เอกสารทางกฎหมาย

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • หลักเกณฑ์สำหรับผู้สร้างเนื้อหา World of Warships
 • หลักเกณฑ์สำหรับผู้สร้างเนื้อหา World of Warships

  ("หลักเกณฑ์")

  การสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับวิดีโอเกมเป็นผลงานที่น่าชื่นชมแต่ก็ไม่ใช่กระบวนที่ตรงไปตรงมาเสมอไป เพื่อให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายลิขสิทธิ์โดยเฉพาะได้ง่ายขึ้น เราจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่อไปนี้สำหรับการใช้เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม ภาพหน้าจอ ภาพกราฟิกอื่นๆ ภาพและเสียง และเนื้อหาอื่นๆ จากเกมของเรา (“เนื้อหาเกม”)

  1. คุณสามารถสร้าง อัปโหลด สตรีมสด และสร้างรายได้จากวิดีโอ พอดคาสต์ บล็อก และเนื้อหาอื่นใดที่คุณสร้างบนสตรีมมิงสดทางออนไลน์ เว็บไซต์วิดีโอออนดีมานด์ รวมถึงแพลตฟอร์มสนับสนุนผู้สร้างเนื้อหาโดยใช้เนื้อหาเกมของเรา การขายตรงหรือการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาในเกมแก่บุคคลที่สามรายอื่นโดยมีค่าธรรมเนียมใดๆ จะสามารถทำได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตโดยตรงจากเราเท่านั้น
  2. หากคุณต้องการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (เช่น เพลง) ร่วมกับเนื้อหาเกมของเรา คุณมีต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตจากบุคคลที่สามที่จำเป็นห้ามโพสต์หรือแจกจ่ายเพลงประกอบเกมแยกต่างหาก นอกเหนือจากฟุตเทจของเกม
  3. ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้
   • เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่เป็นความจริงโดยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการเล่นเกม รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้
   • เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและวิธีการละเมิดข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้ในที่สาธารณะ ตลอดจนเรียกร้องให้มีการละเมิดข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
   • กล่าวโดยนัยหรือระบุว่าเนื้อหาการเล่นเกมของคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับ ได้รับการสนับสนุน ได้รับการรับรอง หรือได้รับอนุมัติโดยเรา เว้นแต่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Wargaming ในเครือหรือสร้างโฆษณาที่สนับสนุนโดย Wargaming
   • เผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาเกม และเอกสารอื่นๆ ที่แชร์กับคุณภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) หรือไม่เปิดเผยต่อสาธารณะสู่สาธารณะ หรือ ช่องทาง อื่นๆ บนเว็บไซต์สตรีมมิงสดทางออนไลน์ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราผ่านช่อทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ
  4. ในกรณีที่มีเนื้อหาที่เราเชื่อว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเตือนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ การจำกัดการเข้าถึงเกม รวมถึงเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเราเพื่อสร้างเนื้อหา

  หลักเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

  วัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อแนะนำการเซ็นเซอร์ประเภทใด และ/หรือห้ามการวิพากษ์วิจารณ์เกมของเราหรือบริษัทของเรา แม้ในกรณีที่อาจมีการละเมิด เราก็ประสงค์ที่จะพูดคุยกันก่อน เราจะ "ลงโทษ" ช่องทางเฉพาะในสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่านั้น เนื่องจากเราพบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากที่เราจะไม่มีทางเลือกอื่น เมื่อเนื้อหาไปไกลเกินกว่าในรูปแบบวิพากษ์วิจารณ์ โดยไปในด้านของการหมิ่นประมาท พร้อมข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จและเป็นการโจมตีส่วนบุคคล เราจึงถูกบังคับให้ต้องดำเนินการ เอกสารนี้ใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการดังกล่าว โดยวางกฎเกณฑ์สำหรับสิ่งที่ยอมรับได้

  เราหวังว่าแนวทางข้างต้นจะระบุไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม โปรดเข้าใจว่าเราไม่รับประกันว่าเราจะสามารถตอบคำถามของแต่ละคนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เหล่านี้ได้ หากคุณยังคงมีคำถาม โปรดดูคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง

  คำถามที่พบบ่อย

  หลักเกณฑ์นี้ครอบคลุมถึงการอัปโหลดวิดีโอหรือการสตรีมสดด้วยหรือไม่

  หลักเกณฑ์เหล่านี้ครอบคลุมถึงการอัปโหลด การสตรีมสด และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้าง (เช่น พอดแคสต์)

  ฉันสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ฉันสร้างหากมีเนื้อหาในเกมรวมอยู่ด้วยได้หรือไม่

  คุณได้รับอนุญาตให้โพสต์ สตรีม และสร้างรายได้จากเนื้อหาที่คุณสร้างโดยใช้เนื้อหาเกมของเรา โดยใช้แพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่มีอยู่ (การอัปโหลดวิดีโอ การสตรีม แพลตฟอร์มสนับสนุนผู้สร้างเนื้อหา เช่น Twitch, YouTube, Patreon เป็นต้น) การขายตรงเนื้อหาที่คุณสร้างจากเนื้อหาในการเล่นเกมของเราสามารถทำได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากเราเท่านั้น

  หลักเกณฑ์เหล่านี้บังคับใช้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ด้วยหรือไม่

  หลักเกณฑ์เหล่านี้บังคับใช้กับผู้สร้างเนื้อหารายบุคคลเท่านั้น

  เนื้อหาที่ "ผิดกฎหมาย เป็นการละเมิด หรือไม่เหมาะสม" หมายความว่าอย่างไร

  คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของแพลตฟอร์มที่คุณอัปโหลดหรือสตรีมวิดีโอของคุณเสมอ นอกจากนี้เรายังคาดหวังให้วิดีโอของคุณมีความสอดคล้องกับ EULA, กฎเกณฑ์สำหรับเกม ของเรา รวมถึงเอกสารและหลักเกณฑ์อื่นๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้สร้าง เผยแพร่ หรือเผยแพร่เนื้อหาต่อไปนี้:

  • เนื้อหาที่ไม่ยอมรับความแตกต่าง
   ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาที่แสดงความเกลียดชังหรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้อื่น
  • เนื้อหาที่เป็นอันตรายและเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
   ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ยาเสพติด การทารุณสัตว์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การแฮ็ก ฯลฯ
  • ภาพแสดงเนื้อหาที่มีความรุนแรงและเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
   ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ยกย่องความรุนแรง หรือยกย่องความทุกข์ทรมานหรือความอับอายขายหน้าของผู้อื่น รวมทั้งห้ามโพสต์เนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอื่นๆ
  • เนื้อหาที่ดูหมิ่นหรือใส่ร้ายซึ่งมุ่งเป้าไปที่พนักงานของ Wargaming
  • เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์และเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต
   คุณสามารถโพสต์ได้เฉพาะเนื้อหาที่คุณสร้างหรือได้รับอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงรูปภาพ เพลง คลิปภาพยนตร์ วิดีโอเกมและรายการโทรทัศน์ โลโก้ งานโดยใช้ชื่อหรือภาพเหมือนคนจริงๆ (โดยเฉพาะคนดัง ผู้มีอิทธิพล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ) และเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  • เนื้อหาที่ละเมิดการกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์
   เนื้อหาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านอายุที่กำหนดต่อผลิตภัณฑ์เสมอ ในวิดีโอ/เนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นสำหรับ Wargaming
   ไม่ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ ยาเสพติด การเลือกปฏิบัติ คำหยาบคาย หรือความกลัว

  เมื่อโพสต์เนื้อหาที่ระบุชื่อ Wargaming หรือชื่อเกมของ Wargaming คุณควรปฏิบัติตามหลักต่อไปนี้:

  • ห้ามดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาที่ Wargaming หรือหน่วยงานใดๆ มอบให้คุณโดยตรง ซึ่งรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ โลโก้ และสื่ออื่นๆ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ กฎของเกม และข้อบังคับในการสร้างเนื้อหา ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือเกมที่เกี่ยวข้อง ที่อาจบังคับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการสร้างเนื้อหา
  • ข้อความทั้งหมดในเนื้อหาควรตรงไปตรงมาและเป็นความจริง และอ้างอิงตามประสบการณ์จริง อย่าอ้างสิทธิ์ที่ไม่เป็นความจริงและไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อเท็จจริง
  • เมื่อพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Wargaming หรือ World of Warships ให้ดูเอกสารใดๆ ที่ Wargaming มีให้สำหรับมาตรฐานแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และข้อมูลโปรแกรม