เอกสารทางกฎหมาย

ด้านล่างนี้คุณจะพบเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการWargaming.net

 • กฎการสมัครสมาชิก
 • กฎการสมัครสมาชิก

  หากดำเนินการสมัครสมาชิกต่อ จะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับต่อกฎเหล่านี้ทั้งหมด

  หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับกฎเหล่านี้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนผู้เล่น ของ Wargaming ก่อนทำการสมัครสมาชิก

  กฎการสมัครสมาชิก

  บริษัท Wargaming Group Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนในไซปรัสที่ 105 Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080 (“Wargaming”) เสนอการสมัครสมาชิกสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมใน Wargaming Games เกี่ยวกับคำศัพท์ต่อไปนี้

  1. คำศัพท์ที่กำหนด “การสมัครสมาชิก” หมายถึงการให้สิทธิ์กับคุณสมบัติเพิ่มเติมใน Wargaming Games ภายใต้ ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“EULA“) ที่บังคับใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการต่ออายุแบบอัตโนมัติของสิทธิ์ดังกล่าวโดยการหักเงินทุนจากวิธีการชำระเงินของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

  คำศัพท์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใด ๆ ที่ไม่ได้นิยามไว้ในกฎเหล่านี้จะมีความหมายเดียวกันกับที่ EULA บังคับใช้

  2. ราคาการสมัครสมาชิกและเงื่อนไขอื่น ๆ คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สมัครสมาชิก ราคาของการสมัครสมาชิก และช่วงเวลาที่จะมีการเรียกเก็บเงินผ่านวิธีการชำระเงินของผู้ใช้จะระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนติดต่อของร้านค้าพรีเมียมหรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีการเสนอการสมัครสมาชิก จะมีการหักเงินจากวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ

  3. สิทธิ์ของ Wargaming ในการเปลี่ยนแปลงราคา ราคาของการสมัครสมาชิกอาจเพิ่มหรือลดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินการชำระเงินของผู้ใช้ อัตราการแลกเปลี่ยน นโยบายการสร้างเม็ดเงินของ Wargaming รายได้ของเกม หรือในกรณีอื่น ๆ ที่การเปลี่ยนแปลงราคาได้รับความชอบธรรมโดยการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับด้านวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมโดยทั่วไป การปรับปรุงเกม

  4. ประกาศการเปลี่ยนแปลงราคา Wargaming จะส่งประกาศการเปลี่ยนแปลงราคาเบื้องต้นไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Wargaming ของผู้ใช้ หรือโดยวิธีอื่น ๆ จะมีการส่งประกาศดังกล่าวล่วงหน้าตามสมควรเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะคงการสมัครสมาชิกในราคาใหม่หรือไม่

  5. เนื้อหาของประกาศ ประกาศเบื้องต้นดังกล่าวจะมีราคาการสมัครสมาชิกใหม่ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย หากผู้ใช้ไม่ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกภายในเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ การสมัครสมาชิกจะดำเนินการต่อในราคาใหม่

  6. การซื้อบัญชีพรีเมียมนอกเหนือจากการสมัครสมาชิกที่ใช้งาน หากผู้ใช้ซื้อวันของบัญชีพรีเมียมในขณะที่สมัครเป็นสมาชิกของบัญชีพรีเมียม จะมีการเพิ่มวันที่ซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวเข้าไปในวันพรีเมียมของการสมัครสมาชิก

  7. สิทธิในการยกเลิก ผู้ใช้สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้จะยังสามารถใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ได้รับผ่านการสมัครสมาชิกได้ และยังคงอยู่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบัน Wargaming จะไม่คืนเงินสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดโดย EULA และ/หรือกฎหมาย

  8. การไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การสมัครสมาชิกจะถูกระงับโดยอัตโนมัติหากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของผู้ใช้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก่อนเริ่มต้นช่วงเวลาการสมัครสมาชิกครั้งถัดไป เช่น เนื่องจากเงินไม่เพียงพอ หรือวิธีการชำระเงินที่ไม่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกใหม่หลังแก้ไขวิธีการชำระเงินแล้ว

  9. การสั่งห้ามใช้บัญชี กฎต่อไปนี้จะบังคับใช้กับสมาชิกบัญชีพรีเมียมในกรณีที่มีการสั่งห้ามใช้บัญชี:

  • การสั่งห้ามชั่วคราว: วันของบัญชีพรีเมียมจะยังคงใช้ได้ต่อไป จะไม่มีการคืนวันพรีเมียมที่หมดอายุระหว่างการสั่งห้าม เว้นแต่จะมีการกำหนดโดย EULA และ/หรือกฎหมาย
  • การสั่งห้ามถาวรในหนึ่งหรือหลายเกม: การสมัครสมาชิกจะหยุดโดยอัตโนมัติ โดยจะไม่มีการชดเชยวันพรีเมียมที่ยังไม่ได้ใช้งาน
  • การสั่งห้ามถาวรในเกมทั้งหมด: การสมัครสมาชิกจะหยุดโดยอัตโนมัติ โดยจะไม่มีการชดเชยวันพรีเมียมที่ยังไม่ได้ใช้งาน