เอกสารทางกฎหมาย

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้
 • ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้

  อัปเดตล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2566

  กรุณาอ่านข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“ข้อตกลงฯ “) ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน การเข้าถึง การใช้ หรือการใช้ประโยชน์แหล่งข้อมูลด้วยตัวเองไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือการใช้ การลงทะเบียน การดาวน์โหลด หรือการติดตั้งเกม คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ของการอนุญาตให้ใช้แหล่งข้อมูล รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ Wargaming (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) หากคุณไม่มีสิทธิ์หรือไม่ยอมรับข้อตกลงฯ นี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้แหล่งข้อมูลใด ๆ

  1. ขอบเขตของข้อตกลงฯ นี้

  1.1. ข้อตกลงฯ นี้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus หรือบริษัทในเครือ (“Wargaming” “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา “) โดยเกี่ยวเนื่องกับ

  1.1.1. เว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ worldoftanks.asia, worldofwarships.asia, console.worldoftanks.com, wowslegends.com, wotblitz.asia, wowsblitz.asia และเว็บไซต์อื่นใดที่ Wargaming เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ (“เว็บไซต์“)

  1.1.2. เกมออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์ และเกมโทรศัพท์มือถือใด ๆ ที่ Wargaming เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ “World of Tanks”, “World of Warships”, “World of Tanks: Modern Armor”, “World of Warships: Legends”, “World of Tanks Blitz” และ “World of Warships Blitz” (“เกม“)

  1.1.3. ฟอรัมใด ๆ ที่เราดำเนินการสำหรับเกม (“ฟอรัมเกม“) และ

  1.1.4. แหล่งข้อมูลอื่นใดของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการช่วยเหลือผู้ใช้ แอปฯ โทรศัพท์มือถือ และแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม เว็บแอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก (เรียกรวมว่า “แหล่งข้อมูลเสริม“)

  1.2 ในข้อตกลงฯ นี้ เราเรียกเว็บไซต์ เกม ฟอรัมเกม และแหล่งข้อมูลเสริมว่า “แหล่งข้อมูล

  2. เอกสารอื่น ๆ ที่คุณยอมรับ

  2.1. ข้อตกลงฯ นี้รวมถึงเอกสารต่อไปนี้ที่รวมไว้ในที่นี้ตามการอ้างอิง

  (a) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่กำหนดว่าเราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร และเราใช้ข้อมูลซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างไร

  (b) กฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

  (“กฎของเกม”)

  (c) กฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับฟอรัมเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

  (“กฎของฟอรัม“)

  (d) กฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มในเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

  (“กฎของกลุ่ม”)

  (e) กฎการสมัครสมาชิก

  และ

  (f) กฎและนโยบายอื่น ๆ ของ Wargaming ที่เราเผยแพร่เป็นครั้งคราว (เรียกรวมกับกฎของเกม กฎของฟอรัม และกฎของกลุ่มว่า “กฎ“)

  2.2. นอกเหนือจากการยอมรับข้อตกลงฯ นี้ คุณต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎที่บังคับใช้กับเกมหรือฟอรัมเกมที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเข้าถึงและใช้เกมหรือฟอรัมเกมใด ๆ

  2.3. นอกจากนี้ คุณต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎทั้งหมดของแพลตฟอร์มภายนอกที่บังคับใช้กับแหล่งข้อมูลหรือเกมที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎของเกมและบริการอื่น ๆ ของ Xbox การอนุญาตของ PlayStation™Network และกฎอื่น ๆ ของ Sony กฎ Appstore และ Game Center ของ Apple และกฎของ Google Play (“ข้อกำหนดของบุคคลภายนอก“) การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของบุคคลภายนอกจะถือเป็นการผิดสัญญาในสาระสำคัญของข้อตกลงฯ นี้

  2.4. หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อตกลงฯ นี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณจะไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลใด ๆ หากคุณไม่ยอมรับกฎที่บังคับใช้กับเกมหรือฟอรัมเกม คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้เกมหรือฟอรัมนั้น ๆ

  3. การมีสิทธิ์

  3.1 คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีเพื่อใช้แหล่งข้อมูล หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรือคุณไม่ยอมรับข้อตกลงฯ นี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูล จากการยอมรับข้อตกลงฯ นี้ คุณอธิบายและรับรองต่อเราว่า (1) คุณมีอายุอย่างน้อยสิบสามปี และ (2) การลงทะเบียนและการใช้แหล่งข้อมูลของคุณสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

  3.2 คุณตกลงว่าจะไม่จงใจอนุญาตให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออายุขั้นต่ำอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งแตกต่างไปตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น ใช้หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูล

  3.3 เพื่อเสริมจากส่วนข้างต้น หากคุณเป็นปัจเจกบุคคล คุณอธิบายและรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยตามอายุขั้นต่ำซึ่งกำหนดโดยประเทศที่พำนักอาศัยที่จะได้รับพิจารณาว่าเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย และจะเข้าสู่ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงฯ นี้ ในกรณีที่คุณอายุต่ำกว่าอายุดังกล่าว คุณยืนยันว่าคุณได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและให้ยอมรับข้อตกลงฯ นี้

  4. การแก้ไขอตกลงฯ นี้และกฎ

  4.1 ในบางครั้งเราอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงฯ นี้ตามดุลยพินิจของเรา เช่น เพื่อสะท้อนผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในข้อตกลงฯ นี้ เราจะพยายามแจ้งคุณตามความเหมาะสม และเราจะขอความยินยอมจากคุณเมื่อมีการกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจแจ้งให้ทราบผ่านป๊อปอัปหรือแบนเนอร์ภายในแหล่งข้อมูล โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ใด ๆ ที่คุณอาจใช้ลงทะเบียนสำหรับบัญชี หรือผ่านวิธีอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในข้อตกลงฯ นี้จะมีผลบังคับใช้ก่อน (ก) ประกาศจริง หรือ (ข) สามสิบ (30) วันนับจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่สาระสำคัญในข้อตกลงฯ นี้ซึ่งจะไม่ลดสิทธิของคุณ เราจะประกาศข้อตกลงฯ ฉบับใหม่และข้อตกลงฯ ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ คุณสามารถดูข้อตกลงฯ ฉบับล่าสุดได้เสมอในเว็บไซต์ ดังนั้นขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในข้อตกลงฯ นี้แต่ละครั้งที่ใช้แหล่งข้อมูล หากคุณใช้แหล่งข้อมูลต่อไปหลังข้อตกลงฯ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงฉบับฯ ใหม่ (นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่คุณต้องให้การยินยอม) ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฯ นี้จะได้รับการแก้ไขโดยสอดคล้องกับข้อตกลงฯ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะเกิดข้อพิพาท ส่วนนี้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎที่ระบุในส่วนที่ 4.2

  4.2 นอกจากนี้ ในบางครั้งเราอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนกฎของฟอรัมตามดุลยพินิจ เช่น เพื่อรับประกันว่าฟอรัมเกมจะใช้งานได้อย่างราบรื่น และเพื่อสะท้อนความต้องการของชุมชนผู้ใช้งานในฟอรัมเกม เป็นต้น คุณสามารถดูกฎฉบับล่าสุดได้เสมอในเว็บไซต์ กฎฉบับใหม่ใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศในเว็บไซต์ หากคุณใช้เกมหรือฟอรัมเกมต่อไปหลังกฎที่บังคับใช้ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณยอมรับกฎที่แก้ไข

  5. บัญชี Wargaming ของคุณ

  5.1 การสร้างบัญชี

  5.1.1. คุณต้องสร้างบัญชี Wargaming เพื่อใช้แหล่งข้อมูล บัญชี Wargaming คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้แหล่งข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงการการพิสูจน์ตัวตน (การอนุญาต) การเข้าถึงการตั้งค่า สถิติ และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งการใช้สิทธิ์เพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม (“บัญชี“)

  5.1.2. คุณต้องมีอีเมลและจำเป็นต้องระบุข้อมูลบางประการเพื่อสร้างบัญชี (รายละเอียดของข้อมูลที่เราอาจขอให้ระบุ กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) คุณตกลงที่จะระบุข้อมูลทั้งหมดตามความจริงและถูกต้อง เพื่อให้เรามีรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณ คุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเสมอ

  5.1.3. ขณะสร้างบัญชี คุณจำเป็นต้องระบุ “ชื่อผู้ใช้” และ/หรือ “ตัวละคร” ด้วยเพื่อเป็นตัวแทนของคุณโดยเกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล ชื่อผู้ใช้และตัวละครเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณและถ่ายโอนไม่ได้ (หมายความว่าจะถ่ายโอนให้ผู้อื่นไม่ได้) คุณไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้หรือตัวละครซึ่งบุคคลอื่นใช้อยู่แล้ว ในทำนองเดียวกัน คุณไม่สามารถเลือกชื่อผู้ใช้หรือตัวละครที่มีลักษณะหยาบคาย น่ารังเกียจ ล้อเลียนบุคคลภายนอกใด ๆ ฝ่าฝืนกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือละเมิดข้อตกลงฯ นี้หรือกฎอื่นใด หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัญชี กรุณาติดต่อเราที่ https://asia.wargaming.net/support/

  5.1.4. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องไปที่เว็บไซต์นี้ และเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Microsoft Xbox Live ID ของคุณ เพื่อใช้แหล่งข้อมูลสำหรับเกม Xbox 360 หรือ Xbox One บัญชีจะสร้างขึ้นอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Microsoft Xbox Live ID ของคุณ (อีเมลและชื่อเล่น (เกมเมอร์แท็ก))

  5.1.5. คุณต้องมีบัญชี PlayStation™Network เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับเกมของ PlayStation™Network

  5.1.6. ในบางกรณี รวมถึงบางเกมของ iOS และ Android คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ผ่านระบบภายนอกบางระบบอีกด้วย หากได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในเกม

  5.1.7. นอกจากนี้ อาจมี “บัญชีสาธิต” ในบางเกม หากได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Wargaming ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแยกกัน การอนุญาตให้เข้าเล่นเกมจะดำเนินการผ่านอุปกรณ์ทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ) ที่คุณใช้

  5.1.8. อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเปิดบัญชีมาตรฐานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้างต้น หากมีการใช้ “บัญชีสาธิต” เราจะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาความคืบหน้าในเกม การรับรองความพร้อมของไอเท็มและคุณสมบัติเพิ่มเติมของเกม หรือรักษาความปลอดภัยของเงินตราหรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ ในบัญชี กรณีที่บัญชีและทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดอาจสูญหายโดยสิ้นเชิง รวมถึงการสูญหายของอุปกรณ์ทางเทคนิค การสูญหายของรหัสผ่าน หรือการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ (“การเจลเบรก”) หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

  5.2 ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน

  5.2.1 คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ คุณจะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน คำถามลับ หรือคำตอบสำหรับคำถามลับของคุณให้กับใครก็ตาม ซึ่งรวมถึงเพื่อน เครือญาติ บิดามารดา บุตร คู่สมรส เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในกลุ่ม และผู้นำกลุ่ม ในกรณีที่มีการเปิดเผย จะบังคับใช้ข้อ 5.2.2

  5.2.2 คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีของคุณ และต่อการละเมิดข้อตกลงฯ นี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณแก่ผู้อื่น การใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึง การใช้งาน การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่รับอนุญาต

  5.2.3 ห้ามให้มีการขาย ซื้อ ให้เช่า เช่า แลกเปลี่ยน แสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่นใดจากบัญชี

  5.3 ความปลอดภัยของบัญชีของคุณ

  5.3.1 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาความปลอดภัยของบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ จากการเข้าถึงของบุคคลภายนอก โปรดแจ้งเราโดยทันทีที่ https://asia.wargaming.net/support/ หากคุณทราบเกี่ยวกับ

  5.3.1.1 การใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ หรือ

  5.3.1.2 เครื่องมือการเจาะข้อมูลใด ๆ ที่นำมาใช้ หรืออาจนำมาใช้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

  5.3.2 เราอาจใช้กระบวนการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารบางประการ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องและป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะใช้กระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การถ่ายโอนที่ดำเนินการในหรือผ่านอินเทอร์เน็ต และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเรา หรือของบุคคลภายนอกที่เราใช้ อาจไม่สามารถต่อต้านการโจมตีบางอย่าง เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ นอกจากนี้ การส่งข้อมูลทางอีเมลจะไม่ได้รับการป้องกันโดยการเข้ารหัส และเสี่ยงต่อการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก รวมถึงเนื่องจากการสกัดกั้นระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

  5.4 กรรมสิทธิ์ของบัญชีของคุณ แม้มีข้อขัดแย้งในที่นี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินใด ๆ ต่อบัญชีของคุณ และสิทธิทั้งหมดในและต่อบัญชีของคุณเป็นของและเป็นเจ้าของตลอดไปโดย และทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อ Wargaming คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมอีกว่า คุณไม่มีการอ้างสิทธิ์ สิทธิ สิทธิ์การเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการครอบครองทรัพย์สินใด ๆ ในคุณสมบัติเพิ่มเติม (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ที่คุณเปิดเผยหรือรวบรวมมาได้ โดยไม่คำนึงถึงค่าตอบแทนที่เสนอหรือชำระเพื่อแลกกับคุณสมบัติเพิ่มเติมนั้น ๆ นอกจากนี้ Wargaming จะไม่รับผิดชอบต่อการทำลาย การลบ การเปลี่ยนแปลง ความบกพร่อง การเจาะข้อมูลไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาของเกมหรือคุณสมบัติเพิ่มเติม รวมถึงการลบเนื้อหาของเกมหรือคุณสมบัติเพิ่มเติมเมื่อบัญชีของคุณยุติหรือครบกำหนด

  6. แหล่งข้อมูลและการอนุญาตเนื้อหา

  6.1 ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ถ้อยคำ โพสต์ในฟอรัม โพสต์ในการสนทนาออนไลน์ โปรไฟล์ วิดเจ็ต ข้อความ ลิงก์ อีเมล ดนตรี เสียง กราฟิก ภาพ วิดีโอ ข้อมูล และองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของแหล่งข้อมูล ตลอดจนการออกแบบและรูปลักษณ์ของเว็บไซต์และเกม (เรียกรวมว่า “เนื้อหา“) ที่ให้บริการโดย Wargaming ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการครอบครองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้

  6.2 โดยระหว่างคุณและ Wargaming ทาง Wargaming และผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของเนื้อหาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของเนื้อหา คุณไม่สามารถนำเนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลไปใช้ ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Wargaming Wargaming และผู้ออกใบอนุญาตสงวนสิทธิ์ในและต่อเนื้อหารวมถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฯ นี้ ห้ามใช้เนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

  6.3 Wargaming ให้สิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ ถ่ายโอนไม่ได้ และจำกัดแก่คุณ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้แหล่งข้อมูลของคุณ ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ เว้นแต่และตามขอบเขตที่เราให้อนุญาตคุณอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร คุณต้องไม่

  6.3.1 คัดลอกหรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากแหล่งข้อมูล (ยกเว้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานอย่างถูกต้อง หรือการดำเนินการของแหล่งข้อมูลนั้น ๆ)

  6.3.2 ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงหรือนำเสนอต่อสาธารณชน ให้เช่าซื้อ ขาย โอนย้าย ถ่ายโอน ตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก สร้างผลงานรองจากผลงานหลัก ให้เช่า อนุญาตช่วง เผยแพร่ ถอดรหัส รวบรวมรหัส หรือทำการทางวิศวกรรมย้อนกลับ หรือกระทำการอื่นใดซึ่งทำให้การใช้งานเนื้อหาเป็นไปอย่างไม่ได้รับอนุญาต

  6.3.3 นำเนื้อหาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ (เช่น เพื่อผลกำไร)

  6.3.4 เก็บเกี่ยวข้อมูลใด ๆ จากแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา

  6.3.5 ทำการทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือดัดแปลงแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา

  6.3.6 แทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของหรือมาตรการความปลอดภัยใด ๆ ที่ใช้โดยแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา

  6.3.7 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก

  6.3.8 ใช้แหล่งข้อมูลหรือเนื้อหาในลักษณะที่บอกเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินขอบเขตของการอนุญาตโดยจำกัดที่คุณได้รับ หรือ

  6.3.9 ลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือป้ายแสดงสิทธิการครอบครองอื่น ๆ ที่ประทับตราลงในเนื้อหา

  6.4 Wargaming ให้คุณใช้เนื้อหาได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  6.4.1 เราสามารถให้คุณใช้งานเนื้อหาได้หากการเข้าถึงเนื้อหาถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

  6.4.2 คุณจะได้รับเนื้อหาจากเราเพียงผู้เดียว (หรือจากบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เราได้อนุญาตเพื่อการนี้) และคุณต้องไม่รับเนื้อหาจากบุคคลอื่นใดหรือพยายามกระทำการดังกล่าว

  6.4.3 เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของคุณในการรับเนื้อหา รวมถึงสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือปิดกั้นคำขอเพื่อรับเนื้อหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  6.4.4 เราไม่รับประกันว่าจะสามารถให้บริการแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหาได้ตลอดเวลา ในทุกประเทศ และ/หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือในเวลาที่กำหนด หรือว่าเราจะให้บริการเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง (เว้นแต่เราจะแถลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูล)

  6.4.5 เมื่อคุณไถ่ถอนหรือเปิดใช้เนื้อหาแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุณสมบัติเพิ่มเติม จะไม่สามารถส่งคืน แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินเพื่อเนื้อหา เงินสด สินค้า หรือบริการอื่น ๆ

  6.4.6 เราอาจเปลี่ยน แทนที่ ลบการเข้าถึงหรือปรับปรุงเนื้อหาได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจ

  6.4.7 เราอาจเฝ้าระวังการใช้แหล่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลากหลาย รวมถึงการป้องกันการโกงและการเจาะข้อมูล การลดพฤติกรรมผู้เล่นที่ไม่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งข้อมูล

  7. ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงิน

  7.1 คุณไม่ต้องจ่ายค่าบริการการลงทะเบียนหรือค่าสมาชิกใด ๆ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ดี บางส่วนหรือส่วนใด ๆ ของแหล่งข้อมูลอาจต้องมีการชำระค่าบริการ หากคุณตัดสินใจซื้อหรือสมัครแหล่งข้อมูลนั้น ๆ คุณต้องมั่นใจว่า

  7.1.1 คุณมีอายุ 13 ปีหรือมากกว่า

  7.1.2 คุณเป็นผู้ถือบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว สำหรับบัญชีซึ่งคุณใช้สมัครกับแหล่งข้อมูล

  7.1.3 คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตเฉพาะ หรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับอื่น ๆ

  7.1.4 ข้อมูลทุกอย่างที่คุณส่งขณะซื้อเป็นความจริงและถูกต้อง และ

  7.1.5 คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าบริการการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำ เว้นแต่และจนกระทั่งคุณยกเลิกบัญชีหรือการสมัครสมาชิกเฉพาะใด ๆ ของแหล่งข้อมูล โดยสอดคล้องกับข้อตกลงฯ นี้

  7.2 ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณชำระล่วงหน้าได้และคืนเงินไม่ได้ ในบางครั้ง เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินที่เสนอภายในแหล่งข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในส่วนที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  7.3 ราคาเบ็ดเสร็จของการซื้อและ/หรือการสมัครสมาชิกอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก คลิกที่ปุ่มสำหรับวิธีการชำระเงินที่เลือกเพื่อดูราคาเบ็ดเสร็จ โปรดดูค่าบริการและค่าธรรมเนียมของการแลกเปลี่ยนเงินตรา ในกรณีที่เงินตราซึ่งใช้ชำระเงินแตกต่างจากเงินตราของวิธีการชำระเงินที่เลือก

  7.4 ราคาสำหรับการซื้อแหล่งข้อมูลเผยแพร่ในส่วนที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Wargaming สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูล การซื้อจะถือว่าคุณแสดงความยินยอมกับราคานั้น การเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับการสมัครสมาชิก จะมีผลในตอนเริ่มต้นของช่วงเวลาการเป็นสมาชิกครั้งถัดไปหลังจากวันที่ราคาเปลี่ยนแปลง ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต การใช้แหล่งข้อมูลต่อไปหลังการเปลี่ยนแปลงราคามีผลจะถือว่าคุณยอมรับราคาใหม่ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธโดยยกเลิกการสมัครสมาชิกของบริการนั้น ๆ ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล ดังนั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน

  7.5 เราพยายามสุดความสามารถเพื่ออธิบายบริการ แหล่งข้อมูล และราคาใด ๆ ของเราให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เราเป็นมนุษย์ ดังนั้นเราไม่รับประกันว่าข้อมูลจำเพาะ การกำหนดราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ในแหล่งข้อมูลจะครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือไม่มีข้อผิดพลาด ในกรณีมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการกำหนดราคาหรือข้อมูลจำเพาะ Wargaming มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อหรือการสมัครสมาชิกใด ๆ ตามดุลยพินิจ หากเราเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณหรือบัญชีอื่นก่อนการยกเลิก เราจะคืนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ หากคุณใช้การซื้อนั้นแล้วหรือการสมัครสมาชิกสิ้นสุดแล้ว Wargaming สงวนสิทธิ์ปิดกั้นการเข้าถึงบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะคืนเงินเท่ากับราคาเต็มของแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกัน หากการสมัครสมาชิกหรือบริการที่คุณซื้อจาก Wargaming ไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ การเยียวยาเพียงอย่างเดียวคือยกเลิกการซื้อและรับเงินคืนตามจำนวนราคาที่ซื้อ

  7.6 โปรดจำว่าบัญชีของคุณมีลักษณะเป็นส่วนตัวและไม่สามารถโอนถ่ายหรือขายให้กับผู้ใช้คนอื่นใด

  7.7 หากคุณเล่นเกมของเราในแพลตฟอร์มภายนอก เช่น Xbox ของ Microsoft, ระบบความบันเทิงทางคอมพิวเตอร์ PlayStation®4, iOS ของ Apple หรือ Android ของ Google คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่แพลตฟอร์มภายนอกนั้น ๆ กำหนดเช่นกัน ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินในเกมดังกล่าวขึ้นอยู่กับกฎของแพลตฟอร์มนั้น ๆ Wargaming ปฏิเสธการรับผิดชอบใด ๆ ต่อลักษณะการดำเนินการของแพลตฟอร์มดังกล่าว

  7.8. ถ้าธนาคารของคุณมีการเสนอบริการปรับบัญชีอัตโนมัติ (ตัวปรับบัญชี Visa ตัวปรับค่าใช้จ่าย Mastercard อัตโนมัติ หรือลักษณะเดียวกัน) บริการเหล่านี้อาจจะทำการปรับรายละเอียดบัตรทำการจ่ายของคุณในระบบสอบถามของเราโดยอัตโนมัติแม้ทางคุณจะไม่ได้ดำเนินการใดๆก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลบัตรของคุณถูกปรับโดยอัตโนมัติ โปรดติดต่อธนาคารที่ให้บริการของคุณ

  8. คุณสมบัติเพิ่มเติม

  8.1 คุณสมบัติเพิ่มเติม แหล่งข้อมูลอาจอนุญาตให้คุณได้รับหรือสะสมสิทธิ์ต่อเนื้อหา คุณสมบัติ และการใช้งานเสมือนเพิ่มเติมบางประการของเกม (รวมถึงสิทธิ์ต่อสินทรัพย์และคะแนนในเกม) ซึ่งให้บริการโดย Wargaming (“คุณสมบัติเพิ่มเติม”) ที่คุณได้รับการอนุญาตให้ใช้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงฯ นี้ คุณสมบัติเพิ่มเติมประกอบด้วยสิทธิที่จำกัด ถ่ายโอนไม่ได้ เพิกถอนได้ เพื่อใช้คุณสมบัติของแหล่งข้อมูลเมื่อ ตามที่ และหากได้รับอนุญาตโดย Wargaming และกำหนดโดยและได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฯ นี้แต่เพียงอย่างเดียว ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ คุณสมบัติเพิ่มเติมอาจแลกเป็นการเข้าถึงคุณสมบัติที่อัปเกรดแล้ว อาจแลกเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือใช้โดยเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ให้บริการโดย Wargaming ผ่านแหล่งข้อมูล คุณสมบัติเพิ่มเติมไม่ใช่เงินตราในโลกจริง ไม่มีมูลค่าเงินตราใด ๆ และไม่สามารถใช้ แลกเปลี่ยน หรือไถ่ถอน ยกเว้นดังระบุไว้ในข้อตกลงฯ นี้ และถ่ายโอนไม่ได้ในทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณสมบัติเพิ่มเติมไม่สามารถไถ่ถอนหรือขอคืนเป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าเงินตราใด ๆ จาก Wargaming หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ทุกเมื่อ ตามที่ระบุ อย่างไรก็ตาม หากและจนถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมได้รับการพิจารณาจากกฎหมายที่บังคับใช้ ให้บัญญัติขึ้นเป็นเงินตราหรือทรัพย์สินในโลกจริง เมื่อนั้นจะเป็นทรัพย์สินของ Wargaming

  8.2 การได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสะสมคุณสมบัติเพิ่มเติมได้หลายวิธี Wargaming อาจแจกจ่ายหรือมอบการเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม เพื่อแลกกับการดำเนินการบางประการ (ทั้งโดยตรงภายในแหล่งข้อมูล หรือโดยสอดคล้องกับบริการภายนอก) กับค่าบริการ หรือปราศจากค่าบริการหรือการดำเนินการที่จำเป็นใด ๆ ตามดุลยพินิจ Wargaming อาจเรียกเก็บค่าบริการสำหรับสิทธิในการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณยินยอมว่าคุณไม่ได้ “เป็นเจ้าของ” คุณสมบัติเพิ่มเติม และ Wargaming มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะจัดการ วางระเบียบ ควบคุม เปลี่ยนแปลง และ/หรือกำจัดคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าวตามดุลยพินิจ ไม่ว่าในกรณีทั่วไปหรือกรณีเฉพาะ และ Wargaming จะไม่รับผิดต่อคุณโดยอิงจากการใช้สิทธิ์ดังกล่าว Wargaming อนุญาตให้คุณสะสมและจัดการคุณสมบัติเพิ่มเติม และอาจใช้คำศัพท์ เช่น “ซื้อ” หรือ “ขาย” เพื่อสื่อถึงการมอบหรือถ่ายโอนสิทธิ์เพื่อให้ใช้แหล่งข้อมูล การใช้คำศัพท์ เช่น “ซื้อ” หรือ “ขาย” ไม่ได้บ่งบอกถึงสิทธิความเป็นเจ้าของ จำนวนการซื้อทั้งหมดอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มค่าบริการ (หากมี) ที่ใช้กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก และเพื่อการชำระภาษีตามข้อบังคับ (หากมี) ที่กฎหมายกำหนด หากมีการปรับเปลี่ยน จำนวนการซื้อทั้งหมดจะได้รับการคำนวณใหม่อัตโนมัติ และแสดงก่อนคุณยืนยันการซื้อ ตามที่ระบุ อย่างไรก็ดี ซึ่งการใช้งานดังกล่าวรองรับโดยวิธีการชำระเงินที่เลือก หากคุณชำระเงินด้วยเงินตราอื่นนอกเหนือจากเงินตราของจำนวนการซื้อที่แสดงในเว็บไซต์ อัตราการแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก

  8.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม กฎต่อไปนี้ใช้กับคุณสมบัติเพิ่มเติม โดยไม่จำกัดเพียงตามที่กล่าวข้างต้น

  8.3.1 คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถแลกเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ เท่านั้นตามที่ได้รับอนุญาตในแหล่งข้อมูล

  8.3.2 เมื่อซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้ว คุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านั้นคืนเงินและแลกเปลี่ยนไม่ได้ (ไม่ว่าคุณจะใช้หรือไม่)

  8.3.3 ไม่สามารถขายหรือถ่ายโอนคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ผู้ใด แต่ซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ผู้ใช้คนอื่นของเกมได้ผ่านร้านของขวัญที่ใช้ได้กับเกมนั้น ๆ

  8.3.4 ไม่สามารถแลกคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นเงิน หรือสินค้าหรือบริการใด ๆ (ยกเว้นคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่อนุญาตในแหล่งข้อมูล)

  8.3.5 คุณต้องทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน และการระบุรายละเอียดส่วนบุคคลและรายละเอียดทางการเงิน (รายละเอียดที่คุณแสดงต้องครบถ้วนและถูกต้อง)

  8.3.6 จำนวนเงินที่จะชำระสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม (รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอากรอื่น ๆ ที่บังคับใช้) จะกำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูล (แล้วเเต่กรณี) แต่เราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาของคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจ

  8.3.7 เราไม่ให้คำมั่นสัญญาว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมจะพร้อมใช้เมื่อใดและอย่างไร และปรับปรุงหรือเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ

  8.3.8 หากคุณได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือรางวัลความสำเร็จ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในราคาที่ต่ำกว่า หรือโดยไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการปกติเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น (เช่น ได้รับแต้มประสบการณ์โดยไม่ได้เล่นเกม) (1) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดทางเทคนิค (จุดบกพร่อง) คุณต้องรายงานเรื่องดังกล่าวไปยัง Wargaming โดยทันที หรือ (2) อันเนื่องมาจากการแฮก หรือการหลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ คุณต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อ Wargaming โดยทันที รวมถึงชำระค่าใช้จ่ายสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านั้นในส่วนที่ได้ใช้งานไปแล้วด้วย ในทุกกรณีดังกล่าว Wargaming อาจลบคุณสมบัติเพิ่มเติมและรางวัลความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด และหากคุณได้ใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้ว Wargaming อาจปิดกั้นการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณจนกว่าคุณจะคืนเงินเท่ากับราคาของคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าวเต็มจำนวน

  8.3.9 คุณจะได้รับเนื้อหาจากเราเพียงผู้เดียว (หรือจากบุคคลที่เราได้อนุญาตเพื่อการนี้) หรือจากผู้ใช้เกมอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตผ่านการใช้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในเกมโดย Wargaming อย่างชัดแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว (เช่น ของขวัญผ่านร้านของขวัญที่ใช้ในเกมนั้น) และคุณจะต้องไม่รับคุณสมบัติเพิ่มเติมจากบุคคลอื่นใด หรือด้วยวิธีใด หรือพยายามกระทำการดังกล่าว และ

  8.3.10 เราอาจจำกัดหรือปิดกั้นคำขอเพื่อรับคุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  8.4 การซื้อไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่คุณซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก Wargaming เราจะถ่ายโอนคุณสมบัติเพิ่มเติมไปถึงคุณก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการชำระเงินแล้ว และคุณเริ่มใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมได้ทันทีที่ขั้นตอนการซื้อเสร็จสิ้น ดังนั้น คุณไม่มีสิทธิ์ยกเลิกธุรกรรมเพื่อซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมใด ๆ หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อและมีสิทธิ์ดาวน์โหลดคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้ว

  8.5 ข้อจำกัด คุณตกลงและรับทราบว่า Wargaming อาจปฏิเสธหรือกำหนดการจำกัดหรือข้อจำกัดในการซื้อ การออก หรือการไถ่ถอนคุณสมบัติเพิ่มเติม เฉพาะรายหรือตามปริมาณทั่วไปทุกเมื่อและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม Wargaming อาจหยุด ระงับ หยุดยั้ง หรือย้อนกลับการทำธุรกรรมคุณสมบัติเพิ่มเติมใด ๆ (ไม่ว่าจะเสนอมาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือผ่านพ้นไปแล้ว) ในกรณีที่มีหรือสงสัยว่ามีการโกง การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ หรือการขัดขวางโดยเจตนา หรือแทรกแซงแหล่งข้อมูลหรือบริการในเครือหรือบริการภายนอก

  8.6 ของขวัญ กฎต่อไปนี้บังคับใช้กับของขวัญที่ดำเนินการผ่านร้านพรีเมี่ยม

  8.6.1 ตามข้อตกลงฯ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ของขวัญมีเฉพาะใน World of Tanks, World of Warships และในเกมอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้ กรุณาตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

  8.6.2 โปรดทราบว่าส่งของขวัญได้ในเซิร์ฟเวอร์เกมในภูมิภาคเดียวกันเท่านั้น เช่น ของขวัญจากบัญชีในเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเหนือ ส่งให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ยุโรปไม่ได้

  8.6.3 ผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังส่งของขวัญแล้ว การรับของขวัญ ผู้รับต้องไปที่หน้าของขวัญของฉัน ในร้านพรีเมี่ยม และยอมรับของขวัญนั้น

  8.6.4 ผู้รับสามารถรับหรือปฏิเสธของขวัญ ผู้รับมีเวลายอมรับของขวัญ 30 วัน (นอกจากจะมีการระบุช่วงเวลาสำหรับการรับของขวัญหรือร่วมอีเวนท์ในเกม) หากไม่มีการยอมรับของขวัญภายในช่วงเวลานี้ ผู้ส่งจะได้รับของขวัญนั้นการชดเชยที่มีมูลค่าเท่ากับราคาของขวัญ ณ เวลาที่ซื้อไปยังบัญชีโดยอัตโนมัติ

  8.6.5 ผู้ส่งจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังผู้รับยอมรับหรือปฏิเสธของขวัญ

  8.6.6 หากผู้รับของขวัญมียานพาหนะที่รวมอยู่ในของขวัญนั้นแล้ว ทองตามมูลค่าเต็มจำนวนของยานพาหนะนั้นตามเวลาที่ซื้อในร้านพรีเมี่ยมจะชดเชยให้ผู้รับโดยอัตโนมัติ ยานพาหนะจะไม่ถ่ายโอนไปยังบัญชีของผู้รับ

  8.6.7 ยานพาหนะใด ๆ ที่ส่งในรูปแบบของขวัญ จะถ่ายโอนไปร่วมกับสล็อตโรงรถที่สอดคล้องกัน

  8.6.8 หากผู้ส่งของขวัญยกเลิกการชำระเงินหรือไม่ชำระเงินหลังผู้รับยอมรับของขวัญแล้ว ทั้งสองบัญชีจะถูกระงับจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย กรุณาอย่ายอมรับของขวัญจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

  9. เว็บไซต์ของแฟนคลับ

  9.1 ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แฟนคลับที่คุณอาจสร้างหรือดำเนินการโดยเกี่ยวกับเกมหรือแหล่งข้อมูลของเรา (เรียกรวมว่า “เว็บไซต์แฟนคลับต่าง ๆ” และเรียกแยกว่า “เว็บไซต์แฟนคลับ“)

  9.2 ในบางเว็บไซต์ของเรา กำหนดอย่างชัดแจ้งให้เนื้อหาบางประการ เช่น ภาพ กราฟิก หรืออาร์ตเวิร์คและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับเกมของ Wargaming เป็นเนื้อหา “สำหรับการใช้ในเว็บไซต์แฟนคลับ” ในข้อตกลงฯ นี้ เราเรียกเนื้อหาที่กำหนดโดยเฉพาะนี้ว่า “เนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ

  9.3 Wargaming ให้สิทธิ์ซึ่งไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ เป็นส่วนตัว ถ่ายโอนไม่ได้ และจำกัดแก่คุณ เพื่อทำซ้ำและแสดงเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับในเว็บไซต์แฟนคลับต่าง ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ การอนุญาตนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้คุณปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่อไปนี้

  9.3.1 คุณรับทราบและตกลงว่า Wargaming ถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ รวมถึงผลงานรองใด ๆ และทั้งหมดดังกล่าว รวมทั้งมีสิทธิ์แก้ไข ลบ หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอื่นใด หรือเพิกถอนสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ ในเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับได้ทุกเมื่อ

  9.3.2 คุณตกลงให้รวมเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือประกาศสิทธิการครอบครองของ Wargaming เข้าไว้ด้วยเมื่อแสดงเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ หากเราขอให้คุณกระทำการดังกล่าว และในลักษณะที่เราขอให้คุณกระทำการดังกล่าว

  9.3.3 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้งานที่เราอาจให้คุณเป็นครั้งคราว

  9.3.4 คุณต้องไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่งชี้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ที่แสดงประกอบกับเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ รวมถึงในรูปแบบดิจิทัล และคุณต้องไม่คัดค้านความเป็นผู้ครอบครองของ Wargaming (หรือความเป็นผู้ครอบครองของบุคคลภายนอก) เกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ

  9.3.5 คุณจะต้องไม่ใช้หรือปรับใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันจนอาจสร้างความสับสนแก่เนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ

  9.3.6 เว็บไซต์แฟนคลับจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ดูถูกเหยียดหยาม ผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือที่สร้างความเสียหาย (หรืออาจสร้างความเสียหาย) ต่อชื่อเสียงของ Wargaming หรือเกมต่าง ๆ

  9.3.7 เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฯ นี้ คุณต้องไม่เช่า ให้เช่า ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง หรือแปลเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ หรือสร้างรุ่นปรับปรุงของ (รวมถึงและไม่จำกัดเพียงเรื่องแต่งหรือผลงานเชิงศิลป์) หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา

  9.3.8 คุณต้องไม่หา หรือพยายามหาประโยชน์ทางการค้าจากเว็บไซต์แฟนคลับ (รวมถึงขายการสมัครสมาชิกเว็บไซต์แฟนคลับ) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

  9.4 หากคุณไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอนุญาตเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์แฟนคลับ และปิดบัญชีของคุณด้วย

  9.5 เจตนาดีทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ รวมถึงจากการใช้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ที่ Wargaming เป็นเจ้าของ จะเป็นผลประโยชน์ต่อ Wargaming แต่เพียงผู้เดียว

  10. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

  10.1 ทั่วไป บริการบางอย่างอนุญาตให้คุณสร้างหรืออัปโหลดเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นเอง (ซึ่งเราอ้างอิงถึงในข้อตกลงฯ นี้ว่าเป็น “เนื้อหาสร้างโดยผู้ใช้” หรือ “UGC”) UGC รวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ อาทิ ตัวละครของบัญชี โพสต์ในฟอรัม โพสต์ในการสนทนาออนไลน์ การสนทนาออนไลน์แบบใช้เสียง คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องการโปรแกรมสนทนา เนื้อหาของโปรไฟล์ และเนื้อหาหรือวัสดุอื่นใดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อ ใน หรือผ่านแหล่งข้อมูล หากเราเชื่อว่าคุณใช้หรืออัปโหลด UGC โดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ Wargaming อาจลบ ปิดกั้น แก้ไข ย้าย หรือปิดการใช้งานกับ UGC นั้น ๆ ตามดุลยพินิจ หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ Wargaming ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิก UGC ของคุณเป็นการถาวร และกระทำตามขั้นตอนอื่นใดที่เราพิจารณาตามความเหมาะสม

  10.2 สิทธิ์ที่ให้กับ Wargaming การโพสต์หรือเผยแพร่ UGC ถือว่าคุณให้สิทธิ์และการอนุญาตสากล ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ (โดยได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง) แก่ Wargaming เพื่อเป็นแม่ข่าย จัดเก็บ ถ่ายโอน แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง และแจกจ่าย UGC ของคุณ ทั้งหมดหรือบางส่วน ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด ๆ (ซึ่งรู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้) การใช้ UGC ดังกล่าวของคุณโดย Wargaming ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

  10.3 สิทธิ์ที่ให้กับผู้ใช้อื่น การโพสต์และแบ่งปัน UGC ในแหล่งข้อมูลหรือกับผู้อื่นใดของแหล่งข้อมูล ถือว่าคุณให้สิทธิ์ไม่ผูกขาดแก่ผู้ใช้นั้นในที่นี้ เพื่อเข้าถึงและใช้ UGC ดังกล่าวตามที่ข้อตกลงฯ นี้อนุญาตและการใช้งานของแหล่งข้อมูล

  10.4 คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ UGC ของคุณและผลพวงที่เกิดจากการโพสต์หรือเผยแพร่ UGC การโพสต์หรือเผยแพร่ UGC ในหรือผ่านแหล่งข้อมูล ถือว่าคุณยืนยัน แสดงออก และรับรองว่า

  10.4.1 ส่วนใดก็ตามของ UGC ที่ประกอบด้วยหรือรวมสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา ระหว่างเราและคุณ เราเป็นเจ้าของ UGC ที่คุณสร้างซึ่งเป็นผลงานรองของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

  10.4.2 คุณเป็นผู้สร้างหรือเป็นเจ้าของสิทธิ์ใน UGC อื่นใดที่คุณสร้างขึ้นให้หรือผ่านแหล่งข้อมูล หรือสำหรับ UGC ใด ๆ ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ คุณได้แสดงการอนุญาตบุคคลภายนอกดังกล่าวให้อัปโหลด UGC นั้น ๆ ไปยังหรือผ่านแหล่งข้อมูล

  10.4.3 UGC ใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นใด หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อตกลงฯ นี้

  10.4.4 คุณยกเว้นและตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ หรือสิทธิที่ใกล้เคียงซึ่งคุณอาจมีใน UGC

  10.4.5 คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อ UGC แต่เพียงผู้เดียว และรับทราบว่า Wargaming ไม่ได้กลั่นกรอง UGC ใด ๆ ก่อน และไม่อนุมัติ เห็นชอบ หรือกลั่นกรอง UGC ใด ๆ ที่คุณและผู้ใช้อื่นอาจเป็นผู้สร้างให้แหล่งข้อมูล

  10.4.6 คุณต้องไม่เรียกร้องหรือเสนอแนะว่า UGC ได้รับการอนุมัติ เห็นชอบ หรือสนับสนุนโดยเรา หรือเกี่ยวข้องกับเรา และ

  10.4.7 การใช้แหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา รวมถึง UGC ที่คุณอัปโหลดสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด และการแสดงตัวละครของคุณไม่เป็นอันตราย ก้าวร้าว หมิ่นประมาท มีความเกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง ลามก รุนแรง ข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด ไม่เป็นความจริง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ผิดกฎหมาย หรือมีแนวโน้มจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือสร้างความอับอายแก่ Wargaming หรือบริษัทในเครือ

  10.5 ผู้ใช้แหล่งข้อมูลสร้าง ดาวน์โหลด และใช้ UGC โดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการแก้ไขหรือควบคุม UGC ที่คุณหรือผู้ใช้คนอื่นโพสต์หรือเผยแพร่ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อ UGC ไม่ว่าในทางใด อย่างไรก็ตาม Wargaming อาจกลั่นกรอง ลบ แก้ไข หรือปิดกั้น UGC ใด ๆ ตามการตัดสินของเราที่เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงฯ นี้หรือที่ต้องคัดค้านอื่นใดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณเข้าใจว่าเมื่อใช้แหล่งข้อมูล คุณจะพบกับ UGC จากหลายแหล่งข้อมูล และรับทราบว่า UGC อาจไม่ถูกต้อง ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือต้องคัดค้าน คุณตกลงยกเว้นและดำเนินการยกเว้นไว้ในที่นี้ สิทธิหรือการเยียวยาซึ่งชอบด้วยกฎหมายหรือชอบธรรมที่คุณมีหรืออาจมีต่อ Wargaming โดยเกี่ยวข้องกับ UGC เราปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับ UGC อย่างชัดแจ้ง หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้หรือเจ้าของเนื้อหาว่า UGC ได้รับการกล่าวหาว่าไม่สอดคล้องกับข้อตกลงฯ นี้ เราอาจดำเนินการสืบสวนข้อกล่าวหาตามดุลยพินิจ ว่าจะลบ UGC นั้นหรือไม่ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์กระทำการได้ทุกเมื่อและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อความชัดเจน Wargaming ไม่อนุญาตกิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในแหล่งข้อมูล

  10.6 โปรดดูที่ นโยบายเนื้อหาของผู้เล่น ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้ ซึ่งคุณอาจกระทำได้

  11. ข้อเสนอแนะและการส่งผลงานจากผู้ใช้

  11.1 เรายินดีที่จะรับฟังผู้ใช้และข้อเสนอแนะของพวกเขาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของเราเสมอ อย่างไรก็ดี นโยบายที่มีมานานของบริษัทเราไม่อนุญาตให้ยอมรับหรือรับพิจารณาแนวคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ หรือวัสดุใด ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ร้องขอไว้โดยเฉพาะ นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรณีที่โครงการซึ่งเราพัฒนาอาจดูเหมือนว่าคล้ายกับงานของผู้อื่น ดังนั้น เป็นสิ่งน่าเสียดาย แต่เราต้องขอให้คุณอย่าส่งข้อเสนอแนะที่เป็นงานสร้างสรรค์ต้นฉบับ รวมถึงแนวคิด บันทึกย่อ รูปวาด คอนเซ็ปต์ หรือข้อมูลอื่นใด อาทิ แนวคิดเกี่ยวกับเกม หรืออาร์ตเวิร์ค (“การส่งผลงาน“)

  11.2 ผลงานใด ๆ และทั้งหมดที่คุณส่งมาถึงเรา ไม่ว่าจะเป็นตามที่เราร้องขอหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่คุณส่งมาจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของเราตั้งแต่เวลาที่สิ่งนั้น ๆ อัปโหลดเสร็จหรือส่งมาถึงเรา

  11.3 ดังนั้น คุณมอบสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดแก่ Wargaming (รวมถึงการมอบสิทธิในอนาคตด้วย) ในที่นี้ เมื่อส่งผลงานถึงเรา โดยที่คุณเป็นเจ้าของผลงานนั้น หากการมอบสิทธิ์ไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงว่า Wargaming จะมีสิทธิสากล ตลอดกาล เพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าสิทธิ เพื่อเป็นแม่ข่าย จัดเก็บ ใช้ แสดง ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับ แก้ไข รวมกับวัสดุอื่น ๆ เผยแพร่ แจกจ่าย สร้างผลงานรองจาก ส่งเสริม จัดแสดง ออกอากาศ ขายข่าว ใช้สิทธิช่วง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะช่องทาง แพลตฟอร์ม และตัวแทนจำหน่ายสื่อของบุคคลภายนอก) ปฏิบัติต่อสาธารณชน แสดงต่อสาธารณชน และใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือมอบสิทธิ์ให้บุคคลภายนอกเพื่อทำกระทำการดังกล่าวข้างต้น สัดส่วนทั้งหมดหรือบางส่วนของการส่งผลงานของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ในหรือผ่านตัวกลางหรือคนกลางที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้ และด้วยเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้ และเพื่อโฆษณา ทำการตลาด และส่งเสริมแบบเดียวกัน คุณให้สิทธิเพิ่มเติมแก่เราซึ่งเพิกถอนไม่ได้ แต่ไม่ใช่สัญญาผูกมัด ให้ใช้ชื่อของคุณโดยเกี่ยวข้องกับการส่งผลงาน นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์การอนุมัติใด ๆ สำหรับการใช้สิทธิ์ที่เราได้รับในที่นี้ และตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมที่คุณอาจมีในการส่งผลงานของผู้ใช้ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คุณไม่เห็นด้วย คุณตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าจะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวในลักษณะแทรกแซงการใช้สิทธิ์ที่ได้รับใด ๆ ภายในขอบเขตที่สละสิทธิ์ไม่ได้ นอกจากนี้ คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิในลักษณะเดียวกันทั้งหมดที่คุณอาจมีในการส่งผลงานนั้น ๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้กำหนด

  11.4 คุณเข้าใจว่าคุณจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน ค่าตอบแทน หรือสินจ้างจากสิทธิ์ซึ่งได้รับในส่วนนี้ การที่เราได้รับผลงานที่ส่งเข้ามาไม่ได้หมายถึงการยอมรับความแปลกใหม่ ความสำคัญ หรือความคิดริเริ่มของผลงาน และนั่นไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ของเราต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เกี่ยวกับการส่งผลงานของคุณ คุณแสดงให้เห็นและรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ การอนุญาต ความยินยอม และการอนุมัติที่จำเป็น เพื่อมอบสิทธิ์แก่เราตามระบุไว้ในส่วนนี้

  12. กฎ

  12.1 กฎเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่เราคาดหวังจากคุณขณะใช้งานเกมหรือฟอรัมเกม โปรดทบทวนกฎอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานเกมหรือฟอรัม เราอาจใช้มาตรการทางวินัยที่เหมาะสม รวมถึงการยุติและลบบัญชี สำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

  12.1.1 การปลอมเป็นบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กร รวมถึงพนักงานของ Wargaming หรือสื่อสารในลักษณะที่ดูเป็นการสื่อสารจาก Wargaming

  12.1.2 โพสต์ข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับตนเองหรือผู้ใช้อื่นลงในเว็บไซต์หรือภายในเกม

  12.1.3 คุกคาม แอบตาม หรือข่มขู่ผู้ใช้คนอื่นในเกม

  12.1.4 ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปกปิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองอื่น ๆ ของ Wargaming ที่มีในเว็บไซต์ เกม และ/หรือแหล่งข้อมูล

  12.1.5 ส่งผ่านเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่น ๆ

  12.1.6 ส่งผ่านหรือสื่อสารเนื้อหาซึ่งตามดุลยพินิจของ Wargaming แต่เพียงผู้เดียวถือว่าก้าวร้าว รวมถึงภาษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มุ่งร้าย ข่มขู่ ล่วงละเมิด คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง เลือกปฏิบัติ หรือน่ารังเกียจอื่นใด หรือที่ก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

  12.1.7 ส่งผ่านหรืออำนวยความสะดวกในการส่งผ่านเนื้อหาที่มีไวรัส ข้อมูลเสียหาย ม้าโทรจัน บอต ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ หนอนอินเตอร์เน็ต ไทม์บอมบ์ ไวรัสลบข้อมูล หรือชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อ และ/หรือสร้างความเสียหายจริง แทรกแซงให้เกิดอันตรายกับ ลักลอบสกัดกั้นหรือขุด ขูดหรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

  12.1.8 ส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ในการสนทนาออนไลน์ โดยการรบกวนความลื่นไหลของการสนทนาด้วยการโพสต์ซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์

  12.1.9 เข้าร่วมในการกระทำซึ่งตามดุลยพินิจของ Wargaming แต่เพียงผู้เดียวถือว่าหลอกลวงผู้ใช้เกมคนอื่น รวมถึงโดยการหลอกให้เสียทรัพย์หรือวิศวกรรมสังคม

  12.1.10 ใช้โปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเจาะข้อมูล ใช้สูตรโกง เขียนสคริปต์ ใช้บอต ใช้โปรแกรมโกงเกม และโปรแกรมอัตโนมัติซึ่งโต้ตอบกับแหล่งข้อมูลในทางใด เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงโปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตที่สกัดกั้น เลียนแบบ หรือเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์และ Wargaming และโปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมโดยอ่านพื้นที่ความจำด้วยซอฟต์แวร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล

  12.1.11 พัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อดัดแปลงไคลเอนต์เกม และเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกม (Mod) เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Wargaming

  12.1.12 เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงพื้นที่ของเกมหรือเซิร์ฟเวอร์เกมที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

  12.1.13 เลือกชื่อผู้ใช้ที่บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับ Wargaming โดยไม่เป็นความจริง มีข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้ หรือที่ก้าวร้าว หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง เลือกปฏิบัติ หรือน่ารังเกียจอื่นใด ไม่อนุญาตให้คุณใช้การสะกดผิดหรือการสะกดแบบอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ในการเลือกชื่อผู้ใช้ Wargaming อาจเปลี่ยนแปลงชื่อซึ่งตามดุลยพินิจของ Wargaming แต่เพียงผู้เดียวถือว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจใช้มาตรการทางวินัยเพิ่มเติม รวมถึงการยุติบัญชีสำหรับการฝ่าฝืนที่เกิดซ้ำ ๆ

  12.1.14 เล่นโดยใช้บัญชีผู้อื่นเพื่อ “กระตุ้น” สถานะหรือระดับของบัญชีนั้น ๆ หรือ

  12.1.15 ดำเนินการ ชักชวน หรือช่วยเหลือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DDoS) ต่อแหล่งข้อมูลหรือผู้ใช้คนใด

  12.2 ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนกฎของฟอรัม เราอาจใช้มาตรการต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามดุลยพินิจของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  12.2.1 เราอาจจำกัดสถานะการเข้าถึงฟอรัมเกมของคุณ ให้เป็นแบบอ่านได้อย่างเดียวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

  12.2.2 เราอาจจำกัดสถานะการเข้าถึงฟอรัมเกมของคุณ ให้เป็นแบบอ่านได้อย่างเดียวเป็นระยะเวลานาน

  12.2.3 เราอาจจำกัดสถานะการเข้าถึงฟอรัมเกมของคุณ ให้เป็นแบบอ่านได้อย่างเดียวเป็นการถาวร และ/หรือ

  12.2.4 เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณตามระบุไว้ในส่วนที่ 13

  12.3 ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนกฎของเกม เราอาจใช้มาตรการต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามดุลยพินิจของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  12.3.1 เราอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงการใช้งานเกมบางอย่าง รวมถึงการใช้งาน “แชทเกม” ในเกม

  12.3.2 เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณตามระบุไว้ในส่วนที่ 13

  12.4 หากคุณพบผู้ใช้อื่นที่ละเมิดกฎใด ๆ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงฯ นี้ โปรดรายงานการกระทำดังกล่าวต่อ Wargaming ผ่านทางส่วน “ช่วยเหลือ” หรือ “รายงานการใช้งานในทางที่ผิด” ในเกมหรือฟอรัมเกมที่เกี่ยวข้อง (หากมี) หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ https://asia.wargaming.net/support/

  13. การพักและการยุติการใช้งาน บัญชี หรือแหล่งข้อมูล

  13.1 หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงฯ นี้ เราอาจใช้มาตรการต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามดุลยพินิจของเรา โดยขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  1. พักการใช้งานบัญชีของคุณเป็นระยะเวลาสั้น ๆ
  2. พักการใช้งานบัญชีของคุณเป็นระยะเวลานาน และ
  3. อาจยุติบัญชีของคุณ และ

  ในแต่ละกรณี ระดับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนจะพิจารณาโดย Wargaming เพียงผู้เดียว และคุณตกลงว่าจะไม่อุทธรณ์ต่อการตัดสินใจดังกล่าวของ Wargaming

  13.2 หากเราพักการใช้งานบัญชีของคุณ ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวนั้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้งานแหล่งข้อมูลใด ๆ หากเราปิดบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ และเราจะห้ามคุณเข้าถึงการใช้งานแหล่งข้อมูลของเราในอนาคตด้วย

  13.3 เราจะยุติบัญชีของคุณในกรณีที่ร้ายแรงมาก ซึ่งเราเห็นว่าการพักการใช้งานบัญชียังไม่เพียงพอ อาทิ การละเมิดอย่างร้ายแรงต่อข้อตกลงฯ นี้ กฎ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว กฎของแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก หรือที่คุณละเมิดกฎดังกล่าวข้างต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหลาย ๆ ครัั้ง

  13.4 เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาข้อมูลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป เราอาจยกเลิกหรือลบบัญชีของคุณหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อยสิบ (10) ปี เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าบัญชีของคุณกำลังจะถูกยกเลิกหรือลบภายในสี่สิบห้า (45) วันผ่านทางที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนบัญชีของคุณ หากคุณได้รับแจ้งว่าบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกหรือถูกลบเนื่องจากไม่มีการใช้งาน คุณสามารถหลีกเลี่ยงการยกเลิกหรือลบบัญชีได้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและกู้คืนบัญชีของคุณ หากบัญชีของคุณถูกลบแล้ว เราอาจอนุญาตให้ผู้ใช้รายใหม่สร้างบัญชีโดยใช้ชื่อเล่นที่ก่อนหน้านี้เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของคุณที่ถูกลบไปได้

  13.5 นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดแหล่งข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โดยการจำกัดหรือหยุดคุณสมบัติบางประการของแหล่งข้อมูล) โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อแหล่งข้อมูล หรือการพักการใช้งาน หรือยุติการเข้าถึงหรือการใช้แหล่งข้อมูล

  14. การหยุดชะงักแหล่งข้อมูล

  14.1 ในบางครั้งเราอาจต้องปรับปรุงข้อมูล ตั้งค่าใหม่ ระงับชั่วคราว หรือปิดแหล่งข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด การกระทำใด ๆ เหล่านี้อาจทำให้คุณสูญเสียการเข้าถึงแหล่งข้อมูลชั่วคราว และ/หรือทำให้คุณเสื่อมถอยในเกม หรือแง่มุมอื่นของการใช้แหล่งข้อมูล โปรดจำไว้ว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความจำเป็นในบางครั้งเพื่อให้เราเสนอบริการแหล่งข้อมูลต่อไปได้

  14.2 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณ หากแหล่งข้อมูลหรือแง่มุมใดของแหล่งข้อมูล (รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม บัญชี สถิติ อันดับผู้ใช้ หรือข้อมูลโปรไฟล์) หยุดชะงักหรือไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราอาจพักหรือยุติการให้บริการแหล่งข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนต่อผู้ใช้รายบุคคลหรือผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดตามดุลยพินิจของ Wargaming และโดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือแจ้งล่วงหน้า

  15. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

  แหล่งข้อมูลอาจรวมเนื้อหาจากและลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ตำแหน่ง แพลตฟอร์ม และบริการซึ่งบุคคลภายนอกดำเนินการและเป็นเจ้าของ รวมถึงผู้โฆษณาและผู้ให้บริการเนื้อหาอื่น ๆ (“บริการภายนอก“) นอกจากนี้ เราอาจผสานเทคโนโลยีภายนอกลงในแหล่งข้อมูลของเรา และเป็นแม่ข่ายเนื้อหาบริการภายนอก บริการภายนอกเหล่านั้นอาจรวบรวมข้อมูลหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดำเนินการบริการภายนอกดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการภายนอกนั้น หรือต่อการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่บริการภายนอกเหล่านั้นอาจรวบรวม หากคุณเลือกจะเข้าถึง ทำธุรกรรมกับ หรือโต้ตอบอื่นใดกับบริการภายนอกดังกล่าว คุณดำเนินการโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง ดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการภายนอก

  16. ข้อกำหนดทางเทคนิค

  การใช้แหล่งข้อมูลถือว่าคุณตกลงว่าคุณมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความสามารถที่จำเป็น (รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม) สำหรับการใช้แหล่งข้อมูล เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ หากระบบของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคของแหล่งข้อมูลของเรา

  17. โปรแกรมแก้ไข การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง

  17.1 ในบางครั้งเราอาจจำเป็นต้อง

  17.1.1 ปรับใช้หรือจัดให้มีโปรแกรมแก้ไข การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เนื้อหาเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ต่อแหล่งข้อมูล (อาทิ เพื่อยกระดับการเล่นเกมแบบออนไลน์ เพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของซอฟต์แวร์ ) และ

  17.1.2 ลบหรือระงับการเข้าถึงคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง เนื้อหา หรือส่วนอื่น ๆ ของแหล่งข้อมูล

  17.2 เราต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แหล่งข้อมูลของเรายังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราอาจไม่สามารถขอรับการอนุมัติจากคุณหรือแม้เพียงการแจ้งเตือนก่อนที่เราจะดำเนินการดังกล่าว คุณยืนยันว่าคุณได้ยินยอมให้เราดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอให้คุณอนุมัติก่อนและโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าใด ๆ

  18. การทดสอบรุ่น

  18.1 เราอาจให้โอกาสคุณทดสอบรุ่นเกมและคุณสมบัติใหม่ ๆ ของแหล่งข้อมูล การเข้าร่วมของคุณในฐานะผู้ทดสอบรุ่นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้

  18.2 การทดสอบรุ่นทั้งหมดเป็นความลับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เกมรุ่นทดสอบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเกม ถือเป็นเรื่องที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ หากคุณเข้าร่วมในการทดสอบรุ่น คุณต้องเก็บรักษาและป้องกันการเข้าถึง การทำซ้ำ การเปิดเผย และการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับเกมรุ่นทดสอบ คุณจะต้องดำเนินการทดสอบต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเองโดยไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเกมทดสอบ ภาระหน้าที่ของคุณในการเก็บรักษาเกมรุ่นทดสอบเป็นความลับจะมีอยู่ต่อไปจนกระทั่งเราได้จัดจำหน่ายหรือแจกจ่ายเกมแต่ละเกมนั้น ๆ ต่อสาธารณชนแล้ว หรือไม่ก็ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยไม่ใช่ความผิดของคุณ

  18.3 หาก Wargaming แจ้งว่าคุณได้รับเลือกในฐานะผู้ทดสอบรุ่นสำหรับเกมรุ่นทดสอบที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับเชิญให้เล่นเกมรุ่นทดสอบโดยมีวัตถุประสงค์เดียวคือ ให้คุณประเมินการใช้งานเกมและช่วยระบุข้อผิดพลาด ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฯ นี้หรือในเว็บไซต์นี้ที่จะสามารถตีความว่าให้สิทธิหรือเอกสิทธิ์ใด ๆ แก่คุณเกี่ยวกับเกมรุ่นทดสอบ เราจัดเกมรุ่นทดสอบให้แบบ “ตามสภาพ” เราไม่สามารถรับประกันอะไรก็ตามเกี่ยวกับเกมรุ่นทดสอบ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

  18.4 ขณะเล่นเกมทดสอบบางเกม คุณอาจมีโอกาสได้เก็บสะสมหรือเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เรียกว่าทรัพย์สมบัติ แต้มประสบการณ์ อุปกรณ์ หรือตัวบ่งชี้สถานะหรือมูลค่าอื่น ๆ เราอาจกำหนดหรือล้างค่านี้ใหม่เมื่อเกมนี้ออกจากขั้นตอนการทดสอบหรือเมื่อใดก็ได้ระหว่างการทดสอบเกม ในกรณีนี้ ประวัติของผู้เล่นและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง โดยผู้เล่นทุกคนจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่

  18.5 การเริ่มเล่นเกมรุ่นทดสอบถือว่าคุณตกลงว่า

  18.5.1 จะเล่นเกมรุ่นทดสอบโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยคุณรับทราบว่าการเล่นเกมรุ่นดังกล่าวจะมีข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งที่มีรายงานแล้วหรือเป็นข้อบกพร่องใหม่

  18.5.2 ตัวบ่งชี้สถานะหรือค่าใด ๆ ที่คุณได้รับมาจากการเล่นเกมอาจถูกลบได้ทุกเมื่อ

  18.5.3 เราไม่มีภาระหน้าที่ใด ๆ ในการทำเกมรุ่นทดสอบให้ผู้เล่นได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะในช่วงเวลาใด และเราก็ไม่มีภาระหน้าที่ในการเปิดใช้เกมรุ่นทดสอบ

  18.5.4 เกมเหล่านี้อาจมีให้ทดสอบเล่นได้ผ่านการสมัครสมาชิกหลังจากที่กระบวนการทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อใดก็ได้ในอนาคต

  18.5.5 ข้อตกลงฯ นี้มีผลบังคับใช้กับการใช้เกมในระหว่างระยะการทดสอบ และ

  18.5.6 คุณจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเกมรุ่นทดสอบไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับผู้ใด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

  19. การเตือนเรื่องโรคลมบ้าหมู

  บุคคลบางกลุ่มอาจอ่อนไหวต่ออาการชักด้วยโรคลมบ้าหมู หรืออาจหมดสติเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงกระพริบหรือแสงบางประเภทในชีวิตประจำวัน คนเหล่านี้อาจมีอาการชักเมื่อดูภาพหรือเล่นเกมจากจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลที่ไม่มีประวัติการเป็นโรคลมบ้าหมู หรือไม่เคยมีอาการชักดังกล่าวมาก่อน หากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวเคยมีอาการโรคลมบ้าหมู (ชัก หรือหมดสติ) เมื่อเห็นแสงกระพริบ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเล่นเกมนี้ เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลการเล่นวิดีโอเกมของบุตรของตน หากคุณหรือบุตรของคุณมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ขณะเล่นเกม: มึน มองเห็นไม่ชัด ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก หมดสติ งุนงงสับสน มีการขยับโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือสั่นอย่างรุนแรง ให้หยุดการเล่นเกมแล้วปรึกษาแพทย์ทันที โปรดทราบว่าขณะเล่นเกม คุณควรใช้ความระมัดระวังขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นเกมเมื่อมีอาการเหนื่อยหรือล้า ให้พัก 10 ถึง 15 นาทีในทุก ๆ ชั่วโมง นั่งห่างจากหน้าจอในระยะที่เหมาะสม หรือเล่นเกมในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอ

  20. การละเมิดลิขสิทธิ์

  20.1 การแจ้งเตือน DMCA Wargaming ตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act) ข้อที่ 17 U.S.C. มาตรา 512 (“DMCA“) หากต้องส่งหนังสือแจ้งการกล่าวอ้างการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา

  20.1.1 ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

  20.1.2 ข้อมูลผลงานมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด

  20.1.3 หลักฐานวัสดุและข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเพียงพอต่อการระบุตำแหน่งวัสดุนั้น ๆ

  20.1.4 ข้อมูลการติดต่อของคุณ รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

  20.1.5 คำแถลงซึ่งคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้วัสดุในลักษณะอ้างสิทธิ์ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย และ

  20.1.6 คำแถลงว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งถูกต้อง และคุณได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ

  ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเราคือ

  Wargaming (USA) Inc.
  1209 Orange Street
  Wilmington, DE 19801
  อีเมล: dmca@wargaming.net

  คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมจากสารบบออนไลน์ของสำนักงานลิขสิทธิ์ที่ www.dmca.copyright.gov/osp เราจะตอบกลับการแจ้งเตือนการกล่าวอ้างการละเมิดลิขสิทธิ์โดยสอดคล้องกับ DMCA

  20.2 การแจ้งเตือนโต้แย้ง หากคุณเชื่อว่าวัสดุของคุณถูกลบสืบเนื่องจากความผิดพลาดในการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนโต้แย้งถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา พร้อมข้อมูลลายลักษณ์อักษรต่อไปนี้

  20.2.1 ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์

  20.2.2 หลักฐานว่าวัสดุถูกลบหรือถูกปิดการเข้าถึง และตำแหน่งที่วัสดุปรากฏก่อนถูกลบหรือถูกปิดการเข้าถึง

  20.2.3 คำแถลงซึ่งคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าวัสดุถูกลบหรือถูกปิดอันเป็นผลจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้องของวัสดุซึ่งถูกลบหรือถูกปิด ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ และ

  20.2.4 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และคำแถลงว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลชั้นต้น (Federal District Court) สำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่นั้นตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่ภายนอกสหรัฐฯ สำหรับเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งอาจพบ Wargaming และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากผู้แจ้งเตือนภายใต้ส่วนย่อย (c)(1)(C) หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

  เราจะตอบกลับการแจ้งเตือนโต้แย้งโดยสอดคล้องกับ DMCA

  21. การชดใช้

  คุณตกลงที่จะรับผิดชอบการใช้แหล่งข้อมูล และคุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดูแล Wargaming และบริษัทในเครือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทน (เรียกรวมว่า “บริษัท Wargaming”) จากและต่อการกล่าวอ้าง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของทนาย อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดกับ (1) การที่คุณเข้าถึง ใช้ หรือถูกกล่าวหาว่าใช้แหล่งข้อมูล (2) การที่คุณฝ่าฝืนข้อตกลงฯ นี้ หรือตัวแทน การรับรอง หรือข้อตกลงที่อ้างถึงในที่นี้ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ (3) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ การรักษาความลับ สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล (4) การที่คุณส่งผลงานของคุณ (5) การที่คุณใช้บริการภายนอก (6) การที่คุณเข้าใจผิด หรือ (7) ข้อพิพาทหรือประเด็นใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลภายนอก เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองที่จะรับหน้าที่ป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ซึ่งคุณอาจต้องกรณีชดใช้ค่าเสียหาย (โดยไม่จำกัดเพียงที่ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณในเรื่องดังกล่าว) และในกรณีเช่นนั้น คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการแก้ต่างคำกล่าวอ้างนั้น ๆ คุณจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าในกรณีใด โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ข้อบัญญัตินี้ไม่กำหนดให้คุณชดใช้แก่เราสำหรับการค้าเชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องของเรา หรือการฉ้อโกง การหลอกลวง สัญญาเท็จ การบิดเบือนความจริง หรือการปกปิด การอำพราง หรือการละเว้นข้อเท็จจริงใด ๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล

  22. การปฏิเสธความรับผิดชอบ การไม่รับประกัน

  22.1 แหล่งข้อมูล เกม แหล่งข้อมูลเสริม และเนื้อหาทั้งหมดที่มีในแหล่งข้อมูล จัดให้ “ตามสภาพ” และอยู่ในเกณฑ์ “เท่าที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในรูปแบบใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ บริษัท Wargaming เจาะจง (แต่ไม่มีการจำกัด) ปฏิเสธการรับประกันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยกฎหมาย โดยตรง โดยนัย หรืออื่นใด เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่มีในแหล่งข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) การรับประกันโดยนัยของการนำไปค้าขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ สิทธิการเป็นเจ้าของ การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ หรือการไม่ละเมิด และ (2) การรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อธุรกิจ การใช้ หรือการค้า บริษัท Wargaming ไม่รับประกันว่าแหล่งข้อมูลหรือส่วนใด ๆ ดังกล่าว หรือวัสดุหรือเนื้อหาที่เสนอผ่านแหล่งข้อมูล จะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ และไม่รับประกันว่าส่วนใดดังกล่าวข้างต้นจะถูกต้อง เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจห้ามการปฏิเสธการรับประกัน และคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล บริษัท Wargaming ไม่ละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบที่ไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

  22.2 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณใช้แหล่งข้อมูล รวมทั้งใช้ เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือได้รับวัสดุหรือเนื้อหาอื่นใดผ่านแหล่งข้อมูล โดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของคุณ (รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้โดยเกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล) หรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลมาจากการใช้แหล่งข้อมูล หรือการดาวน์โหลดหรือใช้เกม วัสดุ หรือเนื้อหาใด ๆ

  23. การจำกัดความรับผิดชอบ

  23.1 บริษัท Wargaming ไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายโดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเชิงลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือความสูญเสียที่เป็นนามธรรมอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายของการจัดซื้อสินค้าหรือแหล่งข้อมูลทดแทน) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าถึงหรือใช้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ แหล่งข้อมูลหรือเกม วัสดุหรือเนื้อหา ในหรือผ่านแหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะอิงจากการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) บทกฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าบริษัท Wargaming ได้รับแจ้งถึงความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

  23.2 คุณยอมรับว่าความรับผิดร่วมกันของบริษัท Wargaming ต่อคุณสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูล (รวมถึงเกม วัสดุ หรือเนื้อหาที่มีในแหล่งข้อมูล) หรืออื่นใดภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ ไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิดหรืออื่นใด จำกัดโดยมากกว่า (1) จำนวนที่คุณจ่าย Wargaming ในช่วง 12 เดือนก่อนการเรียกร้องเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลหรือเกมเฉพาะเจาะจงที่ค่าสินไหมทดแทนนั้นเกิดขึ้น หรือ (2) 100 ดอลลาร์สหรัฐ

  23.3 เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการละเว้นหรือการจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ในขอบเขตที่บริษัท Wargaming ไม่ละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบนั้น และการจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

  23.4 บทบัญญัติแต่ละอย่างในข้อตกลงฯ นี้ ที่ระบุสำหรับการจำกัดความรับผิดชอบ การปฏิเสธการรับประกัน หรือการละเว้นความเสียหาย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ การจัดสรรนี้เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของพื้นฐานการต่อรองระหว่างคู่สัญญา บทบัญญัติแต่ละข้อนี้แยกออกได้และเป็นเอกเทศจากข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงฯ นี้ การจำกัดในส่วนที่ 23 นี้จะมีผลบังคับใช้ แม้มีความล้มเหลวการเยียวยาที่จำกัดของวัตถุประสงค์สำคัญ

  24. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  ข้อตกลงฯ นี้และข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือภาระหน้าที่ (ไม่ว่าจะโดยสัญญาหรือไม่ใช่โดยสัญญา) ที่เกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงฯ นี้ หรือเนื้อหาหรือสิ่งที่เป็นผลจากข้อตกลงฯ นี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไซปรัส เราและคุณยินยอมให้ศาลของสาธารณรัฐไซปรัสเป็นเขตอำนาจศาลในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

  25. การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

  25.1 โดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ของการระงับข้อผิดพลาดระหว่างคุณและ Wargaming ให้เป็นไปในลักษณะที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด คุณและ Wargaming ตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฯ นี้จะระงับโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน อนุญาโตตุลาการเป็นทางการน้อยกว่าคดีความในศาล การอนุญาโตตุลาการใช้อนุญาโตตุลาการกลางแทนผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน อาจมีการไต่สวนที่จำกัดมากกว่าในศาล และอาจได้รับการตรวจสอบโดยศาลเพียงเล็กน้อย อนุญาโตตุลาการตัดสินความเสียหายและการบรรเทาทุกข์ได้เช่นเดียวกับศาล ข้อตกลงการตัดสินข้อพิพาทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับแง่มุมใดของข้อตกลงฯ นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด บทกฎหมาย การฉ้อโกง การบิดเบือนความจริง หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการสิ้นสุดข้อตกลงฯ นี้หรือไม่ คุณเข้าใจและตกลงว่าการเข้าสู่ข้อตกลงฯ นี้ ถือว่าทั้งคุณและ Wargaming สละสิทธิ์การพิจารณาคดีในศาลโดยคณะลูกขุน หรือการเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล

  25.2 ข้อยกเว้น แม้ว่าจะมีส่วนย่อย 25.1 เราทั้งสองเห็นพ้องกันว่าไม่มีอะไรในที่นี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ ตัดบท หรือจำกัดสิทธิอื่นใดเพื่อ (1) ดำเนินการฟ้องร้องแบบเดี่ยวในศาลคดีมโนสาเร่ (2) ดำเนินการบังคับผ่านหน่วยงานของสหพันธรัฐ รัฐ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการดังกล่าวได้ (3) แสวงหามาตรการคุ้มครองชั่วคราวในศาล หรือ (4) ยื่นคำร้องต่อศาลในเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  25.3 อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการใด ๆ ระหว่างคุณและ Wargaming จะอยู่ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าและขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (เรียกรวมว่า “กฎ AAA“) ของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (“AAA“) ตามที่มีการแก้ไขโดยข้อตกลงฯ นี้และจะดำเนินการโดย AAA กฎ AAA และแบบฟอร์มการยื่นคำร้องมีทางออนไลน์ที่ www.adr.org โดยโทรศัพท์ถึง AAA ที่หมายเลข 1-800-778-7879 หรือโดยติดต่อ Wargaming

  25.4 ประกาศ กระบวนการ ฝ่ายที่มีเจตนาแสวงหาอนุญาโตตุลาการต้องส่งประกาศข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายหนึ่งก่อน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ Federal Express (ต้องมีลายเซ็น) หรือในกรณีที่เราไม่มีที่อยู่ทางกายภาพในไฟล์ให้คุณ จะส่งโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (“ประกาศ“) ที่อยู่สำหรับส่งประกาศของ Wargaming คือ Wargaming PCL, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus ประกาศต้อง (1) ระบุลักษณะและมูลฐานของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (2) กำหนดการบรรเทาทุกข์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งต้องการ (“เรียกร้อง“) เราตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างสุจริตเพื่อตัดสินข้อเรียกร้องโดยตรง แต่หากเราไม่สามารถทำตามข้อตกลงดังกล่าวภายใน 30 วันหลังได้รับประกาศ คุณหรือ Wargaming สามารถดำเนินการอนุญาโตตุลาการได้ ในระหว่างการอนุญาโตตุลาการ จำนวนสินไหมทดแทนที่คุณหรือ Wargaming เสนอจะต้องไม่เปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าหลังจากที่อนุญาโตตุลาการได้ตัดสินขั้นตอนสุดท้ายและบรรเทาทุกข์แล้ว (หากมี) ในกรณีที่ข้อพิพาทของเราได้รับการแก้ไขแล้วโดยผ่านการอนุญาโตตุลาการตามที่คุณขอ Wargaming ต้องชำระ (1) ตามจำนวนที่ระบุโดยอนุญาโตตุลาการ (หากมี) (2) จำนวนสินไหมทดแทนสุดท้ายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเสนอโดย Wargaming เพื่อระงับข้อพิพาทก่อนการบรรเทาทุกข์ของอนุญาโตตุลาการ หรือ (3) 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ แล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า

  25.5 ค่าธรรมเนียม ในกรณีที่คุณดำเนินการอนุญาโตตุลาการโดยสอดคล้องกับข้อตกลงฯ นี้ Wargaming จะชดใช้ค่าธรรมเนียมการยื่นที่คุณชำระไป เว้นแต่ข้อเรียกร้องของคุณจะมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีนี้การชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ จะได้รับการตัดสินโดยกฎ AAA การไต่สวนของอนุญาโตตุลาการจะกระทำในสถานที่ที่เห็นพ้องต้องกันในเทศมณฑลอลาเมดา รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยการเรียกร้องเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือน้อยกว่านั้น คุณสามารถเลือกว่าจะดำเนินการอนุญาโตตุลาการ (1) ตามมูลฐานของเอกสารที่ส่งให้อนุญาโตตุลาการเพียงอย่างเดียว (2) ผ่านการไต่สวนทางโทรศัพท์โดยไม่ปรากฏตัว หรือ (3) โดยการไต่สวนแบบแสดงตนตามที่กำหนดไว้โดยกฎ AAA ในเทศมณฑล (หรือเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น) ของที่อยู่ซึ่งปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินของคุณ หากอนุญาโตตุลาการพบว่าใจความของข้อเรียกร้องหรือการบรรเทาทุกข์ที่ต้องการเรียกร้องไม่สลักสำคัญ หรือดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม (ตามที่พิจารณาโดยมาตรฐานซึ่งกำหนดในพิจารณาความแพ่ง 11(b)) ในกรณีเช่นนั้น การชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎ AAA ในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะชดใช้ Wargaming สำหรับเงินทั้งหมดที่เบิกจ่ายไปก่อนหน้านี้โดย Wargaming ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณที่ชำระภายใต้กฎ AAA ไม่ว่าอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในลักษณะใด อนุญาโตตุลาการจะต้องออกคำตัดสินซึ่งเขียนเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร เพียงพอต่อการอธิบายผลตัดสินและข้อสรุปสำคัญที่คำตัดสินและการบรรเทาทุกข์ (หากมี) นั้นอ้างอิงถึง อนุญาโตตุลาการอาจมีคำวินิจฉัยชี้ขาดและระงับข้อพิพาทตามการชำระเงินและค่าชดใช้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ทุกเมื่อในระหว่างดำเนินการ และเมื่อมีคำร้องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใน 14 วันของคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในเนื้อหาของคดี

  25.6 ห้ามมีการเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล คุณและ Wargaming ตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจมีข้อเรียกร้องต่อกันตามความสามารถของคุณหรือรายบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือการดำเนินการแทน นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการอาจรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน และไม่อาจรับผิดชอบอื่นใดต่อการดำเนินการในรูปแบบตัวแทนหรือกลุ่ม เว้นแต่ทั้งคุณและ Wargaming ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

  25.7 การเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ Wargaming ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้ในอนาคต (นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับประกาศของ Wargaming) คุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้โดยส่งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับประกาศของ Wargaming ในกรณีเช่นนี้ บัญชีที่คุณมีกับ Wargaming จะยุติทันที และข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้ตามที่มีการบังคับใช้ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่คุณปฏิเสธจะยังคงมีผลอยู่

  25.8 การบังคับใช้ หากพบว่าส่วนย่อย 25.6 ไม่สามารถบังคับใช้หรือส่วน 25 ทั้งหมดไม่สามารถบังคับใช้ ส่วน 25 ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและใช้การไม่ได้ ในกรณีเช่นนั้น คู่สัญญาตกลงว่าเขตอำนาจศาลและที่พิจารณาคดีเฉพาะดังระบุในส่วนที่ 25 จะมีอำนาจบังคับการกระทำใดที่เกิดขึ้นจากหรือโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฯ นี้

  26. ประกาศลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

  “World of Tanks”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Tanks Blitz”, “Wargaming.net”, “Wargaming” และโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wargaming คุณไม่สามารถใช้งานหรือแสดงเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ในทางใดก็ตาม เว้นแต่ข้อตกลงฯ นี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการของบุคคลภายนอกทั้งหมดที่ปรากฏในเกมเป็นทรัพย์สินของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและได้รับการสงวนสิทธิ์โดยเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว

  World of Warships ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้อนุญาตให้สิทธิ์ รับรอง และ/หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐและ/หรือรัฐบาลอธิปไตยหรือหน่วยงานทางทหาร หรือบริการใดๆ ก็ตามทั่วโลก ซึ่งเครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรือรบ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

  27. ข้อกำหนดและการยุติ

  27.1 ข้อตกลงฯ นี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับ และมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าคุณหรือ Wargaming จะยุติบัญชีของคุณ การยุติบัญชีของคุณจะถือเป็นการสิ้นสุดข้อตกลงฯ นี้

  27.2 คุณสามารถยุติบัญชีได้ทุกเมื่อโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ https://na.wargaming.net/support/ หากคุณยุติบัญชีของคุณ คุณยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมค้างชำระทั้งหมด (หากมี) อันเกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นก่อนการยุติ เมื่อยุติบัญชีหรือแหล่งข้อมูล เราจะลบคุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมดจากบัญชีนั้น และคุณไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินหรือขอค่าชดเชย

  27.3 Wargaming อาจยุติบัญชีของคุณด้วยเหตุผลต่าง ๆ และตามกระบวนการที่กำหนดในข้อตกลงฯ นี้ รวมถึงในส่วน 13 “การพักและการยุติการใช้ บัญชี หรือแหล่งข้อมูล” หรือด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นใด และสอดคล้องกับกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นใด

  27.4 ข้อบัญญัติของข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ ซึ่งตามลักษณะแล้วยังคงมีผลบังคับใช้แม้มีการยุติการใช้แหล่งข้อมูล บัญชี และข้อตกลงฯ นี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้

  28. ข้อบัญญัติทั่วไป

  28.1 การยินยอมหรือการอนุมัติ ไม่มีการยินยอมหรือการอนุมัติใดของ Wargaming ที่จะถือว่ายอมรับโดย Wargaming โดยไม่มีการเขียนขึ้นและลงลายมือชื่อโดยพนักงานของ Wargaming

  28.2 การเป็นเอกเทศ การตีความ การมอบหมาย หากข้อบัญญัติใดในข้อตกลงฯ นี้ หรือกฎใด ๆ ที่บังคับใช้ ถือว่าการใช้การไม่ได้ มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อบัญญัตินั้นจึงจะถือว่าแยกออกจากข้อตกลงฯ นี้หรือกฎได้ การใช้บังคับไม่ได้ของข้อบัญญัติจะไม่ส่งผลให้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฯ นี้หรือกฎ ใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้ คุณขอสละสิทธิ์ในที่นี้ต่อกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี ที่อาจอนุญาตให้ตีความสัญญาต่อผู้ร่างสัญญาได้ ความสรุปของข้อบัญญัติและหัวข้อเรื่องจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จำกัดข้อกำหนดทั้งหมด Wargaming อาจมอบหมายสิทธิ์และภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กับฝ่ายใดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ใด ๆ และคุณไม่สามารถเป็นตัวแทนหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานของ Wargaming

  28.3 ข้อตกลงสมบูรณ์ ไม่มีการสละสิทธิ์ ข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ใด ๆ สะท้อนถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์ของเราโดยเกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล และแทนที่ข้อตกลง การรับรอง การรับประกัน คำมั่น หรือการอภิปรายใด ๆ ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ยกเว้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ใด ๆ (1) ความล้มเหลวหรือล่าช้าโดยคุณหรือ Wargaming ในการประวิงสิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยา ไม่สามารถนำมาให้เป็นข้อสละสิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยานั้น ๆ หรืออื่นใด และ (2) ไม่มีการสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดในข้อตกลงฯ นี้หรือกฎที่บังคับใช้ใด ๆ ที่จะมีผล เว้นแต่เขียนขึ้นและลงลายมือชื่อโดยฝ่ายที่ต้องแบกรับผลจากการสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลง

  28.4 การสืบสวน ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย Wargaming สงวนสิทธิ์สืบสวนและดำเนินคดีการละเมิดข้อตกลงฯ นี้หรือแหล่งข้อมูลที่น่าสงสัย Wargaming อาจเปิดเผยข้อมูลตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล

  29. ติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฯ นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ https://asia.wargaming.net/support/ หากคุณเป็นพลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของข้อตกลงฯ นี้ โดยส่งจดหมายไปยังที่อยู่ข้างต้นพร้อมอีเมลและคำขอข้อตกลงฯ นี้ คุณรับทราบว่าข้อบัญญัติการสนับสนุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wargaming และเราไม่มีหน้าที่ต้องให้การบริการลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบใด เมื่อคุณสื่อสารกับเราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงว่าข้อตกลง การแจ้งเตือน การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เราส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งการสื่อสารดังกล่าวเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร