้นผู้ใช้ให้ละเมิดกฎกติกาของเกม, ข้อตกลง EULA และกฎกติกาอื่น ๆ

  1.16. พฤติกรรมที่ไม่สุจริตในทุกรูปแบบ รวมถึงการบอกสมาชิกของทีมฝั่งตรงข้ามถึงตำแหน่งรถถังของทีมตัวเอง นอกจากนี้ พฤติกรรมที่ไม่สุจริตยังรวมกรณีที่อ้างถึงในกฎกติกาของเกมในข้อ 2.1

  1.17 การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือทางการเมืองที่ถูกตัดสินโทษโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือมีการยอมรับว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ภัยคุกคามต่อสาธารณะ และผิดกฎหมายทั้งทางตรงหรืออ้อม นอกจากนี้ การละเมิดยังรวมถึงการใช้สัญลักษณ์ ข้อความ และฉายานาม (เช่น “SS”) ของนาซี และชื่อของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

  1.18. การใช้ชื่อเล่นและชื่ออื่น ๆ ในเกมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (ยกเว้นชื่อกองทัพ ซึ่งกำหนดไว้แยกต่างหาก)

  1.18.1. การละเมิดต่าง ๆ ในข้อ 1.17.

  1.18.2. ผู้ที่สร้างความบาดหมางเกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ

  1.18.3. ผู้ที่ใช้ภาษาหรือตัวย่อที่ดูหมิ่น หยาบคาย ดูถูก หรือไม่เหมาะสม

  1.18.4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมประเวณีหรือความรุนแรงทางเพศทั้งทางตรงและทางอ้อม

  1.18.5. ผู้ที่วิจารณ์รูปร่าง ลักษณะทางชีวภาพ หรือคุณลักษณะด้านพัฒนาการ

  1.18.6. ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์

  1.18.7. ผู้ที่มีข้อมูลซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวแทนของฝ่ายบริหาร หรือผู้ดูแลระบบ

  1.18.8. ผู้ที่ส่งเสริมการขายและอ้างถึงยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

  1.18.9. ผู้ที่บ่งชี้การปฏิบัติที่ข้อตกลง EULA, กฎกติกาของเกม กฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming หรือตัวบทกฎหมายอื่น ๆ ห้าม

  หากชื่อเล่นขัดต่อกฎกติกาของเกม ชื่อนั้นจะต้องเปลี่ยน ในกรณีนี้ บัญชีที่มีการละเมิดต้องถูกปิดกั้นเป็นระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เปลี่ยนชื่อหรือบังคับให้เปลี่ยนชื่อ

  ในกรณีที่ผู้เล่นไม่ได้ใช้งานเกมแล้ว ฝ่ายบริหารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อเล่นโดยสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ฉะนั้น สิบวันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อ ฝ่ายบริหารต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบก่อน หากผู้เล่นไม่ได้เข้าเกม หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศภายในสิบวัน ชื่อเล่นนั้นอาจได้รับการเปลี่ยน

  1.19. การใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเกม ฝ่ายบริหาร ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่น ๆ (โปรแแกรมบอท, โหมดต้องห้ามในเกม, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (แผนที่), ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ระบบของลูกค้าในเกม และเว็บไซต์ ฯลฯ)

  1.20. การรับสินทรัพย์ ผลงาน และคุณสมบัติเพิ่มเติมต่าง ๆ ในเกม รวมถึงการละเมิดกฎกติกาของเกม, ข้อตกลง EULA, กฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming หรือการส่งเสริมการขายส่วนบุคคล และกฎด้านเนื้อหาเกี่ยวกับสกุลเงินในเกม รถถังพรีเมียม และบัญชีพรีเมียม

  1.21. การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับเกม และแผนการพัฒนาเกม ข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้เผยแพร่เป็นข่าวทางการหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์จากแหล่งข้อมูลของ Wargaming

  1.22. การใช้เกมในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลง EULA, กฎกติกาของเกม หรือกฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming และลักษณะที่นอกเหนือจากการเล่นเกมตามปกติ

  1.23. การปฏิบัติหรือการโพสต์ข้อมูลซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย มาตรฐานศีลธรรมหรือจริยธรรม หรือไม่เหมาะสม

  2. ลักษณะการละเมิดส่วนบุคคล

  โปรดทราบว่าการละเมิดกฎกติกาใด ๆ ในข้อ 2.1 จะส่งผลให้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงเกมหรือบัญชีตามปกติ

  2.1. นอกจากพฤติกรรมที่ไม่สุจริตในรูปแบบอื่น ๆ พฤติกรรมต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

  2.1.1. การต่อสู้ด้วยการโกงหรือการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน (ยกเว้นสำหรับห้องฝึก) เพื่อให้ได้สถิติที่สูง รางวัลในเกม ฯลฯ

  2.1.2. การเพิ่มระดับบัญชีผู้ใช้รายอื่นและความช่วยเหลือที่ไม่สุจริตอื่นใด

  2.1.3. การปิดกั้นหรือการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับรถถังของผู้เล่นในทีมของผู้ใช้ ฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นจะได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว การร้องเรียนต้องมาพร้อมกับรีเพลย์ เช่น บันทึกการต่อสู่ที่ดำเนินการโดยใช้ฟังก์ชันพิเศษในเกม

  2.1.4. พฤติกรรม (นักสู้เพื่อสันติภาพ) แฝงที่มีต่อสมาชิกทีม กองทัพ หรือพันธมิตรของกองทัพอื่น ๆ

  2.1.5. การเปิดใช้เกมมากกว่าหนึ่งสำเนาบนอุปกรณ์เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นเกมทดสอบและเกมรูปแบบเต็ม

  2.1.6. การใช้โปรแกรมเพื่อเลียนแบบการปฏิบัติของผู้ใช้ในเกม (บอท), โปรแกรมคลิกเกอร์, แป้นพิมพ์ และมาโครควบคุมเมาส์ วิธีอื่นที่คล้ายกันในการสะสมผลงานในเกม

  2.1.7. พฤติกรรมทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นไปตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

  2.2. การกระจายข้อมูลเป็นสิ่งต้องห้ามในเกมโดยเด็ดขาด การกระจายข้อมูลตามที่เข้าใจหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

  2.2.1. การส่งจดหมายจำนวนมากที่มีข้อมูลซึ่งผู้ใช้ไม่ได้ร้องขอ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ไม่ได้แสดงความสนใจ หรือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ไม่ยินยอม (จดหมายขยะ)

  2.2.2. การใช้เครื่องหมายยติภังค์มากเกินไป (การแบ่งประโยคให้เป็นคำสั้น ๆ)

  2.2.3. การทำซ้ำข้อความแบบเดียวกันหลายครั้ง การเขียนข้อความไร้สาระต่าง ๆ

  2.2.4. การทำซ้ำผลการต่อสู้ในช่องเกมหลายครั้ง

  2.2.5. การสรรหาโดยมิชอบ กล่าวคือ การโฆษณาและการค้นหาผู้เล่น กลุ่มของผู้เล่น และการแข่งขันต่าง ๆ การโฆษณาจากกลุ่มหนึ่งของผู้เล่นที่ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้งภายในห้านาทีจะถือเป็นการกระทำโดยมิชอบ

  2.2.6. การใช้ข้อความที่เขียนด้วยอักษรตัวใหญ่เกินควร

  2.2.7. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนมากเกินควร

  2.2.8. การใช้อีโมติคอนในเกมมากเกินควร

  2.2.9. การโพสต์ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของช่องนั้น ๆ

  2.3. ภาษาทางการในการสื่อสารจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น ๆ ได้รับอนุญาตให้ใช้ระหว่างการต่อสู้ การแข่งขัน ในกองทัพ ในช่องทางการทหาร และข้อความส่วนตัว รวมถึงในช่องทางพิเศษที่สร้างมาเพื่อใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาเหล่านี้

  3. ผู้ดูแลระบบ

  3.1 ผู้ดูแลระบบของช่องทางเป็นผู้ช่วยอาสาสมัครของฝ่ายบริหาร ผู้ดูแลระบบจะได้รับคัดเลือกจากฝ่ายบริหารตามดุลยพินิจของฝ่ายนั้นแต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินใจนี้จะไม่ยกขึ้นมาเพื่ออภิปราย

  3.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบมีดังนี้

  3.2.1. ตรวจสอบการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ

  3.2.2. กำหนดข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลง EULA, กฎกติกาของเกม หรือกฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming

  3.3. ผู้ดูแลระบบจะไม่ผูกมัดกับ:

  3.3.1. การตอบคำถามต่าง ๆ แก่ผู้ใช้ (การตอบคำถามจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ)

  3.3.2. การเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับข้อจำกัดในกรณีที่มีการละเมิด โดยจะมีการกลั่นกรองตรวจสอบ (ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ ว่าจะมีการเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อจำกัดหรือไม่)

  3.3.3. การอธิบายเหตุผลแก่ผู้ใช้ว่าเหตุใดจึงมีการกำหนดข้อจำกัด

  4. กองทัพ

  กองทัพในเกมจะควบคุมโดยกฎกติกาของ World of Tanks Blitz กฎกติกาของกองทัพ

  5. การร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด

  หากกฎกติกาของเกมไม่มีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติในบางหมวดหมู่ของการละเมิด การร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ใช้ ฝ่ายบริหาร และผู้ดูแลระบบจะมีการส่งไปยังฝ่ายสนับสนุนผู้เล่นตามกฎของฝ่ายสนับสนุนผู้เล่น